Держплан

(Перенаправлено з Держплан УРСР)

Державний плановий комітет УРСР був республіканським органом управління, що здійснював планування економічного та соціального розвитку УРСР та контролював виконання національного економічного плану. В своїй діяльності підпорядковувався Держплану СРСР, а також керівним органам управління УРСР.

Державний плановий комітет УРСР
(Держплан УРСР)
Загальна інформація
Країна Україна Україна
Дата створення 28 вересня 1921
Керівництво діяльністю здійснює Держплан СРСР, Рада Міністрів УРСР
Підвідомчі органи ГоловНДІ при Держплані УРСР

Комітет був створений 28.09.1921 як Українська комісія народного планування, яка була підпорядкована Українській економічній нараді. Пізніше був підпорядкований Раді народних комісарів (з 1946 року — Раді Міністрів) УРСР та Держплану СРСР (до 1922 р. — Російської СФСР). Основою організації та діяльності комітету декларувались принципи демократичного централізму.

Структура апарату Держплану УСРР–УРСР змінювалася відповідно до завдань державного планування. Керівні органи незмінно складалися із голови комісії, який призначався ВУЦВК (від 1937 — ВР УРСР), заст. голови і членів Держплану за призначенням РНК–РМ УРСР. Для оперативного керівництва діяльністю комісії РНК–РМ УСРР–УРСР затверджувала колегію в складі голови (голова колегії), заступників голови, а також керівних працівників — чл. Держплану. Апарат формувався із галузевих відділів, зведених відділів і відділів матеріальних балансів; з часом у складі Держплану були утворені Головний обчислювальний центр, державна експертна комісія, НДІ, Рада з вивчення виробничих сил УРСР АН УРСР. Від 1960 Держплан УРСР видавав ж. «Економіка України».

Якщо на початку 1920-х рр. Держплан УСРР займався лише розробкою проектів поточних планів розвитку місцевого господарства й окремих галузей народного господарства республіки, то вже наприкінці 1920-х рр. він приступив до комплексного перспективного планування в межах народного господарства республіки, яке підпорядковувалося загально-союзним та республіканським міністерствамвам і відомствам. По господарствах, керованих загально-союзними господарськими органами, Держплан УСРР–УРСР складав лише пропозиції щодо їхнього розвитку. Основу для загально-республіканського планування становили проекти планів підприємств, організацій, об'єднань, виконкомів обласних (міських) рад депутатів трудящих, міністерств і відомств УСРР–УРСР, планових комісій економічних районів. Методику планових розрахунків визначав Держплан СРСР.

Голови Держплану УРСРРедагувати

На відміну від решти членів комітету, які затверджувались Радою Міністрів УРСР, голова Держплану призначався Всеукраїнським ЦВК (з 1937 року — Верховною Радою).

Головами Держплану були:

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати