Відділення історії, філософії та права НАН України

Відділення історії, філософії та права НАН України — наукове відділення Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України.

Бюро ред.

Академік-секретар відділення:
Смолій Валерій Андрійович — академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України.
Заступники академіка-секретаря:

Учений секретар Відділення: кандидат наук із соціальних комунікацій Матвійчук Лариса Олександрівна.

Персональний склад ред.

Академіки (дійсні члени):

Ім'я Спеціальність Дата обрання Установа
Бакіров Віль Савбанович Соціологія 13.04.2012 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ворона Валерій Михайлович Соціологія 06.05.2006 Інститут соціології НАН України
Губерський Леонід Васильович Філософія 16.05.2003 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Конверський Анатолій Євгенович Філософія 13.04.2012 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Копиленко Олександр Любимович Право 7.03.2018 Інститут законодавства Верховної Ради України
Кремень Василь Григорович Філософія 07.04.2000 Академія педагогічних наук України
Литвин Володимир Михайлович Новітня історія України 16.04.2003 Верховна Рада України
Онищенко Олексій Семенович Культурологія 04.12.1997 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Смолій Валерій Андрійович Історія України 14.04.1995 Інститут історії України НАН України
Тацій Василь Якович Правознавство 04.12.1997 Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
Толочко Петро Петрович Археологія 18.05.1990 Інститут археології НАН України
Шемшученко Юрій Сергійович Право 25.11.1992 Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Члени-кореспонденти:

Ім'я Спеціальність Дата обрання Установа
Андрущенко Віктор Петрович Філософія 04.02.2009 Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Баран Володимир Данилович Археологія 14.04.1995 Інститут археології НАН України
Боряк Геннадій Володимирович 13.04.2012 Інститут історії України НАН України
Даниленко Віктор Михайлович Історія України 16.05.2003 Інститут історії України НАН України
Дубровіна Любов Андріївна Архівознавство, документознавство 06.05.2006 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Євтух Володимир Борисович Політологія 25.11.1992 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Івакін Гліб Юрійович Археологія 04.02.2009 Інститут археології НАН України
Колесник Віктор Федорович Всесвітня історія 04.02.2009 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Котляр Микола Федорович Історія України 14.04.1995 Інститут історії України НАН України
Крижицький Сергій Дмитрович Археологія 18.05.1990 Інститут археології НАН України
Михальченко Микола Іванович Політичні науки 16.05.2003 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Моця Олександр Петрович Археологія 16.05.2003 Інститут археології НАН України
Опришко Віталій Федорович Правознавство 04.12.1997 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Пазенок Віктор Сергійович Філософія 15.01.1988 Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Реєнт Олександр Петрович Історія України 07.04.2000 Інститут історії України НАН України
Романюк Мирослав Миколайович Соціальні комунікації 04.02.2009 Львівська національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника
Семчик Віталій Іванович Підприємницьке право 25.11.1992 Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Сіренко Василь Федорович Право 14.04.1995 Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Слюсаренко Оксана Олександрівна 13.04.2012
Солдатенко Валерій Федорович Історія України 06.05.2006 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Сохань Лідія Василівна Соціологія праці 18.05.1990 Інститут соціології НАН України
Сохань Павло Степанович Всесвітня історія 28.03.1985 Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Толочко Олексій Петрович Історія України 04.02.2009 Інститут історії України НАН України
Хамітов Назіп Віленович філософська антропологія 26.05.2021 Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України
Шаповал Володимир Миколайович Конституційне право 04.02.2009 Центральна виборча комісія України
Шульга Микола Олександрович 13.04.2012 Інститут соціології НАН України

Академіки з інших відділень, які беруть участь у роботі:

Ім'я Основне відділення Спеціальність Установа
Яцків Ярослав Степанович Відділення фізики і астрономії Астрономія Головна астрономічна обсерваторія НАН України

Установи ред.

Періодичні видання ред.

Наукові журнали:

Збірники наукових праць:

 • Боспорські дослідження
 • Ейдос
 • Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
 • Збірник праць Науково-дослідного центру періодики
 • Історико-географічні дослідження в Україні
 • Історіографічні дослідження в Україні
 • Історія України. Маловідомі імена, події, факти
 • Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
 • Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки та знахідки
 • Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
 • Проблеми історії України XIX-початку ХХ ст.
 • Соціум. Альманах соціальної історії
 • Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики
 • Сторінки воєнної історії України
 • Сходознавство
 • Сучасна українська політика
 • Україна в Центрально-Східній Європі: Студії з історії XIV–XVIII ст.
 • Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика
 • Україна. Наука і культура
 • Українська біографістика
 • Український історичний збірник
 • Ruthenica
 • Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження