Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1980)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1980 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР видали Постанову № 646 від 9 грудня 1980 р. «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1980 року»

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1980 року

ред.
Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Промислова технологія вирощування, збирання та переробки томатів у консервній зоні півдня УРСР Горбатенко Євгенія Михайлівна кандидат сільськогосподарських наук, завідувачка відділом Українського науково-дослідного інституту зрошуваного землеробства
Берьозкіна Галина Юхимівна кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту овочівництва і баштанництва
Кириченко Іван Євдокимович заступник Міністра харчової промисловості УРСР
Кудрик Михайло Никифорович начальник підвідділу Держплану УРСР
Ковальська Надія Михайлівна директор Херсонського овочевого радгоспу
Жакомін Олександр Никифорович головний агроном Херсонського овочевого радгоспу
Перепелицин Володимир Іванович бригадир слюсарів-наладчиків Херсонського консервного комбінату
Кадигроб Віктор Олексійович завідувач відділом Миколаївського філіалу Київського проектно-конструкторського технологічного інституту
Ліпгардт Юрій Петрович завідувач лабораторією Південно-Української державної зональної машинодослідної станції
Жвалевський Анатолій Сергійович (посмертно) кандидат технічних наук
Створення технології, організацію виробництва з відходів промисловості та впровадження в народне господарство нового ефективного будівельного матеріалу — білого листового шлакоситалу Саркісов Павло Джибраєлович доктор технічних наук, професор Московського хіміко-технологічного інституту імені Д. І. Менделєєва
Солодовников Геннадій Ілліч скловар Костянтинівського заводу «Автоскло»
Казаков Анатолій Михайлович машиніст прокатної машини Костянтинівського заводу «Автоскло»
Світленко Віктор Іванович старший скловар Костянтинівського заводу «Автоскло»
Голіус Тамара Юхимівна кандидат технічних наук, завідувачка лабораторією Костянтинівського заводу «Автоскло»
Сас Раїса Іванівна кандидат технічних наук, завідувачка відділом Костянтинівського заводу «Автоскло»
Усов Іван Андрійович начальник проектно-конструкторського бюро Костянтинівського заводу «Автоскло»
Бобров Володимир Васильович заступник головного технолога Костянтинівського заводу «Автоскло»
Гурвіц Ізраїль Григорович головний технолог Костянтинівського заводу «Автоскло»
Мінаков Володимир Анатолійович кандидат технічних наук, головний інженер, Костянтинівського заводу «Автоскло»
Створення та промислове освоєння серійного виробництва високоефективних пропелерних гідротурбін для другої черги Дніпровської ГЕС імені В. І. Леніна Тарасова Аліса Олексіївна головний спеціаліст Українського відділення Всесоюзного проектно-пошукового і науково-дослідного інституту «Гідропроект» імені С. Я. Жука
Папанов Анатолій Васильович головний інженер Дніпровської ГЕС імені В. І. Леніна
Рибаков Володимир Іванович заступник начальника цеху Дніпровської ГЕС імені В. І. Леніна
Подкопай Віктор Петрович токар виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Удовиченко Володимир Григорович секретар партійного комітету виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Зорюков Віктор Миколайович начальник цеху виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Юрченко Володимир Захарович провідний інженер-конструктор спеціального конструкторського бюро виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Ляшко Віктор Васильович заступник начальника спеціального конструкторського бюро виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Вапник Борис Кирилович заступник начальника спеціального конструкторського бюро виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Веремєєнко Ігор Степанович начальник спеціального конструкторського бюро виробничого об'єднання турбобудування «Харківський турбінний завод» імені С. М. Кірова
Створення та впровадження високопродуктивних автоматизованих розкривних комплексів гірничотранспортного обладнання безперервної дії для відкритих гірничих розробок з роторними екскаваторами і відвалоутворювачами принципово нових конструкцій Іванченко Анатолій Андрійович машиніст ескаватора Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату
Заболотний Сергій Васильович головний механік Республіканського промислового об'єднання гірничорудних підприємств «Укрруда»
