Біографістика, біографіка — наукова історична дисципліна, що досліджує теорію, методологію, історіографію, історико-біографічну термінологію, проблематику джерелознавства на складання біографій та види біографічної продукції.

В Україні біографістикою, історично-біографічними дослідженнями займається Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інші академічні інституції.

Термін «біографістика» замінив термін «біографіка», що використовувався в широкому плані на позначення літературно-біографічного жанру. Тому розрізняють:

 • «донаукову» біографістику (від доби античності) та
 • наукову біографістику (від кінця XVIII ст. до початку XIX ст.).

Донаукова біографістика, була як звід правил з настановами, й розвивалася на початку підо впливом агіографії, а пізніше була життєписом монархів та можновладців. Наукова біографістика пов'язана з розвитком гуманітарних наук у XIX ст., із зростанням обсягів друкованої продукції, з розширенням структури довідково-інформаційних можливостей та розвитком словниково-енциклопедичної справи.

Біографістика має розгалужені міждисциплінарні зв'язки з

з суспільно-політичними й гуманітарними дисциплінами (регіональною історією, соціально-політичною та церковною історією, біобібліографією, літературознавством, психологією, соціологією, наукознавством, культурологією, інформатикою та іншим.

Відрізняють види біографічної продукції, які набули значного поширення в XIX-XX століть:

 • ювілейні матеріали,
 • некрологи, збірники на пошану або пам'ять визначних осіб,
 • біобібліографія,
 • виступи сучасників,
 • мемуарні згадки (портрети-спогади),
 • енциклопедичні (статті-біографії[1]) та словникові статті,
 • генеалогічні розписи та довідники,
 • офіційні та неофіційні довідки в періодичній пресі тощо.

Сучасні біографічні дослідження за структурою та функціональним призначенням поділяють на

 • основні (історико-біографічна монографія, історико-біографічний нарис, науково-популярний життєпис, автобіографія),
 • довідково-допоміжні (некрологічні підвиди, словники та покажчики, біографічний коментар, біобібліографія) та
 • суміжні (персонологічні й генеалогічно-біографічні дослідження).

У біографістиці класифікують біографії за

 • сферами діяльності та
 • професійною належністю особи.

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати

 • Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ : Наукова думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — 688 с. : іл.
 • Епістолярій архіву редакції "УЗЕ" - джерело української біографістики / М. Трегуб // Зап. Львів. наук. б-ки ім. В.Стефаника: Зб. наук. пр. - 2003. - Вип. 11. - С. 303-310.
 • Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : кол. моногр. / [авт. кол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, С.М. Міщук та ін.]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2019. – 364 с. – ISBN 966-02-88-33-1.
 • Чишко В. С., «Біографічна традиція та наукова біографія в історії і сучасності України», м. Київ, 1996 р.; «Методологія біографічних досліджень»: Основні принципи. «Архівознавство. Археографія. Джерелознавство», 1999 р., вип. 1. (укр.)
 • Валевский О. Л., «Основание биографики». Киев, 1993; Українська біографістика: Збірник наукових праць, вип. 1. К., 1996
 • Рыбников Н. А., «Изучение биографии» (Темы семинария, указатель литературы), г. Москва, 1922 г. (рос.)
 • Кауфман И. М., «Русские биографические и биобиблиографические словари». М., 1955 (рос.)
 • Веревкина А. Н., «Общие биографические и библиографические словари зарубежных стран». М., 1970 (рос.)
 • Вильсон А., «Биография как история». М., 1970 (рос.)
 • Миколецкий Г. Л. и др., «Биография и историческая наука». М., 1970 (рос.)
 • Мейлах Б. С., «Биография как методологическая проблема». В кн.: «Человек науки». М., 1974 (рос.)
 • Беленький И. Л., «Биография как историко-культурная проблема». В кн.: «Историческая биография». М., 1990 (рос.)

Посилання Редагувати

 1. Яцків, Я.С., ред. (2018). Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. с. 45. Архів оригіналу за 5 березня 2021. Процитовано 2021.