Список польських шляхетських гербів

Список польських шляхетських гербів
 Зміст:   А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 


Нижче надано список польських шляхетських гербів у алфавітному порядку. Альтернативні назви наведені в дужках.

АРедагувати

 1. Абгарович пол. Abgarowicz)
 2. Абданк (пол. Abdank, Habdank, Skarbek, Skuba)
 3. Абрахимович (пол. Abrahimowicz)
 4. Абстаген (пол. Abstagen)
 5. Агриппа (пол. Agryppa)
 6. Адеркас (пол. Aderkas)
 7. Аксак (пол. Aksak, Akszak, Axak, Kara, Obrona)
 8. Алабанда (пол. Alaband, Albalant, Alba – luna, Bielina, Koniowaszyja)
 9. Алхімович (пол. Alchimowicz)
 10. Амадей (пол. Amadej, Amadae)
 11. Антонєвич (пол. Antoniewicz)
 12. Ахмат (пол. Achmat)
 13. Ахметович (пол. Achmetowicz)
 14. Ахінґер (пол. Achinger)

БРедагувати

 1. Балабан (пол. Bałaban)
 2. Баженський (герб) (пол. Bażeński)
 3. Беліна (пол. Belina)
 4. Берштен І (пол. Berszten)
 5. Беч (пол. Becz)
 6. Бече (пол. Becze)
 7. Біберштейн (пол. Bibersztein)
 8. Бланкенштайн(пол. Blankensztein)
 9. Бляха (пол. Blacha)
 10. Богорія (пол. Bogoria)
 11. Бодула (пол. Boduła)
 12. Божаволя (пол. Bozawola, voluntas Dei)
 13. Божездарж (пол. Bozezdarz)
 14. Бойча (пол. Bojcza)
 15. Бокей (пол. Bokiej)
 16. Болоз (пол. Bołoz)
 17. Бонарова, або Гібрида (пол. Bonarowa, Hibrida)
 18. Бонча (пол. Bończa)
 19. Братчиць, Окша (пол. Bratczyc, Oksza)
 20. Брог або Лещиць (пол. Bróg, Leszczyc)
 21. Бродзиць (пол. Brodzic)
 22. Брониць (пол. Bronic)
 23. Брохвич (пол. Brochwicz)
 24. Будзич. Див. Папарона.
 25. Болти (пол. Bełty) Пор. Єліта.
 26. Бялиня (пол. Białynia)

ВРедагувати

 1. Вага, див. Поцей.
 2. Вадвич (пол. Wadwicz)
 3. Вальдорф, див. Набрам.
 4. Варня (пол. Warnia)
 5. Венява, або Перштен (пол. Wieniawa, Perszten)
 6. Вержбна (пол. Wierzbna)
 7. Вірушова (пол. Wieruszowa)
 8. Вирб, див. Радван.
 9. Войня, див. Новина (герб).
 10. Вонж, Вонжик (пол. Wąż, Wężyk)
 11. Вукри, Укри, (пол. Wukry, Ukry)

ГРедагувати

 1. Габданк, див. Абданк.
 2. Гейштор (пол. Gieysztor)
 3. Геральт, див. Осморог,
 4. Гербурт (пол. Herburt)
 5. Гібрида, див. Бонарова.
 6. Гінвил, див. Корвин.
 7. Гіпокентавр, Кітоврас, Довшпрунг (пол. Hippocentaurus)
 8. Глаубич (пол. Glaubicz)
 9. Глинські (пол. Glinski)
 10. Глова-Баволя (пол. Głowa-Bawola)
 11. Годземба (пол. Godziemba)
 12. Ґоздава, Ґоздовита (пол. Gozdawa, Gozdowita) Пор. Кердея и Вержбна.
 13. Голобок (пол. Hołobok)
 14. Головинський, або Костровець (пол. Hołowiński, Kostrowiec)
 15. Горчинський, див. Сас.
 16. Гошинський, див. Єліта.
 17. Граблі (пол. Grabie)
 18. Гржимала (пол. Grzymała)
 19. Гриф, Свобода (пол. Griph, Swoboda)
 20. Гульч (пол. Golc, Gulcz)
 21. Гурко (пол. Hurko)
 22. Гучи, див. Порай.