Манов Володимир Михайлович заступник директора науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту виробничого об'єднання «Ждановважмаш»
Верещагін Леонід Аркадійович кандидат технічних наук, завідувач лабораторією Київського інституту автоматики імені ХХУ з'їзду КПРС
Грищенко Анатолій Зіновійович доктор технічних наук, заступник директора Київського інституту автоматики імені ХХУ з'їзду КПР
Вєтров Юрій Олександрович член-кореспондент Академії наук УРСР, ректор Київського інженерно-будівельного інституту
Шолтиш Володимир Петрович началник конструкторського бюро виробничого об'єднання «Новокраматорський машинобудівний завод»
Шендеров Авраам Ісаакович кандидат технічних наук, заступник головного конструктора виробничого об'єднання «Новокраматорський машинобудівний завод»
Слизький Петро Іванович кандидат технічних наук, головний конструктор виробничого об'єднання «Новокраматорський машинобудівний завод»
Смирнов Іван Григорович зав. бюро НКМЗ ім. Леніна ВГТ
Розробка основ, створення і впровадження у промисловість технології та обладнання для плазмодугової виплавки злитків сталей і сплавів із заготовок та некомпактної шихти Феофанов Лев Петрови (посмертно)
Шехтер Семен Якович завідувач відділом Донецького науково-дослідного інституту чорної металургії
Прянишников Ігор Степанович кандидат технічних наук, заступник Міністра чорної металургії СРСР
Клюєв Михайло Маркович доктор технічних наук, начальник центральної заводської лабораторії електрометалургійного заводу «Електросталь» імені І. Ф. Тевосяна
Асоянц Григорій Баградович директор дослідного заводу Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Торхов Геннадій Федорович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Забарило Олег Семенович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Григоренко Георгій Михайлович кандидат технічних наук, завідувач лабораторією Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Чвертко Анатолій Іванович доктор технічних наук, начальник дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Лакомський Віктор Йосипович доктор технічних наук, завідувач відділом, керівник роботи, працівник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Розробка, створення та впровадження комплексу нових методів і приладів для фізико-хімічного аналізу матеріалів Тарнавський Антон Іванович головний конструктор проекту дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту металофізики Академії наук УРСР
Єпіфанов Володимир Гаврилович головний конструктор проекту дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту металофізики Академії наук УРСР
Дубинський Ігор Миколайович головний конструктор проекту дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту металофізики Академії наук УРСР
Свєчников Василь Миколайович академік Академії наук УРСР, старший науковий співробітник-консультант Інституту металофізики Академії наук УРСР
Петьков Валерій Васильович кандидат технічних наук, завідувач відділом дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту металофізики Академії наук УРСР
Краковецький-Кочержинський Юрій Олександрович доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Васильєв Михайло Олексійович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Черепін Валентин Тихонович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту металофізики Академії наук УРСР, керівник роботи
Шишкін Євген Андрійович кандидат технічних наук, провідний конструктор дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту металофізики Академії наук УРСР
Попов Валентин Іванович начальник лабораторії НДІ «Сатурн»
Створення, дослідження та впровадження у промисловість повітряно-реактивних газоструминних інструментів і машин на її основі для буріння мерзлих та вічномерзлих ґрунтів, різання і обробки природного каменю високої міцності Артемчук Яків Антонович слюсар Соколівського кар'єроуправління тресту «Житомирнерудпром»
Кагал Олексій Андрійович кольщик плит і блоків Верхньодніпровського кар'єру виробничого об'єднання «Дніпронерудпром»
Бойко Володимир Петрович завідувач відділом Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничорудного машинобудування
Сакович Мілій Георгійович головний конструктор проекту Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничорудного машинобудування
Макашов Леонід Миколайович кандидат технічних наук, завідувач лабораторією Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничорудного машинобудування
