Список членів-кореспондентів НАН України

Список членів-кореспондентів НАН України налічує 284 науковця[1]:

Прізвище ім'я по батькові Секція Відділення Спеціальність Дата обрання
Авраменко Андрій Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики теплофізика 02009-02-044 лютого 2009
Азаров Микола Янович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю гірнича геофізика 01997-12-044 грудня 1997
Аксьонов Олександр Федотович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство 01976-04-022 квітня 1976
Алпатов Анатолій Петрович фізико-технічних і математичних наук механіки механіка 02018-03-077 березня 2018
Андрейків Олександр Євгенович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, міцність матеріалів 01988-01-1515 січня 1988
Андрущенко Віктор Петрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права філософія 02009-02-044 лютого 2009
Анісімов Анатолій Васильович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02009-02-044 лютого 2009
Анісімов Володимир Владиславович фізико-технічних і математичних наук інформатики системний аналіз і програмування 01995-04-1414 квітня 1995
Антонов Віктор Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика металів, обчислювальний експеримент 02006-05-066 травня 2006
Анциферов Андрій Вадимович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю гірнича геофізика 02012-04-1313 квітня 2012
Афанасьєв Сергій Олександрович хімічних і біологічних наук загальної біології гідробіологія 02018-03-077 березня 2018
Бабак Віталій Павлович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики діагностика бортових енергосистем 02003-05-1616 травня 2003
Базилевич Віктор Дмитрович суспільних і гуманітарних наук економіки економічна теорія 02009-02-044 лютого 2009
Басок Борис Іванович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики технічна теплофізика 02006-05-066 травня 2006
Бершеда Євген Романович суспільних і гуманітарних наук економіки економічне прогнозування 01997-12-044 грудня 1997
Бешта Олександр Степанович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики гірнича і металургійна енергетика 02012-04-1313 квітня 2012
Білоус Віталій Арсентійович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики ядерна енергетика 02018-03-077 березня 2018
Блонський Іван Васильович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії експериментальна фізика твердого тіла 01997-12-044 грудня 1997
Бобир Микола Іванович фізико-технічних і математичних наук механіки механіка, надійність конструкцій 02015-03-066 березня 2015
Бойчук Олександр Андрійович фізико-технічних і математичних наук математики диференціальні рівняння 02012-04-1313 квітня 2012
Бондар Михайло Віталійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії атомна і молекулярна спектроскопія 02018-03-077 березня 2018
Борисюк Михайло Дем'янович фізико-технічних і математичних наук механіки прикладна механіка 02009-02-044 лютого 2009
Бородіна Олена Миколаївна суспільних і гуманітарних наук економіки економіка сільського господарства 02009-02-044 лютого 2009
Боряк Геннадій Володимирович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права всесвітня історія 02012-04-1313 квітня 2012
Брей Володимир Вікторович хімічних і біологічних наук хімії каталіз 02009-02-044 лютого 2009
Бутенко Геннадій Михайлович патофізіологія
Ваврів Дмитро Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії космічна фізика, радіоелектроніка 02006-05-066 травня 2006
Валах Михайло Якович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика напівпровідників та діелектриків 01992-11-2525 листопада 1992
Варюхін Віктор Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика високих тисків 02009-02-044 лютого 2009
Вассер Соломон Павлович хімічних і біологічних наук загальної біології ботаніка 01988-01-1515 січня 1988
Величко Олександр Григорович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства металургія 02009-02-044 лютого 2009
Венгер Євген Федорович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики електронне приладобудування 01997-12-044 грудня 1997
Віднянський Степан Васильович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права всесвітня історія 02015-03-066 березня 2015
Власюк Олександр Степанович суспільних і гуманітарних наук економіки економіко-математичне моделювання 02012-04-1313 квітня 2012
Вовк Андрій Іванович хімічних і біологічних наук хімії біоорганічна хімія 02009-02-044 лютого 2009
Вовченко Олександр Іванович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія матеріалів 02018-03-077 березня 2018
Волков Ігор Володимирович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики системи стабілізованого струму 01988-01-1515 січня 1988
Воропаєв Геннадій Олександрович фізико-технічних і математичних наук механіки гідромеханіка 02015-03-066 березня 2015
Гектін Олександр Вульфович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія сцинтиляційних матеріалів 02015-03-066 березня 2015
Гінтов Олег Борисович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю тектонофізика 02012-04-1313 квітня 2012