ДРедагувати

 1. Дашкевич, див. Сас.
 2. Дембич, див. Єліта.
 3. Дембно (пол. Dębno)
 4. Деніс (пол. Denis)
 5. Деспот.
 6. Дзялоша (пол. Działosza)
 7. Довшпрунг, див. Гіппокентавр.
 8. Долива (пол. Doliwa)
 9. Доленга (пол. Dołęga)
 10. Домброва, Муржа (пол. Dąbrowa, Murza)
 11. Домб (пол. Dąb)
 12. Домбровський (пол. Dąbrowski)
 13. Доровських
 14. Држевиця (пол. Drzewiza)
 15. Дрогомир (пол. Drogomir)
 16. Дрогослав (пол. Drogosław)
 17. Дружина (пол. Druzyna)
 18. Друцьк (пол. Druck)
 19. Дрия, Мутина (пол. Drya, Mutyna)
 20. Дулич (пол. Dulicz)
 21. Дунин, див. Лабендзь.

ЕРедагувати

 1. Єзєржа (пол. Jezierza)
 2. Єліта, або Козляроги (пол. Jelita, Koźlarogi)
 3. Єловицький, див. Головинський.

ЖРедагувати

 1. Жижемські (пол. Zyzemski)
 2. Житинян, див. Порай.

ЗРедагувати

 1. Забава (пол. Zabawa)
 2. Заглоба, або Загроба (пол. Zagłoba, Zagroba)
 3. Задора, або Пломенчик (пол. Zadora, Płomieńczyk)
 4. Заремба (пол. Zaremba)
 5. Здзитовецький, див. Наленч.
 6. Земби або Три-Земби (пол. Zęby, Trzy-Zęby)
 7. Зенович, або Деспот (пол. Zienowicz, Despoth)
 8. Златоголеньчик, див. Новина (герб).

ИРедагувати

 1. Иваницький, див. Пелня.
 2. Ільговський (пол. Ilgowski)
 3. Ісаєвичи (пол. Isajewicz)

КРедагувати

 1. Кантакузен (пол. Kantakuzen)
 2. Кара, див. Пржияцель.
 3. Карп (пол. Karp)
 4. Каліш (польськ. Kalish)
 5. Кердея (пол. Kierdeia)
 6. Кетлич (пол. Kietlicz)
 7. Кисіль (пол. Kisiel, Namiot, Swientoldycz)
 8. Клямри (пол. Klamry)
 9. Кмита (пол. Kmita)
 10. Князь, див. Курч.
 11. Ковня (пол. Kownia)
 12. Козека, Кржижлук (пол. Kozieka, Krzyzluk)
 13. Козел-Поклевські (пол. Koziel-Sawicz-Jasieniecki)
 14. Козлероги, див. Єліта.
 15. Колодин (пол. Kolodyn)
 16. Першхала, Рох, Колюмна (пол. Pierzchala, Roch, Kolumna)
 17. Колонтай (пол. Kołątaj)
 18. Коньчиц (пол. Kończyc)
 19. Копашина (пол. Kopaszyna)
 20. Кораб (пол. Korab)
 21. Корвін (пол. Korwin, Corvus)
 22. Коржбок (пол. Korzbok)
 23. Корибут (пол. Koributh)
 24. Корніц, Благослав-Господи (пол. Kornic, Blagoslaw-Hospody)
 25. Корсак (пол. Korsak)
 26. Корчак (пол. Korczak)
 27. Коризна (пол. Koryzna)
 28. Кос (пол. Kos)
 29. Косак, див. Корвин.
 30. Костровець, див. Головинський.
 31. Костеша, Стржегоня (пол. Kościesza, Ztrzegonia)
 32. Коси (пол. Kosy)
 33. Кіт морський (пол. Kot, Cattus marinus)
 34. Котвич (пол. Kotwicz)
 35. Кривда (пол. Krzywda)
 36. Кржичевський, див. Корвин.
 37. Кроє (пол. Kroie)
 38. Крок (пол. Krok)
 39. Кроква (пол. Krokwa, Hołub)
 40. Кроковський (пол. Krokowski)
 41. Крошинський (пол. Kroszynski)
 42. Круневич (пол. Kruniewicz)
 43. Круцини (пол. Krucyni, Kruszyna, Krucini, Kruczyn, Krzyż)
 44. Крижпин (пол. Kryszpin)
 45. Кур (пол. Kur)
 46. Курч або Князь (пол. Kurcz, Kniaz)
 47. Кушаба або Папржиця (пол. Kuszaba, Paprzyca)