Фурсов Анатолій Петрович кандидат технічних наук, доцент Харківського авіаційного інституту імені М. Є. Жуковського
Моторненко Олексій Петрович кандидат технічних наук, доцент Харківського авіаційного інституту імені М. Є. Жуковського
Попов Микола Никанорович кандидат технічних наук, доцент Харківського авіаційного інституту імені М. Є. Жуковського
Полевічко Олексій Петрович кандидат технічних наук, доцент Харківського авіаційного інституту імені М. Є. Жуковського
Голдаєв Іван Прохорович доктор технічних наук, завідувач кафедрою Харківського авіаційного інституту імені М. Є. Жуковського
Розробка та впровадження в широку медичну практику комплексу заходів по боротьбі з інфарктом міокарда Антоненко Леся Миколаївна завідувачка відділенням Львівської обласної клінічної лікарні
Бутилін Юрій Павлович кандидат медичних наук, завідувач відділенням республіканської клінічної лікарні Четвертого Головного управління при Міністерстві охорони здоров'я УРСР
Козлюк Всеволод Матвійович начальник головного управління Міністерства здоров'я УРСР
Алейникова Людмила Йосипівна доктор медичних наук, завідувачка кафедрою Одеського медичного інституту імені М. І. Пирогова
П'ятак Олесь Авдійович доктор медичних наук, начальник головного управління Міністерства охорони здоров'я УРСР
Следзевська Ірина Казимирівна доктор медичних наук, завідувачка відділенням Українського науково-дослідного інституту кардіології імені М. Д. Стражеска
Гватуа Нонна Акакіївна доктор медичних наук, завідувачка відділенням Українського науково-дослідного інституту кардіологіі імені академіка М. Д. Стражеска
Фуркал Микола Кузьмич доктор медичних наук, директор Українського науково-дослідного інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска
Грицюк Олександр Йосипович член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, завідувач кафедрою Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Восьмитомна праця «Історія Української РСР» Артеменко Іван Іванович доктор історичних наук, директор Інституту археології Академії наук УРСР
Голобуцький Володимир Олексійович доктор історичних наук, колишній старший науковий співробітник-консультант Інституту історії Академії наук УРСР
Гудзенко Пантелеймон Петрович доктор історичних наук, старший науковий співробітник-консультант Інституту історію Академії наук УРСР
Лещенко Микола Никифорович доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР
Сергієнко Григорій Якович доктор історичних наук. завідувач відділом Інституту історії Академії наук УРСР
Лихолат Андрій Васильович доктор історичних наук, завідувач відділом Інституту історії Академії наук УРСР
Сохань Павло Степанович доктор історичних наук, заступник директора Інституту історії Академії наук УРСР
Кондуфор Юрій Юрійович член-кореспондент Академії наук УРСР, керівник роботи, директор Інституту історії Академії наук УРСР
Лось Федір Євдокимович доктор історичних наук
Дослідження по хімії та біохімії вітаміну Д3, створення промислової технології його виробництва і впровадження в медицину та сільське господарство Єтарян Нерсес Тігранович заступник начальника цеху єреванського виробничого об'єднання «Єреванвітаміни»
Тер-Степанян Армен Манукович головний інженер єреванського виробничого об'єднання «Єреванвітаміни»
Літошенко Микола Антонович генеральний директор київського виробничого хіміко-фармацевтичного об'єднання «Дарниця»
Бауман Вікторія Карлівна член-кореспондент Академії наук Латвійської РСР, старший науковий співробітник Інституту біології Академії наук Латвійської РСР
Яхимович Рада Іванівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Академії наук УРСР
Вендт Володимир Петрович доктор біологічних наук, завідувач відділом Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Академії наук УРСР
Лук'янова Олена Михайлівна член-кореспондент Академії медичних наук СРСР, директор Київського науково-дослідного інституту педіатрії, акушерства і гінекології імені Героя Радянського Союзу професора П. М. Буйка
Дослідження елементарних збуджень у металах методами рентгенівської, мікроконтактної, тунельної, ультразвукової та магнітної спектроскопії Бутенко Тарас Федорович керівник групи Донецького фізико-технічного інституту Академії наук УРСР
Свистунов Володимир Михайлович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту Академії наук УРСР
Цимбал Людмила Трохимівна кандидат фізико-математичних наук, завідувачка лабораторією Донецького фізико-технічного інституту Академії наук УРСР
