Відкрити головне меню

Дубро́віна Любо́в Андрі́ївна (30 вересня 1950, Шадринськ, Курганська область, Росія) – джерелознавець, книгознавець, документознавець, архівознавець, історик бібліотечної справи, доктор історичних наук (1993), професор (1996), член-кореспондент Національної академії наук України (2006), заслужений діяч науки і техніки України (2004), генеральний директор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ; з 7 листопада 2018)[1].

Дубровіна Любов Андріївна
Dubrovina Liubov Andriivna.jpg
Народилася 30 вересня 1950(1950-09-30) (69 років)
Шадринськ РРФСР СРСР
Громадянство Україна
Діяльність історик
Alma mater Волгоградський державний педагогічний інститут ім. М. С. Серафимовича[ru]
Заклад Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Посада генеральний директор
Вчене звання член-кореспондент НАН України, професор
Науковий ступінь доктор історичних наук
Член НАН України
Відома завдяки: дослідженням з кодикології, джерелознавства, історії бібліотечної справи

ЖиттєписРедагувати

Наукова та громадська діяльністьРедагувати

Член-кореспондент НАН України Любов Дубровіна:

 • є фундатором української кодикологічної школи, науковим керівником та консультантом понад 30 докторських та кандидатських дисертацій.
 • займається розробкою методології та методів архівознавства, історичного документознавства, кодикології та кодикографії, камеральної та едиційної археографії, історичного книгознавства;
 • досліджує питання історії слов’янської рукописної книги;
 • розвиває кодикологічні засади дослідження рукописно-книжної спадщини, камеральної археографії та кодикографії рукописних пам’яток, текстології пам’яток середньовічної слов’янської писемності;
 • сприяє створенню електронних ресурсів на базі унікальних книжкових пам’яток, рукописних та книжкових колекцій і зібрань НБУВ, а також виданню рукописних писемних пам’яток;
 • розробляє методичні засади наукового опису книжних джерел, колекцій, зібрань, бібліотек;
 • очолює створення комплексних архівних та рукописних довідників нового покоління;
 • є автором, укладачем та науковим редактором понад 250 наукових публікацій, присвячених історії бібліотечної справи в Україні, зокрема – історії НБУВ, історії розвитку академічної науки, біографічним дослідженням життя та діяльності вчених, котрі зробили внесок у розвиток архівної і бібліотечної справи, дослідженню рукописної спадщини;
 • входить до складу Спілки архівістів України, Міжнародної асоціації україністів, Міжнародного товариства «Український історик», редакційно-видавничої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
 • є засновником та відповідальним редактором періодичного збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України» (з 1993), заступником головного редактора журналу «Бібліотечний вісник» та часопису «Наукові праці НБУВ», членом редколегій збірок «Студії з архівної справи та документознавства», «Український археографічний щорічник» тощо.

ВідзнакиРедагувати

Вибрана бібліографіяРедагувати

1988Редагувати

 • Грецькі рукописи з фондів ЦНБ АН УРСР у Києві [грец., у співавт.]. – Афіни, 1988. – 23 с.

1989Редагувати

 • История о Казанском царстве (Казанский летописец): Списки и классификация текстов. – К., 1989. – 192 с.
 • Рукапісная кніга XVI ст. у фондах аддзела рукапісаў ЦНБ АН УССР // Спадчына Скарыны: Зб. мат. першых скарынаўскіх чытанняў (1986). – Мінск, 1989. – С. 216–222.

1992Редагувати

 • Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису [у співавторстві]. – К., 1992. – 153 с.
 • Кодикологія української рукописної книги. – К., 1992. – 262 с.

1993Редагувати

 • Кодикологія української книги XV–XVIII ст.: об’єкт та проблеми археографічного опису // Слов’янська писемність і розвиток духовної культури: Збірник матеріалів. – К., 1993.

1995Редагувати

 • Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918–1941 [у співавторстві]. – К., 1995. – 337 с.
 • Рукописна книга як історико-культурне джерело та її джерелознавче вивчення // Історія українського середньовіччя: Козацька доба: Збірник наукових праць: У 2-х ч. – Ч. 1. – К., 1995. – С. 152–161.

1998Редагувати

 • Архівознавство: Підручник для студентів історичних факультетів вузів [у співавторстві]. – К., 1998. – 316 с.
 • Видатні вчені Національної Академії наук України: Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918–1998): Путівник [у співавторстві]. – К., 1998. – 307 с.
 • М. П. Василенко та В. І. Вернадський як фундатори Національної бібліотеки Української держави // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.). – К., 1998. – С. 185–198.
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918–1998 рр.: основні етапи розвитку // Бібліотечний вісник. – 1998. – №5. – С. 5–18.

1999Редагувати

 • Гнат Житецький як засновник та перший керівник відділу рукописів Всенародної бібліотеки України (1918–1929) // Вісник Харківської державної академії культури. – Вип. 1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – 1999. – С. 111–119.
 • Житецький Гнат Павлович // Українські архівісти: Біобібліографічний довідник. – К., 1999. – Вип. 1. XIX ст. – 1930-ті рр. – С. 140–143.
 • Олена Апанович – історик, археограф, публіціст: Вступна стаття // Олена Михайлівна Апанович: Біобліографічний покажчик (До 80-річчя від дня народження і 55-річчя наукової діяльності). – K., 1999.

