Список членів Національної академії правових наук України

стаття-список у проєкті Вікімедіа

Члени Національної академії правових наук України Редагувати

Дійсні члени Редагувати

Дійсними членами (академіками) НАПрН України обирають її членів-кореспондентів, дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Національної академії наук України та інших національних галузевих академій наук, які створили визнані вітчизняною та світовою науковою спільнотою наукові школи, запропонували підхід до розв’язання наукових проблем у галузі держави та права, що мають велике теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність.

До складу НАПрНУ має входити 53 дійсні члени (академіки). На сьогодні до її складу входить 45 академіків, а саме:

 1. Андрейцев Володимир Іванович
 2. Бандурка Олександр Маркович
 3. Баулін Юрій Васильович
 4. Бобкова Антоніна Григоріївна
 5. Борисов Вячеслав Іванович
 6. Гавриш Степан Богданович
 7. Гетьман Анатолій Павлович
 8. Гуторова Наталія Олександрівна
 9. Єрмолаєв Віктор Миколайович
 10. Журавель Володимир Андрійович
 11. Журавський Віталій Станіславович
 12. Зайчук Олег Володимирович
 13. Іншин Микола Іванович
 14. Ківалов Сергій Васильович
 15. Комаров Вячеслав Васильович
 16. Коновалова Віолетта Омелянівна
 17. Копиленко Олександр Любимович
 18. Костенко Олександр Миколайович
 19. Костицький Василь Васильович
 20. Костицький Михайло Васильович
 21. Кохановська Олена Велеонінівна
 22. Крупчан Олександр Дмитрович
 23. Кузнєцова Наталія Семенівна
 24. Кучерявенко Микола Петрович
 25. Литвин Володимир Михайлович
 26. Майданик Роман Андрійович
 27. Малишева Наталія Рафаелівна
 28. Нор Василь Тимофійович
 29. Оніщенко Наталія Миколаївна
 30. Орлюк Олена Павлівна
 31. Петришин Олександр Віталійович
 32. Пилипчук Володимир Григорович
 33. Прилипко Сергій Миколайович
 34. Рабінович Петро Мойсейович
 35. Святоцький Олександр Дмитрович
 36. Селіванов Анатолій Олександрович
 37. Селівон Микола Федосович
 38. Сіренко Василь Федорович
 39. Скрипнюк Олександр Васильович
 40. Стефанчук Руслан Олексійович
 41. Тихий Володимир Павлович
 42. Шакун Василь Іванович
 43. Шемшученко Юрій Сергійович
 44. Шепітько Валерій Юрійович
 45. Щербина Валентин Степанович

Дійсні члени (академіки) НАПрН України, що пішли з життя Редагувати

 1. Авер'янов Вадим Борисович
 2. Бабій Борис Мусійович
 3. Бажанов Марко Ігорович
 4. Битяк Юрій Прокопович
 5. Бурчак Федір Глібович
 6. Васильєв Анатолій Семенович
 7. Воронова Лідія Костянтинівна
 8. Гончаренко Владлен Гнатович
 9. Гончаренко Володимир Дмитрович
 10. Грошевий Юрій Михайлович
 11. Закалюк Анатолій Петрович
 12. Зеленецький Володимир Серафимович
 13. Копєйчиков Володимир Володимирович
 14. Луць Володимир Васильович
 15. Мамутов Валентин Карлович
 16. Матишевський Павло Семенович
 17. Михайленко Петро Петрович
 18. Панов Микола Іванович
 19. Підопригора Опанас Андронович
 20. Побірченко Ігор Гаврилович
 21. Погорілко Віктор Федорович
 22. Погрібний Олексій Олексійович
 23. Притика Дмитро Микитович
 24. Рогожин Анатолій Йосипович
 25. Сегай Михайло Якович
 26. Семчик Віталій Іванович
 27. Сташис Володимир Володимирович
 28. Тацій Василь Якович
 29. Тимченко Іван Артемович
 30. Тодика Юрій Миколайович
 31. Цвєтков Віктор Васильович
 32. Цвік Марко Веніамінович
 33. Шевченко Ярославна Миколаївна
 34. Штефан Михайло Йосипович
 35. Юзьков Леонід Петрович
 36. Янчук Василь Зіновійович

Члени-кореспонденти Редагувати

Членами-кореспондентами НАПрН України обирають вчених України, які мають визнаний вітчизняною та світовою науковою спільнотою науковий доробок, розв’язали наукову проблему у галузі держави та права, що має вагоме теоретичне чи практичне значення, проводять активну наукову та громадську діяльність, мають науковий ступінь доктора наук. До складу НАПрНУ має входити 93 члени-кореспонденти. На сьогодні до її складу входить 84 члени-кореспонденти, а саме:

 1. Аленін Юрій Павлович
 2. Андрійко Ольга Федорівна
 3. Балюк Галина Іванівна
 4. Барабаш Юрій Григорович
 5. Боднар Тетяна Валеріївна
 6. Борисова Валентина Іванівна
 7. Буроменський Михайло Всеволодович
 8. Буханевич Олександр Миколайович
 9. Варфоломеєва Тетяна Вікторівна
 10. Вінник Оксана Мар'янівна
 11. Галянтич Микола Костянтинович
 12. Гаращук Володимир Миколайович
 13. Гетьман Євген Анатолійович
 14. Голіна Володимир Васильович
 15. Головатий Сергій Петрович
 16. Головкін Богдан Миколайович
 17. Городовенко Віктор Валентинович
 18. Гриняк Андрій Богданович
 19. Грищук Віктор Климович
 20. Гусаров Костянтин Володимирович
 21. Гусаров Сергій Миколайович
 22. Дзера Олександр Васильович
 23. Довгерт Анатолій Степанович
 24. Дрьомін Віктор Миколайович
 25. Єрмоленко Володимир Михайлович
 26. Задихайло Дмитро Вітольдович
 27. Заєць Анатолій Павлович
 28. Знаменський Георгій Львович
 29. Капліна Оксана Володимирівна
 30. Коваленко Валентин Васильович
 31. Козюбра Микола Іванович
 32. Колісник Віктор Павлович
 33. Колодій Анатолій Миколайович
 34. Коломоєць Тетяна Олександрівна
 35. Кот Олексій Олександрович
 36. Коцюба Олександр Павлович
 37. Кресіна Ірина Олексіївна
 38. Крижановський Анатолій Федорович
 39. Криницький Ігор Євгенович
 40. Кубко Євген Борисович
 41. Кузніченко Сергій Олександрович
 42. Кулинич Павло Федотович
 43. Лемак Василь Васильович
 44. Лук'янов Дмитро Васильович
 45. Максимов Сергій Іванович
 46. Маляренко Василь Тимофійович
 47. Мироненко Наталія Михайлівна
 48. Музика Анатолій Ананійович
 49. Мурашин Геннадій Олександрович
 50. Навроцький Вячеслав Олександрович
 51. Нагребельний Володимир Петрович
 52. Настюк Василь Якович
 53. Носік Володимир Васильович
 54. Олефір Віктор Іванович
 55. Пархоменко Наталія Миколаївна
 56. Погрібний Сергій Олексійович
 57. Подцерковний Олег Петрович
 58. Рум'янцев В'ячеслав Олексійович
 59. Серьогіна Світлана Григорівна
 60. Сібільов Михайло Миколайович
 61. Сокуренко Валерій Васильович
 62. Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна
 63. Статівка Анатолій Миколайович
 64. Стеценко Семен Григорович
 65. Стрельцов Євген Львович
 66. Теплюк Михайло Олексійович
 67. Тіщенко Валерій Володимирович
 68. Туляков Вячеслав Олексійович
 69. Уркевич Віталій Юрійович
 70. Устименко Володимир Анатолійович
 71. Фріс Павло Львович
 72. Харитонов Євген Олегович
 73. Харитонова Олена Іванівна
 74. Хуторян Наталія Миколаївна
 75. Чанишева Галія Інсафівна
 76. Шевчук Станіслав Володимирович
 77. Шульга Михайло Васильович
 78. Шумило Микола Єгорович
 79. Шутак Ілля Дмитрович
 80. Щур Богдан Володимирович
 81. Ярмиш Олександр Назарович
 82. Яроцький Віталій Леонідович
 83. Ярошенко Олег Миколайович

Члени-кореспонденти НАПрН України, що пішли з життя Редагувати

 1. Азімов Чингізхан Нуфатович
 2. Берназ Василь Дмитрович
 3. Волков В'ячеслав Дмитрович
 4. Даньшин Іван Миколайович
 5. Денисов Володимир Наумович
 6. Дідоренко Едуард Олексійович
 7. Жигалкін Павло Іванович
 8. Жилінкова Ірина Володимирівна
 9. Задорожній Олександр Вікторович
 10. Краснова Марія Василівна
 11. Кривенко Лідія Тарасівна
 12. Кульчицький Володимир Семенович
 13. Лановенко Ігор Петрович
 14. Литвак Олег Михайлович
 15. Марочкін Іван Єгорович
 16. Мироненко Олександр Миколайович
 17. Михеєнко Михайло Макарович
 18. Мурашин Олександр Геннадійович
 19. Нижник Ніна Романівна
 20. Оборотов Юрій Миколайович
 21. Попов Василь Костянтинович
 22. Процевський Олександр Іванович
 23. Римаренко Юрій Іванович
 24. Свєтлов Олександр Якович
 25. Селіванов Володимир Миколайович
 26. Страхов Микола Миколайович
 27. Таранов Анатолій Павлович
 28. Тертишніков Володимир Іванович
 29. Тищенко Микола Маркович
 30. Червоний Юрій Семенович
 31. Шелєстов Володимир Степанович
 32. Шило Ольга Георгіївна
 33. Яценко Станіслав Сергійович

Іноземні члени Редагувати

Іноземними членами НАПрН України обирають визнаних міжнародною науковою спільнотою вчених-юристів інших держав, які вагомо сприяють розвитку наукових досліджень і міжнародних наукових зв’язків НАПрН України. У разі втрати громадянства України або виходу з громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави, статус дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАПрН України припиняється, а їхні місця вважаються вакантними. За рішенням загальних зборів НАПрН України такі особи можуть набувати статусу іноземного члена НАПрН України.

На сьогодні до складу Національної академії правових наук України входить 6 іноземних членів, а саме:

 1. Батлер Вільям Еліот
 2. Давуліс Томас
 3. Керікмяе Танел
 4. Кестнер Карл-Герман
 5. Піскорський Юстин
 6. Саідов Акмаль Холматович

Особи, членство яких в НАПрН України припинено Редагувати

 1. Голіченков Олександр Костянтинович
 2. Конопльов Вячеслав Вячеславович
 3. Скакун Ольга Федорівна
 4. Табачник Дмитро Володимирович
 5. Шаповал Володимир Миколайович
 6. Медведчук Віктор Володимирович

Джерела (посилання) Редагувати

 1. Список дійсних членів (академіків) НАПрНУ на сайті НАПрНУ.
 2. Список членів-кореспондентів НАПрНУ на сайті НАПрНУ.
 3. Список іноземних членів НАПрНУ на сайті НАПрНУ.
 4. Список дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів НАПрНУ, що пішли з життя, на сайті НАПрНУ.