Премія НАН України імені О. О. Богомольця

Премія імені Богомольця Олександра Олександровича — премія, встановлена НАН України за видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології.

Премія НАН України імені О. О. Богомольця M:
Присуджується за за видатні наукові роботи в галузі фізіології та патофізіології
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1946
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=014

Премію засновано 19 липня 1946 року постановою Ради Міністрів СРСР та названо на честь видатного українського патофізіолога, основоположника наукової школи, організатора української науки Олександра Богомольця. Вона мала присуджуватися Академією наук УРСР щорічно, але перше вручення відбулося лише у 1954 році за підсумками конкурсу 1953 року. Першим лауреатом став академік АН УРСР Олександр Федорович Макарченко.

Починаючи з 2007 року Премія імені О. О. Богомольця присуджується Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України з циклічністю 3 роки.

Лауреати премії ред.

Рік Тема Лауреати Коротко про лауреата
2018[1] Цикл праць «Шляхи і механізми дії інтерлейкінів — продуктів клітин системи імунітету та клітин системи сполучної тканини — центральних регуляторів гомеостазу органів і тканин як в нормі, так і при патологічних станах» Бережна Нінель Михайлівна доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
2012[2] Цикл праць «Фізіологія та патологія аферентних систем мозку: розкриття механізмів та розробка новітніх методів медичної корекції» Кришталь Олег Олександрович академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Цимбалюк Віталій Іванович академік НАМН України, заступник директора Державної установи «Інститут нейрохірургії імені А. П. Ромоданова НАМН України»
Медведєв Володимир Вікторович кандидат медичних наук, асистенту кафедри Національного медичного університету імені О .О. Богомольця
2009[3] Серія праць «Проблеми вродженої імунорезистентності та вікової фізіології і токсикології» Магура Ігор Сільвестрович академік НАН України, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Співак Микола Якович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Трахтенберг Ісаак Михайлович член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії Інституту медицини праці АМН України
2007 Монографія «Іони кальцію у функції мозку — від фізіології до патології» Костюк Олена Платонівна доктор медичних наук НАН, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Лук'янець Олена Олександрівна професор, доктор біологічних наук НАН, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
2000[4] Монографія «Цитокины. Биологические и противоопухолевые свойства» Возіанов Олександр Федорович академік НАН та АМН України, директор Інституту урології та нефрології АМН України
Бутенко Андрій Костянтинович кандидат медичних наук, завідувач відділення Українського НДІ онкології АМН України
Зак Костянтин Петрович доктор медичних наук, керівнику лабораторії Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка АМН України
1999 Цикл робіт «Стан окисно-відновних та антиоксидантних процесів при патології внутрішніх органів і ураженнях центральної нервової системи» Барабой Вілен Абрамович доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії експериментальної онкології та променевої патології Київського науково-дослідного рентґено-радіологічного і онкологічного інституту
Зозуля Юрій Панасович член-кореспондент НАН України, академік та віце-президент НАМН України
Сутковий Дем'ян Аврамович кандидат біологічних наук, керівник лабораторії біохімії енергетичного обміну та окисно-антиоксидантного гомеостазу Інституту нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України
1998 Цикл робіт «Біологічно активні речовини води „Нафтуся“, їх генез та механізми фізіологічної дії» Івасівка Степан Васильович доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, директор Трускавецької гідрогеологічної режимно-експлуатаційної станції
Попович Ігор Львович кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник відділу експериментальної бальнеології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Яременко Михайло Сергійович доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фізіології водно-сольового обміну Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
1997 Цикл робіт «Імунологія старіння» заступник директора Інституту геронтології АМН України
1996 Монографія «Структурні закономірності розвитку нейронів в умовах культивування» Коваль Л. М.
Скибо Галина Григорівна доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу цитології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
1995 Монографія «Цитоморфология и цитогенетика железистой гиперплазии и рака эндометрия» Ганіна Калерія Павлівна доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
Бучинська Любов Георгіївна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
Поліщук Людмила Захарівна доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
1994 Монографія «Імуногенні порушення діяльності серцево-судинної системи» Мойбенко Олексій Олексійович академік НАН України, завідувач відділу експериментальної кардіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Сагач Вадим Федорович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
1993 Цикл робіт «Електрофізіологічні та біохімічні процесі в організмі тварин і людей при охолодженні» Бабійчук Георгій Опанасович доктор біологічних наук, завідувач відділу кріофізіології Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Грищенко Валентин Іванович
1992 Монографія «Психофизиологические функции человека и операторский труд» Макаренко Микола Васильович доктор біологічних наук, завідувач лабораторії вищої нервової діяльності людини Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