2000Редагувати

 • Кодикографія у системі кодикологічного аналізу рукописної книги: до змісту поняття // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірник наукових праць та спогадів. – Вип. 4, ч. 2. – К., 2000. – С. 307–322.
 • Фонди бібліотеки Академії наук УРСР та її філій у кінці 1943 – на початку 1948 рр.: перерозподіл між бібліотеками, установами, приватними особами // Библиотечное дело и краеведение: Сборник научных трудов. – Вып. 2. – К. – Симферополь, 2000. – С. 27–40.

2001Редагувати

 • Археографічний та кодикологічний опис Пересопницького Євангелія // Пересопницьке Євангеліє, 1556–1561: Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик [у співавторстві]. – К., 2001. – С. 74–104.
 • Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941–1943) [у співавторстві] // Бібліотечний вісник. – 2001. – №3. – С. 2–18.
 • Звіти про діяльність Крайової бібліотеки Рейхскомісаріату України як джерело з історії бібліотек і долі бібліотечних фондів у період нацистської окупації Києва (1941–1943 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірник наукових праць та спогадів. – № 6, ч. 2. – К., 2001. – С. 6–24.
 • Фонд «Рейхскомісара України (1941–1944)» у ЦДАВО України: огляд документів з історії бібліотек періоду нацистської окупації Києва // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Студії на пошану Руслана Пирога: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 4. – К., 2001. – С. 408–427.

2002Редагувати

 • Доля бібліотеки Оссоленіум в історії України та Польщі у документах 1945–1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини [у співавторстві] // Бібліотечний вісник. – 2002. – №2. – С. 2–21.
 • Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник. – К., 2002. – 766 с.

2003Редагувати

 • Археографія [у співавторстві] // Енциклопедія історії України: У 10-ти тт. – Т. 1. – К., 2003. – С. 131–132.
 • Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1941–1964 [у співавторстві]. – К., 2003. – 357 с.
 • Нацистська політика щодо вивезення бібліотечних фондів з окупованих територій у 1941–1944 рр. і формування Східної бібліотеки і Центральної бібліотеки Вищої школи у Німеччині [у співавторстві] // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – Т. 4. – К., 2003. – Т. 4. – С. 46–69.

2004Редагувати

 • Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів [у співавторстві] // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 84–93.
 • Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944) // Анотований покажчик архівних документів. Документальна публікація архівних джерел [Укладач, у співавторстві]. – К., 2004. – С. 171–778.
 • Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 12. – К., 2004. – С. 65–73.
 • Дослідження історії переміщення книжкової культурної спадщини України в період Другої світової війни [у співавторстві] // Бібліотеки Києва під час нацистської окупації України (1941–1944). – К., 2004. – С. 36–58.
 • Кодикологічні, кодикографічні, палеографічні та археографічні дослідження Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: бібліографічний огляд 1988–2003 рр. // Спеціальні історичні дисципліни. Питання теорії та методики: У 2-х ч. – Ч. 2. – К., 2004. – С. 44–65.

2005Редагувати

 • Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX – у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями дослідження [у співавторстві] // Бібліотечний вісник. – 2005. – №2. – С. 3–13.
 • Бібліотечна справа в Українs XX ст.: 1917–1931 рр. [у співавторстві] // Бібліотечний вісник. – 2005. – №3. – С. 3–16.
 • Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30-і – 50-ті роки [у співавторстві] // Бібліотечний вісник. – 2005. – №4. – С. 3–16.

2008Редагувати

 • Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1965–1991 [у співавторстві]. – К., 2008. – 373 с.

ПриміткиРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • І. Б. Матяш. Дубровіна Любов Андріївна // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003­–2019. — ISBN 944-02-3354-X.
 • Даниленко В. М. Дубровіна Любов Андріївна // Українські історики XX століття: Біобібліогр. довід. Вип. 2, ч. 1 / НАН України. Ін-т історії. — К.; Л., 2003. — С. 108—109.
 • Матяш І. Б. Дубровіна Любов Андріївна (1950 р.н.) // Джерелознавство історії України: Довідник. — К., 1998. — С. 169—170.
 • Дубровіна Любовь Андріївна: [Біогр. дов.] // Хто є хто у видавничій і бібліотечній справі. — К., 1999. — С. 47-48.
 • Дубровина Любовь Андреевна: [Біогр. дов.] // Кто есть кто в библиотечно-информационной сфере России и СНГ: Справочник. — 4-е доп. изд. — М., 2000. — С. 110—111.
 • Онищенко О. С. Любов Андріївна Дубровіна — сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи // Бібл. вісн. — 2000. — № 5. — С. 16-26. — Список основ. пр. Л. А. Дубровіної: с. 22-26.
 • Слободяник М. Лідер вітчизняного книгознавства: [До ювілею Л. А. Дубровіної] // Бібл. планета. — К., 2000. — № 3. — С. 29-31.
 • Дубровина Любовь Андреевна: [Біогр. дов.] // Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ: Справочник. — 5-е доп. и испр. изд. — М., 2001. — Т. 1. — С. 204.
 • Онищенко О. Любов Андріївна Дубровіна — сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Джерелозн. дисципліни: Міжвід. зб. наук. пр. — К., 2001. — Вип. 3. — С. 371—382.
 • Дубровіна Любов Андріївна // Жінки — вчені Києва. — К., 2003. — С. 166.
 • Матяш І. Б. Дубровіна Любов Андріївна // Українські архівісти: Біобібліогр. довід. — К., 2003. — Вип. 3: 1970-1990-ті роки. — С. 69-72.
 • International Who's Who of Professional and Business Women // American Biographical Institute: Eighth Edition. 2002. — P. 65.
 • Дубровіна Любов Андріївна // Портрети сучасниць. Вип. 2. — К., 2004. — С. 56.

ПосиланняРедагувати