Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2007 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2007 року.

За підсумками конкурсу 2007 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. Г. Крейна цикл робіт «Проблеми спектральної теорії операторів та її застосувань» Горбачук Мирослав Львович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Адамян Вадим Мовсесович завідувач кафедри Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова МОН України
Гохберг Ізраїль Цудикович член-кореспондент Академії наук Молдови, професор Тель-Авівського університету (Ізраїль)
Премія НАН України імені О. В. Погорєлова цикл праць «Сучасні методи геометрії і топології та їх застосування» Новіков Сергій Петрович академік Російської академії наук, завідувач відділу Інституту математики імені В. А. Стєклова Російської академії наук
Трохимчук Юрій Юрійович член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Мілка Анатолій Дмитрович провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Премія НАН України імені М. М. Амосова цикл наукових робіт «Комп'ютерні моделі та інформаційні технології для вивчення механізмів адаптації людини до змін середовища» Григорян Рафік Давидович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту програмних систем НАН України
Кузьміна Клариса Іванівна доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України
Сьомик Тетяна Михайлівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України
Премія НАН України імені С. О. Лебедєва цикл робіт «Інформаційні технології комп'ютерного аналізу та обробки даних недетермінованої природи» Анісімов Анатолій Васильович доктор фізико-математичних наук, декан Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Парасюк Іван Миколайович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Романов Володимир Олександрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені А. О. Дородніцина монографія «Інформатика та комп'ютерні технології»; Сергієнко Іван Васильович академік НАН України, директор Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені О. К. Антонова цикл праць «Розв'язок задач підвищення ресурсу та надійності авіаційних газотурбінних двигунів. Розробка критеріїв і методів прогнозування довготривалої міцності матеріалів та елементів конструкцій» Мартиненко Леонід Іванович кандидат технічних наук, головний конструктор Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О. Г. Івченка»
Голуб Владислав Петрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України
Погребняк Анатолій Дмитрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту механіки імені С. П. Тимошенка НАН України
Премія НАН України імені Г. С. Писаренка цикл праць «Втома матеріалів і деякі підходи до її діагностування» Трощенко Валерій Трохимович академік НАН України, директор Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України
Матвєєв Валентин Володимирович академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України
Премія НАН України імені Б. І. Вєркіна цикл робіт «Електронні стани і транспортні явища у надпровідних металоксидних купритах» Оболенський Михайло Олександрович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України
Пан Володимир Михайлович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України
Самоваров Володимир Миколайович доктор фізико-математичних наук, заступнику директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Премія НАН України імені С. Я. Брауде цикл робіт «Нові напрями радіоастрономічних досліджень» Коноваленко Олександр Олександрович академік НАН України, заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України
Литвиненко Леонід Миколайович академік НАН України, директор Радіоастрономічного інституту НАН України
Мень Анатолій Володимирович член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України
Премія НАН України імені О. С. Давидова цикл робіт «Фазові перетворення у системах з високими густинами енергії» Бугрій Анатолій Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
Горенштейн Марко Ісакович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
Зінов'єв Геннадій Михайлович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України
Премія НАН України імені Н. Д. Моргуліса цикл робіт «Дослідження взаємодії електронів середніх енергій з поверхнею твердого тіла та її структури і властивостей за допомогою скануючої зондової мікроскопії з атомною роздільною здатністю» Марченко Олександр Анатолійович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітникІнституту фізики НАН України
Мельник Павло Вікентійович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Находкін Микола Григорович академік НАН України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені П. А. Тутковського цикл наукових праць з палеонтології та стратиграфії кайнозою Гожик Петро Феодосійович академік НАН України, директор Інституту геологічних наук НАН України
Іванік Михайло Михайлович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геологічних наук НАН України
Маслун Нінель Володимирівна кандидат геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України
Премія НАН України імені Є. О. Патона цикл праць «Припої та технологічні процеси паяння перспективних матеріалів» Хорунов Віктор Федорович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Максимова Світлана Василівна кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Сабадаш Олег Михайлович молодший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Карпенка цикл праць «Розроблення, дослідження та впровадження у промисловість нових електродугових відновних і захисних покриттів» Похмурська Ганна Василівна доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
Студент Михайло Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України
Довгуник Володимир Миронович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту імені Г. В. Карпенка НАН України
Премія НАН України імені Г. Ф. Проскури цикл наукових робіт «Діагностування технічного стану теплоенергетичних агрегатів великої потужності» Шульженко Микола Григорович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Мєтєльов Леонід Дмитрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Цибулько Вадим Йосипович головний конструктор відділу Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
Премія імені О. І. Лейпунського цикл робіт «Імітаційні експерименти з проблем рідкосольових ядерних реакторів» Ажажа Володимир Михайлович академік НАН України, директор [[Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України|Інституту фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України]]
Бакай Олександр Степанович член-кореспондент НАН України, начальник відділу Інституту теоретичної фізики імені О. І. Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Довбня Анатолій Миколайович член-кореспондент НАН України, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Премія НАН України імені А. І. Кіпріанова цикл наукових праць «Синтез, структура і властивості органо-неорганічних полімерних систем» Лебедєв Євген Вікторович академік НАН України, директор Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Мамуня Євген Петрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Премія НАН України імені О. В. Палладіна серія наукових праць «Колоїдно-хімічні та фізіолого-біохімічні аспекти взаємодії нано- та мікрочасток з клітиною як підґрунтя для створення перспективних нанобіотехнологій» Ульберг Зоя Рудольфівна доктор хімічних наук, директор Інституту біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України
Карпов Олександр Вікторович доктор біологічних наук, професор Національного університету харчових технологій МОН України
Верьовка Сергій Вікторович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України
Премія НАН України імені В. П. Комісаренка серія наукових праць «Історія розвитку ендокринології в Україні» Тронько Микола Дмитрович член-кореспондент НАН України, директор Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка АМН України
Боднар Петро Миколайович доктор медичних наук, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України
Комісаренко Юлія Ігорівна кандидат медичних наук, доцент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України
Премія НАН України імені І. І. Шмальгаузена серія наукових праць «Жуки — чорнотілки фауни України, їх морфологічні особливості та методи захисту від них» Черней Любов Сергіївна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України
Федоренко Віталій Петрович член-кореспондент УААН, директор Інституту захисту рослин УААН
Премія НАН України імені В. Я. Юр'єва серія наукових праць «Акліматизація та селекція рослин у техногенно трансформованому середовищі (популяційно-генетичні та еколого-созологічні основи)» Глухов Олександр Захарович доктор біологічних наук, директор Донецького ботанічного саду НАН України
Остапко Володимир Михайлович доктор біологічних наук, заступник директора Донецького ботанічного саду НАН України
Коршиков Іван Іванович доктор біологічних наук, завідувач відділу Донецького ботанічного саду НАН України
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського цикл робіт з управління інноваційним розвитком економіки Федулова Любов Іванівна доктор економічних наук, завідувач відділу Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
Премія НАН України імені М. І. Костомарова монографія «Давньоруські літописи і літописці Х-ХІІІ ст.» Толочко Петро Петрович академік НАН України, директор Інституту археології НАН України
Премія НАН України імені М. П. Василенка цикл наукових праць «Проблеми і перспективи політико-правового розвитку України» Горбатенко Володимир Павлович доктор політичних наук, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України
Премія НАН України імені І. Я. Франка праця «Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель» (у 2-х томах) Нахлік Євген Казимирович кандидат філологічних наук, керівник Львівського відділення Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

ДжерелаРедагувати