Альошин Валентин Григорович доктор фізико-математичних наук, начальник лабораторії Всесоюзного проектного і науково-дослідного інституту комплексної енергетичної технології
Королюк Олексій Полікарпович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділом Інституту радіофізики і електроніки Академії наук УРСР
Канер Еммануїл Айзикович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділом Інституту радіофізики і електроніки Академії наук УРСР
Свєчкарьов Ігор Вадимович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділом Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР
Янсон Ігор Кіндратович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач відділом Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР
Кулик Ігор Орестович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач відділом Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР
Немошкаленко Володимир Володимирович член-кореспондент Академії наук УРСР, заступник директора Інституту металофізики Академії наук УРСР
Розробка та впровадження в народне господарство газової автоматизованої системи управління технологічними процесами на магістральних нафтопроводах Поздняков Євгеній Петрович завідувач сектором, працівник спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Овчаренко Олександр Михайлович завідувач лабораторією спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Караченець Дмитро Васильович кандидат технічних наук, завідувач відділом спеціального конструкторського бюро математичних машин і систем Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Буняк Любомир Костянтинович головний інженер Ровенського управління нафтопроводу «Дружба»
Нащубський Віталій Антонович заступник начальника відділу управління магістральних нафтопроводів «Дружба»
Пристай Любомир Володимирович головний інженер управління магістральних нафтопроводів «Дружба»
Бєлянінов Петро Павлович начальник управління магістральних нафтопроводів «Дружба»
Акуленко Юрій Миколайович начальник сектора управління магістральних нафтопроводів «Дружба»
Створення, розвиток та впровадження в народне господарство теорії R-функцій Проценко Володимир Сидорович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедрою Харківського авіаційного інституту імені М. Є. Жуковського
Синєкоп Микола Сергійович кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування Академії наук України
Шейко Тетяна Іванівн кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Слесаренко Анатолій Павлович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Манько Григорій Павлович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Стоян Юрій Григорович доктор технічних наук, завідувач відділом Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Рвачов Володимир Логвинович академік Академії наук УРСР, завідувач відділом Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР, керівник роботи
Підручник «Сопротивление материалов», опублікований у 1979 році (4-е видання) Писаренко Георгій Степанович академік Академії наук УРСР, директор Інституту проблем міцності Академії наук УРСР
Квітка Олександр Львович кандидат технічних наук, завідувач відділом Інституту проблем міцності Академії наук УРСР
Уманський Еммануїл Соломонович доктор технічних наук, професор Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Попков Віктор Григорович кандидат технічних наук, доцент Київського інституту інженерів цивільної авіації
Агарьов Віктор Андрійович кандидат технічних наук
Підручник «Внутренние болезни», опублікований у 1977 році Бурчинський Георгій Йосипович доктор медичних наук, завідувач кафедрою Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Ревуцький Євген Львович доктор медичних наук, завідувач кафедрою Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Пелещук Анатолій Петрович доктор медичних наук, професор Київського медичного інституту імені академіка О. О. Богомольця
Єфімов Андрій Семенович доктор медичних наук, завідувач клінікою Київського науково-дослідного інституту ендокринології та обміну речовин
Губергріц Олександр Якович доктор медичних наук, завідувач кафедрою Донецького медичного інституту імені О. М. Горького
Дзяк Віктор Миколайович доктор медичних наук, завідувач кафедрою Дніпропетровського медичного інституту
Ясиновський Михайло Олександрович (посмертно) доктор медичних наук
Даштаянц Гайк Апетнакович (посмертно) доктор медичних наук

Джерела

ред.