Гірка Ігор Олександрович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики плазмова електроніка 02018-03-077 березня 2018
Гладун Олександр Миколайович суспільних і гуманітарних наук економіки демографія 02018-03-077 березня 2018
Глинчук Майя Давидівна фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія матеріалів 01995-04-1414 квітня 1995
Глухов Олександр Захарович хімічних і біологічних наук загальної біології біологічне і ландшафтне різноманіття 02009-02-044 лютого 2009
Гогаєв Казбек Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, порошкова металургія 02009-02-044 лютого 2009
Головаха Євгеній Іванович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права соціологія 02018-03-077 березня 2018
Головко Мирослав Федорович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика м'якої речовини 02003-05-1616 травня 2003
Григорьєв Олег Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія матеріалів 02006-05-066 травня 2006
Губарев Вячеслав Федорович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02006-05-066 травня 2006
Гула Надія Максимівна хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології медична біохімія 01991-04-1111 квітня 1991
Гундорова Тамара Іванівна суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства літературознавство 02003-05-1616 травня 2003
Гупал Анатолій Михайлович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02009-02-044 лютого 2009
Гусинін Валерій Павлович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії теоретична фізика, фізика вуглецевих наносистем 02012-04-1313 квітня 2012
Гутлянський Володимир Якович фізико-технічних і математичних наук математики алгебра та аналіз 02009-02-044 лютого 2009
Гюллінг Едуард Вальтерович патофізіологія, ендокринологія
Даниленко Анатолій Іванович суспільних і гуманітарних наук економіки фінанси, грошовий обіг і кредит 02006-05-066 травня 2006
Даниленко Віктор Михайлович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права історія України 02003-05-1616 травня 2003
Денисов Віталій Юрійович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики ядерна фізика 02015-03-066 березня 2015
Дмитрах Ігор Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, корозія металів 02003-05-1616 травня 2003
Дмитрієв Олександр Петрович хімічних і біологічних наук загальної біології фітоімунологія 02006-05-066 травня 2006
Дрінфельд Володимир Гершонович фізико-технічних і математичних наук математики математика 01992-11-2525 листопада 1992
Дрозд Юрій Анатолійович фізико-технічних і математичних наук математики алгебра 02012-04-1313 квітня 2012
Дубровіна Любов Андріївна суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права архівознавство, документознавство 02006-05-066 травня 2006
Євтух Володимир Борисович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права політологія 01992-11-2525 листопада 1992
Євтушенко Микола Юрійович хімічних і біологічних наук загальної біології гідробіологія 01992-11-2525 листопада 1992
Єгер Дмитро Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики нафтогазова енергетика 02006-05-066 травня 2006
Єгоров Ігор Юрійович суспільних і гуманітарних наук економіки економіка науки 02018-03-077 березня 2018
Ємельянов Володимир Олександрович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю морська геологія 02015-03-066 березня 2015
Ємець Алла Іванівна хімічних і біологічних наук загальної біології рослинні біотехнології 02015-03-066 березня 2015
Єрмоленко Анатолій Миколайович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права філософська антропологія 02018-03-077 березня 2018
Жовинський Едуард Якович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю гірнича екологія 02000-04-077 квітня 2000
Жовтянський Віктор Андрійович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики газоплазмові процеси в енергетиці 02012-04-1313 квітня 2012
Забулонов Юрій Леонідович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики ядерна фізика 02012-04-1313 квітня 2012
Загнітко Анатолій Панасович суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства українська мова 02012-04-1313 квітня 2012
Загорський Володимир Степанович суспільних і гуманітарних наук економіки економіка 02009-02-044 лютого 2009
Зажигалов Валерій Олексійович хімічних і біологічних наук хімії кінетика і каталіз 02006-05-066 травня 2006
Зайцев Володимир Миколайович хімічних і біологічних наук хімії хімія поверхні 02009-02-044 лютого 2009
Заіменко Наталія Василівна хімічних і біологічних наук загальної біології екологія рослинного світу 02015-03-066 березня 2015
Залознова Юлія Станіславівна суспільних і гуманітарних наук економіки економіка промисловості 02018-03-077 березня 2018
Захаренко Вячеслав Володимирович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії астрофізика 02018-03-077 березня 2018
Звєряков Михайло Іванович суспільних і гуманітарних наук економіки економічна теорія 02012-04-1313 квітня 2012
Зербіно Дмитро Деонісович морфологія людини