1991 Монографія «Біохемілюмінесценція клітин при пухлинному процесі» Баглій Євген Ананійович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту екогігієни і токсикології
Данко Михайло Йосипович
Сидорик Євген Петрович доктор медичних наук, професор, завідувач відділом Інституту проблем онкології імені Р. Є. Кавецького Академії наук УРСР
1990 Монографія «Антитіла і регуляція функцій організму» Ільчевич Микола Васильович доктор медичних наук, професор, завідувач відділу імунології та відділу імунології та цитотоксичних сироватокІнституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
Лісяний Микола Іванович доктор медичних наук, професор, завідувач відділу нейроімунології Інституту нейрохірургії НАМНУ
Янчій Роман Іванович кандидат медичних наук, співробітник відділу імунології та цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
1989 Цикл робіт «Теоретичне і експериментально-клінічне обґрунтування методів терапії ендокринопатій, заснованих на трансплантації ендокринних клітин і тканин» Тронько Микола Дмитрович директор Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України
Турчин Іван Семенович співробітник Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України
Чуйко Володимир Анатолійович
1988 Монографія «Рефлексы ствола головного мозга» Лиманський Юрій Петрович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
1987 Монографія «Кальций и клеточная возбудимость» Костюк Платон Григорович академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
1986 Монографія «Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов сердца» Кульчицький Костянтин Іванович
Роменський Олег Юрійович
1985 Цикл робіт «Вивчення дії низьких температур на шкіру з метою створення нових методів кріотерапії і кріоконсервації» Волкова Наталія Олександрівна
Сандомирський Борис Петрович
Ісаєв Юрій Іванович
1984 Цикл робіт «Патофізіологічні механізми дії протиорганних цитотоксичних сироваток» Алексєєва Ірина Миколаївна доктор біологічних наук, завідувач відділом Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
Зеленська Т. М.
1983 Монографія «Половые гормоны и дифференциация мозга» Резніков Олександр Григорович член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»
1982 Монографія «Нейрофізіологія таламуса» Сєрков Пилип Миколайович доктор біологічних наук, завідувач відділом Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
1981 Монографія «Стовбурні кровотворні клітини і лейкох» Бутенко Зоя Андріївна
1980 Праця «Низькотемпературна кристалізація в біологічних системах» Білоус Аполлон Максимович доктор медичних наук, завідувач відділу кріобіохімії Інституту проблем кріобіології й кріомедицини Академії наук УРСР
Пушкар Микола Сидорович
Іткін Юрій Абрамович
1979 Праця «Експериментальні пухлини печінки» Пінчук Вадим Григорович доктор медичних наук, ректор Київського медичного інституту
Бикоріз Анатолій Йосипович
1978 Цикл праць, присвячених дослідженню напруги кисню в тканинах тварин і людини Березовський Вадим Якимович
1977 Монографія «Консервування кісткового мозку» Лаврик Семен Семенович доктор медичних наук, ректор Київського медичного інституту
1976 Цикл робіт «Фізіологічні механізми реактивності в онтогенезі і філогенезі» Сиротинін Микола Миколайович
1975 Цикл робіт по фізіології та патофізіології судинного тонусу Гуревич Моїсей Ісайович доктор медичних наук, завідувач відділом Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
1974 Сукупність наукових робіт з проблеми старіння і довголіття Нікітін Володимир Миколайович
Парина Є. В.
1973 Цикл праць з питань вивчення нервової трофіки у розвитку патологічних процесів Зайко Микола Никифорович
1972 Цикл робіт у галузі теорії і практики оживлення організму Янковський Всеволод Дмитрович
1971 Цикл робіт по розробці та впровадженню у практику ефективних методів терапії термінальних станів Богомолець Олег Олександрович
1970 Монографія «Регулювання, пристосування і старіння» Фролькіс Володимир Веніамінович академік НАН України, завідувач лабораторії фізіології Інституту геронтології АМН України
1969 Монографія «Довголіття й фізіологічна старість» Спасокукоцький Юрій Олександрович доктор медичних наук, завідувач відділом Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР
Геніс Євгенія Данилівна
Барченко Лілія Іванівна
1968 Монографія «Хірургічне лікування термічних опіків» Братусь Василь Дмитрович член-кореспондент Академії медичних наук України, професор кафедри факультетської хірургії Київського медичного інституту
1964 Монографія «Опухоль и организм» Кавецький Ростислав Євгенович
1962 Горєв Микола Миколайович академік Академії медичних наук СРСР, завідувач відділу Інституту геронтології АМН України
1961 Монографія «Спленін» Комісаренко Василь Павлович
1959 Монографія «Запалення» Воронін Володимир Васильович
1953 Монографія «Зміни нервової системи і характеристика вищої нервової діяльності при інтоксикації марганцем в клініці та експерименті» Макарченко Олександр Федорович академік АН УРСР, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця АН УРСР

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. Цибань Валерій Олексійович. Лауреати Золотої медалі імені В. І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2019 року. — Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2019. — 30 с.
  2. Президія НАУ України Постанова № 14 від 15.03.2013 р. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2012 р.» (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 14 липня 2014. Процитовано 21 серпня 2014.
  3. Президія НАУ України Постанова № 46 від 24.02.2010 р. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2009 р.»
  4. «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2000 р.»

Джерела ред.