Східний Світ (журнал)

академічний журнал

«Східний світ» — український науковий журнал, видається Інститутом сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Східний світ
Обкладинка журналу Східний світ
Тематика історія, культура, мови народів Сходу
Періодичність виходу щоквартально
Мова українська, англійська
Адреса редакції Україна Україна вул. М. Грушевського 4, к.226, Київ 01001
Головний редактор Отрощенко Іванна Віталіївна
Видавець Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України
Засновано 1927
Передплатний індекс 60279 (в Укрпошта або в ДП «Преса»)
ISSN 1608-0599

новий сайт старий сайт

src: Читати у Вікіджерелах

Сьогодні журнал рецензує та публікує статті вітчизняних та закордонних дослідників, присвячені актуальним проблемам історії і сучасності країн Сходу, східним мовам і літературам, контактам України з країнами Сходу, бібліографічні огляди і рецензії тощо українською та англійською мовами. Також на сторінках видання з’являються публікації, присвячені кримським студіям, кавказознавству, африканістиці, східним діаспорам у різних куточках світу. Публікуються як оригінальні статті вітчизняних і закордонних авторів, так і переклади історичних, релігійних і літературних пам’яток Сходу. Основні рубрики: “Історія”; “Джерелознавство та історіографія”; “Етнічні та релігійні меншини східного походження в Україні”; “Мови та літератури”; “Філософія”; “Сакральні тексти Сходу”; “Пам’ятки східного походження на теренах України”; “Сучасний Схід”; “Переклади”; “Спадщина”; “Рецензії”; “Хроніка”.

Журнал “Східний світ” має на меті активізувати наукові дослідження в галузі сходознавства в Україні, стверджувати сходознавство як важливу та невід’ємну ланку українського гуманітарного знання. Завдання журналу: сприяння розвитку сходознавства; введення в науковий обіг нових джерел, популяризація останніх наукових досягнень, підвищення рівня досліджень та всебічний розвиток наукового співробітництва в у цій галузі. Видання призначене для сходознавців, істориків, філологів, філософів, політологів, релігієзнавців, музейників, викладачів та студентів, а також всіх тих, хто цікавиться історією, мовами та культурами країн Сходу та їхніми зв’язками з Україною.

Журнал має власний сайт https://oriental-world.org.ua/ [Архівовано 22 січня 2022 у Wayback Machine.] з україномовною та англомовною сторінками. Опублікованим матеріалам присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (2012–2021). Журнал індексується у міжнародних та вітчизняних наукометричних базах та електронних бібліотеках: Scopus [Архівовано 2 березня 2022 у Wayback Machine.], Google Scholar [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], Slavic Humanities Index [Архівовано 13 квітня 2017 у Wayback Machine.], Index Copernicus [Архівовано 25 січня 2021 у Wayback Machine.], Vernadsky National Library of Ukraine [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], Zeitschriftendatenbank [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], British Library [Архівовано 2 березня 2022 у Wayback Machine.], ROAD [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], Scilit [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], Ulrichsweb [Архівовано 27 липня 2021 у Wayback Machine.], Open Ukrainian Citation Index [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], ResearchBib [Архівовано 4 серпня 2021 у Wayback Machine.], EuroPub [Архівовано 9 травня 2021 у Wayback Machine.], Crossref [Архівовано 9 травня 2021 у Wayback Machine.].

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15802-4274 ПР від 28.09.2009. ISSN 1608-0599 (Print), ISSN 1682-5268 (Online).

Короткі відомості ред.

Журнал “Східний світ” почав видаватися з 1927 р. у Харкові як друкований орган Всеукраїнської асоціації сходознавців. У 1931-му році його видання припинилося. Два останні номери (№ 6 (15) за 1930 р. і здвоєний № 1/2 (16/17) за 1931 р.) вийшли під назвою “Червоний Схід”. Відповідальні редактори – Я. П. Ряппо (1927–1929), О. А. Полоцький (1930–1931), до редколегії журналу входили зокрема А. Ю. Кримський, А. П. Ковалівський, П. Г. Ріттер, П. Г. Тичина.

У 1993 р. у Києві, за ініціативи Омеляна Пріцака, засновника і тодішнього директора Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, було відновлене видання наукового журналу “Східний світ”, який став головним періодичним виданням інституту. З 1993 р. журнал виходив двічі на рік; з 2003 – став виходити поквартально. Гол. ред. з часу відновлення – О. Й. Пріцак (1993–2000), Ю. М. Кочубей (2001–2009), Л. В. Матвєєва (2009–2012). І. В. Отрощенко (з 2012 р.). Починаючи з 1993 р., на сторінках видання друкувалися автори з 25 країн.

Всього з 1927 року до сьогодні світ побачили понад 115 номерів. Якщо в перших номерах журналу більшість матеріалів була присвячена економічній тематиці та торговельним зв’язкам Радянського Союзу, зокрема УРСР, з країнами Сходу, то у відновленому “Східному світі” переважають публікації на історичну тематику.

Література ред.

  • Ковалевський А. Вивчення Сходу в Харківському університеті та Харкові у XVIII–XX віках // Антологія літератур Сходу / Упоряд., вступ. ст. та приміт. А. П. Ковалівський; Відп. ред. В. І. Астахов. Харків: Видавництво ХДУ, 1961. C. 90–92.
  • Рибалкін В. С. Як відроджувався “Східний світ” // Східний світ. 2008. № 3. C. 74–76.
  • Циганкова Е. Сходознавчі установи в Україні: Радянський період. К.: Критика, 2007. С. 160–163.

Посилання ред.