Іваницький Анатолій Іванович суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства фольклористика 02012-04-1313 квітня 2012
Іваниця Володимир Олексійович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології мікробіологія 02018-03-077 березня 2018
Іванов Борис Олексійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії теоретична фізика 02009-02-044 лютого 2009
Іванов Сергій Володимирович суспільних і гуманітарних наук економіки економіка транспорту 02018-03-077 березня 2018
Івахненко Сергій Олексійович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, надтверді матеріали 02012-04-1313 квітня 2012
Ільницький Микола Миколайович суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства літературознавство 02003-05-1616 травня 2003
Іутинська Галина Олександрівна хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології клітинна біологія 02009-02-044 лютого 2009
Карачевцев Віктор Олексійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії експериментальна фізика біосистем 02018-03-077 березня 2018
Кендзера Олександр Володимирович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю сейсмологія 02015-03-066 березня 2015
Кизим Микола Олександрович суспільних і гуманітарних наук економіки економіка промисловості 02015-03-066 березня 2015
Кир'ян Валерій Іванович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства міцність матеріалів і конструкцій 02003-05-1616 травня 2003
Кіндрачук Мирослав Васильович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, порошкова металургія 02018-03-077 березня 2018
Кісельова Олена Михайлівна фізико-технічних і математичних наук інформатики образні інформаційні технології 02015-03-066 березня 2015
Клепіков Вячеслав Федорович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики прикладна фізика 02003-05-1616 травня 2003
Клименко Віктор Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики теплоенергетика 01995-04-1414 квітня 1995
Книш Віталій Васильович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства міцність матеріалів і конструкцій 02018-03-077 березня 2018
Кнопов Павло Соломонович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02012-04-1313 квітня 2012
Коваленко Надія Костянтинівна мікробіологія
Коваль Юрій Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія монокристалів 02000-04-077 квітня 2000
Колбасов Геннадій Якович хімічних і біологічних наук хімії технічна хімія 02018-03-077 березня 2018
Колесник Віктор Федорович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права всесвітня історія 02009-02-044 лютого 2009
Колодяжний Олег Іванович хімічних і біологічних наук хімії органічна хімія 02012-04-1313 квітня 2012
Кондратенко Ігор Петрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики енергетика 02015-03-066 березня 2015
Коновалов Сергій Карпович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю регіональна гідрохімія 02009-02-044 лютого 2009
Кораблін Сергій Олександрович суспільних і гуманітарних наук економіки макроекономіка 02018-03-077 березня 2018
Кордюм Віталій Арнольдович медична генетика
Кордюм Єлизавета Львівна хімічних і біологічних наук загальної біології експериментальна ботаніка 02000-04-077 квітня 2000
Коркушко Олег Васильович терапія
Корнелюк Олександр Іванович молекулярна біологія
Корнєєв Валерій Олексійович хімічних і біологічних наук загальної біології ентомологія 02018-03-077 березня 2018
Коротаєв Геннадій Костянтинович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю океанографія 02009-02-044 лютого 2009
Костик Роман Іванович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії астрофізика 01992-11-2525 листопада 1992
Костіков Андрій Олегович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики моделювання в енергетичному машинобудуванні 02018-03-077 березня 2018
Коць Сергій Ярославович хімічних і біологічних наук загальної біології фізіологія азотфіксації 02015-03-066 березня 2015
Кочелап Вячеслав Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика напівпровідників 02012-04-1313 квітня 2012
Кочубей Анатолій Наумович фізико-технічних і математичних наук математики математична фізика 02015-03-066 березня 2015
Крак Юрій Васильович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02018-03-077 березня 2018
Круковський Олександр Петрович фізико-технічних і математичних наук механіки механіка 02018-03-077 березня 2018
Крючин Андрій Андрійович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02009-02-044 лютого 2009
Кудінов Володимир Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство 01982-04-011 квітня 1982
Кудря Степан Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики екологія енергетики 02018-03-077 березня 2018
Кудряченко Андрій Іванович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права всесвітня історія 02018-03-077 березня 2018
Кузнецов Володимир Григорович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики електроенергетика 01990-05-1818 травня 1990
Кузнєцов Микола Юрійович фізико-технічних і математичних наук інформатики комп'ютерні технології 02009-02-044 лютого 2009
Кузьмін Віктор Євгенович хімічних і біологічних наук хімії органічна хімія 02018-03-077 березня 2018
Куліш Микола Полікарпович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики радіаційна фізика 02009-02-044 лютого 2009
Кунах Віктор Анатолійович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології фізіологія рослин, генетика 01997-12-044 грудня 1997
Кутас Роман Іванович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю геофізика 02009-02-044 лютого 2009
Кучмій Степан Ярославович хімічних і біологічних наук хімії нанохімія 02006-05-066 травня 2006
Левченко Георгій Георгійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика магнітних систем, резонансні явища 02015-03-066 березня 2015
Лисенко Володимир Сергійович фізико-технічних і математичних наук інформатики обчислювальна техніка 01992-11-2525 листопада 1992
Лихоліт Микола Іванович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії лазерне приладобудування, системи керування 02015-03-066 березня 2015
Ляшко Сергій Іванович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформатика 02003-05-1616 травня 2003
Мазур Валерій Леонідович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства металургія 01997-12-044 грудня 1997
Майборода Олександр Микитович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права політологія 02018-03-077 березня 2018
Майстренко Анатолій Львович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія матеріалів 02006-05-066 травня 2006
Макарова Олена Володимирівна суспільних і гуманітарних наук економіки соціоекономіка 02015-03-066 березня 2015
Максименко Сергій Іванович фізико-технічних і математичних наук математики алгебра, геометрія і топологія 02018-03-077 березня 2018
Максимчук Валентин Юхимович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю тектоно- і палеомагнетизм 02018-03-077 березня 2018
Мамченко Олексій Володимирович хімічних і біологічних наук хімії хімічні проблеми захисту довкілля 02009-02-044 лютого 2009
Манцуров Ігор Германович суспільних і гуманітарних наук економіки інституційна економіка 02012-04-1313 квітня 2012
Марченко Олександр Анатолійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії експериментальна фізика, фізика поверхневих явищ 02012-04-1313 квітня 2012
Мацелюх Богдан Павлович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології молекулярна генетика 01990-05-1818 травня 1990
Мельник Володимир Петрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права філософія науки 02018-03-077 березня 2018
Мєшков Юрій Якович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства електротермія 02009-02-044 лютого 2009
Михальський Валерій Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики силова електроніка 02018-03-077 березня 2018
Мікловда Василь Петрович суспільних і гуманітарних наук економіки економіка 02000-04-077 квітня 2000
Мінченко Олександр Григорович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології молекулярна генетика, онкогенетика 02018-03-077 березня 2018
Мосякін Сергій Леонідович хімічних і біологічних наук загальної біології екологія рослинного світу 02012-04-1313 квітня 2012
Моторний Віталій Павлович фізико-технічних і математичних наук математики математика 02000-04-077 квітня 2000
Мохор Володимир Володимирович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики інформаційна безпека та моделювання в енергетиці 02018-03-077 березня 2018
Моця Олександр Петрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права археологія 02003-05-1616 травня 2003
Мунтіян Валерій Іванович суспільних і гуманітарних наук економіки оборонна економіка 02006-05-066 травня 2006
Мушкетик Леся Георгіївна суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства народознавство 02018-03-077 березня 2018
Мхітарян Нвєр Мнацаканович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики альтернативні та відновлювані джерела енергії 02003-05-1616 травня 2003
Мчедлов-Петросян Микола Отарович хімічних і біологічних наук хімії хімія дисперсних систем 02018-03-077 березня 2018
Найден Олександр Семенович суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства мистецтвознавство 02018-03-077 березня 2018
Нарівський Анатолій Васильович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія металів 02018-03-077 березня 2018
Нахлік Євген Казимирович суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства українська література 02015-03-066 березня 2015
Негрійко Анатолій Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії радіофізика і електроніка 02012-04-1313 квітня 2012
Нестеренков Володимир Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, зварювання металів 02012-04-1313 квітня 2012
Никифорович Євген Іванович фізико-технічних і математичних наук механіки механіка 02009-02-044 лютого 2009
Никоненко Олександр Семенович трансплантологія
Нікітін Анатолій Глібович фізико-технічних і математичних наук математики диференціальні рівняння 02009-02-044 лютого 2009
Ніколаєв Володимир Григорович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології сорбційна токсикологія 02012-04-1313 квітня 2012
Новицька-Усенко Людмила Василівна клінічна фізіологія
Новосельцев Олександр Вікторович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики моделювання в енергетиці 02006-05-066 травня 2006
Огенко Володимир Михайлович хімічних і біологічних наук хімії фізична хімія 01997-12-044 грудня 1997
Одулов Сергій Георгійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії експериментальна фізика 01995-04-1414 квітня 1995
Олійник Олександр Якович фізико-технічних і математичних наук механіки гідромеханіка 01973-12-2727 грудня 1973
Омельчук Анатолій Опанасович хімічних і біологічних наук хімії технічна хімія 02009-02-044 лютого 2009
Оніщенко Іван Миколайович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики фізика іонних пучків 02015-03-066 березня 2015
Орлик Світлана Микитівна хімічних і біологічних наук хімії каталітичні процеси та реактори 02012-04-1313 квітня 2012
Осадчий Володимир Іванович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю гідрометеорологія 02010-05-1212 травня 2010
Осауленко Олександр Григорович суспільних і гуманітарних наук економіки статистика 02009-02-044 лютого 2009
Остафійчук Богдан Костянтинович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії експериментальна фізика, фізика поверхні 02006-05-066 травня 2006
Панкратова Наталія Дмитрівна фізико-технічних і математичних наук інформатики системний аналіз 02018-03-077 березня 2018
Петров Ельмар Григорович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії радіофізика, електроніка 02003-05-1616 травня 2003
Підоплічко Володимир Іванович хімічних і біологічних наук загальної біології клітинна біологія 01990-05-1818 травня 1990
Пілюгін Леонід Степанович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії астрофізика 02015-03-066 березня 2015
Погорілий Анатолій Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика магнітних явищ 02000-04-077 квітня 2000
Позняков Валерій Дмитрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, зварювання металів 02015-03-066 березня 2015
Полонський Олександр Борисович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю географія 02009-02-044 лютого 2009
Попик Володимир Іванович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права культурологія, соціальні комунікації 02015-03-066 березня 2015
Попов Михайло Олексійович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю аерокосмічні дослідження Землі 02018-03-077 березня 2018
Портенко Микола Іванович фізико-технічних і математичних наук математики математика 01995-04-1414 квітня 1995
Похмурський Василь Іванович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, міцність матеріалів 01990-05-1818 травня 1990
Притула Ігор Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія монокристалічних матеріалів 02018-03-077 березня 2018
Пугач Валерій Михайлович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики ядерна фізика 02018-03-077 березня 2018
Рафальський Олег Олексійович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права етнополітологія 02015-03-066 березня 2015
Реєнт Олександр Петрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права історія України 02000-04-077 квітня 2000
Резніков Олександр Григорович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології патофізіологія, ендокринологія 01991-04-1111 квітня 1991
Рибалка Олександр Ілліч хімічних і біологічних наук загальної біології генетика якості злаків 02018-03-077 березня 2018
Риндич Алла Володимирівна хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології молекулярна біологія 01997-12-044 грудня 1997
Розов Володимир Юрійович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики магнетизм технічних об'єктів 02009-02-044 лютого 2009
Романенко Аліна Михайлівна хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології онкологія 01992-11-2525 листопада 1992
Романюк Мирослав Миколайович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права соціальні комунікації 02009-02-044 лютого 2009
Рудавський Едуард Якович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика низькотемпературних явищ 02003-05-1616 травня 2003
Рудаков Єлисей Сергійович хімічних і біологічних наук хімії фізична хімія, каталіз і кінетика 01972-03-1717 березня 1972
Руденко Анатолій Вікторович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології кардіохірургія 02009-02-044 лютого 2009
Рущицький Ярема Ярославович фізико-технічних і математичних наук механіки механіка 02018-03-077 березня 2018
Рябченко Сергій Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика магнітних явищ 01992-11-2525 листопада 1992
Савченко Юрій Миколайович фізико-технічних і математичних наук механіки прикладна механіка 01997-12-044 грудня 1997
Савчук Михайло Миколайович фізико-технічних і математичних наук інформатики інформаційні технології та кібербезпека 02018-03-077 березня 2018
Сагач Вадим Федорович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології фізіологія людини і тварин 01995-04-1414 квітня 1995
Саєнко Валерій Феодосійович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології хірургія, урологія 01991-04-1111 квітня 1991
Семененко Віра Пантелеївна фізико-технічних і математичних наук наук про Землю космічна мінералогія 02018-03-077 березня 2018
Сидоренко Сергій Іванович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія металів 02006-05-066 травня 2006
Сизов Федір Федорович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика низьковимірних систем 02000-04-077 квітня 2000
Симоненко Валентин Костянтинович суспільних і гуманітарних наук економіки макроекономіка 02006-05-066 травня 2006
Сіденко Володимир Романович суспільних і гуманітарних наук економіки світова економіка 02006-05-066 травня 2006
Сідоров Володимир Анатолійович хімічних і біологічних наук загальної біології фізіологія рослин 01992-11-2525 листопада 1992
Сіренко Василь Федорович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права право 01995-04-1414 квітня 1995
Скальський Валентин Романович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, діагностика матеріалів 02015-03-066 березня 2015
Скибо Галина Григорівна хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології нейрофізіологія 02018-03-077 березня 2018
Скрипаль Іван Гаврилович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології молекулярна біологія 01992-11-2525 листопада 1992
Скрипниченко Марія Іллівна суспільних і гуманітарних наук економіки економетрика 02015-03-066 березня 2015
Скрипнік Ігор Ігорович фізико-технічних і математичних наук математики диференціальні рівняння 02018-03-077 березня 2018
Слободяник Микола Семенович хімічних і біологічних наук хімії неорганічна хімія 01997-12-044 грудня 1997
Слюсаренко Оксана Олександрівна суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права соціальна філософія 02012-04-1313 квітня 2012
Слюсарчук Василь Юхимович фізико-технічних і математичних наук математики функціональний аналіз, теорія функцій 02015-03-066 березня 2015
Сокол Євген Іванович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики керування в силовій електроніці 02012-04-1313 квітня 2012
Солдатенко Валерій Федорович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права історія України 02006-05-066 травня 2006
Сорокін Віктор Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, світлотехнічні матеріали 02015-03-066 березня 2015
Стасик Олег Остапович хімічних і біологічних наук загальної біології фізіологія рослин 02018-03-077 березня 2018
Степанюк Леонід Михайлович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю петрологія і геохімія 02015-03-066 березня 2015
Стойка Ростислав Стефанович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології біохімія 02006-05-066 травня 2006
Стоян Юрій Григорович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики електротехніка і електронне моделювання 01985-03-2828 березня 1985
Стржемечний Михайло Олексійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика високих тисків 02003-05-1616 травня 2003
Стрижак Петро Євгенович хімічних і біологічних наук хімії фізична хімія 02012-04-1313 квітня 2012
Сугаков Володимир Йосипович фізико-технічних і математичних наук ядерної фізики та енергетики фізика невпорядкованих систем 02003-05-1616 травня 2003
Суходуб Леонід Федорович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології біофізика 02009-02-044 лютого 2009
Тараненко Олександр Онисимович суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства загальне мовознавство 02018-03-077 березня 2018
Тарапов Сергій Іванович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії експериментальна радіофізика, метаматеріали 02015-03-066 березня 2015
Тарелін Анатолій Олексійович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики енергомашино-будування 02006-05-066 травня 2006
Татаренко Валентин Андрійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії фізика твердого тіла, металофізика 02018-03-077 березня 2018
Тимошенко Валерій Іванович фізико-технічних і математичних наук механіки механіка космічних апаратів 02000-04-077 квітня 2000
Товажнянський Леонід Леонідович хімічних і біологічних наук хімії хімічна технологія 02015-03-066 березня 2015
Товкач Федір Іванович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології вірусологія 02015-03-066 березня 2015
Толмачов Олександр Володимирович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія функціональних матеріалів 02006-05-066 травня 2006
Толочко Олексій Петрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права історія України 02009-02-044 лютого 2009
Томчук Петро Михайлович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії теоретична і обчислювальна фізика 02000-04-077 квітня 2000
Тронько Микола Дмитрович хімічних і біологічних наук біохімії, фізіології і молекулярної біології радіаційна медицина 01992-11-2525 листопада 1992
Трофимчук Олександр Миколайович фізико-технічних і математичних наук інформатики космічні дослідження 02012-04-1313 квітня 2012
Туров Володимир Всеволодович хімічних і біологічних наук хімії хімія твердого тіла 02015-03-066 березня 2015
Уваров Віктор Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії нанофізика 02009-02-044 лютого 2009
Устименко Володимир Анатолійович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права право 02018-03-077 березня 2018
Файнлейб Олександр Маркович хімічних і біологічних наук хімії макромолекулярна хімія 02018-03-077 березня 2018
Федірко Віктор Миколайович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, технологія металів 02009-02-044 лютого 2009
Федоров Олег Павлович фізико-технічних і математичних наук інформатики космічні дослідження 02015-03-066 березня 2015
Федоровський Олександр Дмитрович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю гідродинаміка, гідрофізика 01982-04-011 квітня 1982
Фельдман Геннадій Михайлович фізико-технічних і математичних наук математики функціональний аналіз і теорія функцій 02018-03-077 березня 2018
Фіалко Наталія Михайлівна фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики теплоенергетика 02000-04-077 квітня 2000
Францевич Леонід Іванович хімічних і біологічних наук загальної біології зоологія безхребетних 01990-05-1818 травня 1990
Хиля Володимир Петрович хімічних і біологічних наук хімії органічна хімія 02000-04-077 квітня 2000
Хома Мирослав Степанович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, корозія металів 02018-03-077 березня 2018
Чабай Віктор Петрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права археологія 02012-04-1313 квітня 2012
Чебанов Валентин Анатолійович хімічних і біологічних наук хімії мікрохвильовий органічний синтез 02018-03-077 березня 2018
Чернишенко Іван Семенович фізико-технічних і математичних наук механіки прикладна механіка 02006-05-066 травня 2006
Шаповал Володимир Миколайович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права конституційне право 02009-02-044 лютого 2009
Шаповалов Віктор Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, електрометалургія тугоплавких металів 02018-03-077 березня 2018
Швартау Віктор Валентинович хімічних і біологічних наук загальної біології фізіологія рослин, продукційний процес 02009-02-044 лютого 2009
Шевченко Анатолій Іванович фізико-технічних і математичних наук інформатики обчислювальні системи 02006-05-066 травня 2006
Шевченко Валерій Васильович хімічних і біологічних наук хімії хімія високомолекулярних сполук 02006-05-066 травня 2006
Шевченко Лариса Іванівна суспільних і гуманітарних наук літератури, мови та мистецтвознавства українська мова 02018-03-077 березня 2018
Шидловська Наталія Анатоліївна фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики теоретична електротехніка 02000-04-077 квітня 2000
Шиман Леонід Миколайович хімічних і біологічних наук хімії хімія високоенергетичних речовин 02015-03-066 березня 2015
Шимановський Олександр Віталійович фізико-технічних і математичних наук механіки будівельна механіка 02012-04-1313 квітня 2012
Шинкарук Лідія Василівна суспільних і гуманітарних наук економіки економіка промисловості 02012-04-1313 квітня 2012
Шкуратов Юрій Григорович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії астрофізика, фізика Сонячної системи 02012-04-1313 квітня 2012
Штерн Михайло Борисович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, міцність матеріалів 02012-04-1313 квітня 2012
Шубенко Олександр Леонідович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики теплотехніка 02009-02-044 лютого 2009
Шульга Микола Олександрович суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права соціологія, соціоекономіка 02012-04-1313 квітня 2012
Шульженко Олександр Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем матеріалознавства матеріалознавство, синтез надтвердих матеріалів 01997-12-044 грудня 1997
Щерба Анатолій Андрійович фізико-технічних і математичних наук фізико-технічних проблем енергетики газоплазмові процеси в енергетиці 02003-05-1616 травня 2003
Щербина Марія Володимирівна фізико-технічних і математичних наук математики теорія ймовірностей 02012-04-1313 квітня 2012
Щипцов Олександр Анатолійович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю океанологія 02018-03-077 березня 2018
Щукіна Наталія Геннадіївна фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії астрофізика, фізика Сонячної системи 02012-04-1313 квітня 2012
Якимчук Микола Андрійович фізико-технічних і математичних наук наук про Землю геологія горючих копалин 02000-04-077 квітня 2000
Якубова Лариса Дмитрівна суспільних і гуманітарних наук історії, філософії та права історія України 02018-03-077 березня 2018
Ямпольський Валерій Олександрович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії радіофізика 02009-02-044 лютого 2009
Ямпольський Юрій Моїсійович фізико-технічних і математичних наук фізики і астрономії астрономія, фізика космосу 02009-02-044 лютого 2009

Примітки ред.

  1. станом на 8 жовтня 2023 року

Джерела ред.

  • Персональний склад НАН України // Члени-кореспонденти НАН України. Сайт Національної академії наук України. Архів оригіналу за 27 червня 2020. Процитовано 10.06.2021.