ЛРедагувати

 1. Лабендзь або Дунін (пол. Łabędź, Dunin)
 2. Лада (пол. Lada)
 3. Лариса (пол. Laryssa)
 4. Леварт (пол. Lewart)
 5. Леліва (пол. Leliwa)
 6. Лещиць, див. Брог.
 7. Лзава (пол. Lzawa)
 8. Лимонт (пол. Limont)
 9. Ліс, Мзура
 10. Лодзя (пол. Lodzia)
 11. Лопот (пол. Lopot)
 12. Лук (пол. Luk)
 13. Любева, див. Тржаска.
 14. Любич (пол. Lubicz)
 15. Ляцький (пол. Lacki)

МРедагувати

 1. Машковський (пол. Maszkowski)
 2. Месяц-Затайоний (пол. Miesiac zataiony)
 3. Микулинський (пол. Mikulinski)
 4. Могили (пол. Mohyla, не плутати з Могила (герб)!)
 5. Мондростки (пол. Mądrostki)
 6. Мора (пол. Mora)
 7. Мсцишевський, див. Сас.
 8. Мурделіо (пол. Murdelio)
 9. Муржа, див. Домброва.

НРедагувати

 1. Набрам, Вальдорф (пол. Nabram, Waldorff)
 2. Наленч (пол. Nałęcz)
 3. Настенп, див. Рудниця.
 4. Невлин(пол. Newlin)
 5. Незгода (пол. Niezgoda)
 6. Нєсобя (пол. Niesobie)
 7. Нечуя, або Остржев (пол. Nieczuja, Ostrzew)
 8. Новина, Войня, Златоголеньчик (пол. Nowina, Woinia, Złotogoleńczyk)
 9. Новицький або Осеки (пол. Nowicki, Oseki)
 10. Новосель (пол. Nowosiel)

ОРедагувати

 1. Оброна, див. Приятель
 2. Овада (пол. Owada)
 3. Огинський (пол. Oginski)
 4. Огоньчик, Повала (пол. Ogończyk, Powała)
 5. Одровонж (пол. Odrowąz)
 6. Одинець (пол. Odyniec)
 7. Окунь, див. Донброва.
 8. Окша (пол. Bratczyc, Oksza)
 9. Олива (пол. Oliwa)
 10. Ольшевський (пол. Olszewski, Haki)
 11. Орда (пол. Orda)
 12. Орля, див. Шашор.
 13. Осеки, див. Новицький.
 14. Осморог, Геральт (пол. Osmoróg, Gieralt)
 15. Осорія, Старжа, Посвист (пол. Osoria, Starza, Poswist)
 16. Остоя (пол. Ostoia)
 17. Остржев, див. Нечуя.

ПРедагувати

 1. Павенза (пол. Paweza)
 2. Папарона, Будзич (пол. Paparona, Budzicz)
 3. Папржица, див. Кушаба.
 4. Пелец (пол. Pielesz)
 5. Пеликан (пол. Pelikan)
 6. Пельжгрим, див. Правдзиц, Правда.
 7. Перштен, див. Венява.
 8. Першхала див. Колюмна
 9. Пилява
 10. Пломенчик, див. Задора.
 11. Пнейня (пол. Pniejnia)
 12. Побуг, Пободзе (пол. Pobóg, Pobodze)
 13. Повала, див. Огоньчик.
 14. Погоня (пол. Pogoń)
 15. Позняк (пол. Późniak)
 16. Покора (пол. Pokora)
 17. Помян (пол. Pomian)
 18. Порай, див. Ружа.
 19. Посвист, див. Осорія.
 20. Поцей, див. Вага (пол. Pociey, Waga)
 21. Правдич, Правда (пол. Prawdzic, Prawda)
 22. Пржегоня (пол. Przegonia)
 23. Пржерова (пол. Przerowa)
 24. Пржестржал (пол. Przestrzał)
 25. Пржияцель, Аксак, Кара и Оброна (пол. Przyjaciel, Aksak, Kara, Obrona)
 26. Прозор (пол. Prozor)
 27. Прус (пол. Prus)
 28. Пухала (пол. Puchała)
 29. Пелія, див. Корибут.

РРедагувати

 1. Равич, Рава
 2. Радван, Вирб (пол. Radwan, Wirb)
 3. Радзиц (пол. Radzic)
 4. Рамульт (пол. Ramult)
 5. Ратульт (пол. Ratult)
 6. Ровня (пол. Rownia)
 7. Рогаля (пол. Rogala).
 8. Розинець, Разинець (пол. Roziniec, Raziniec)
 9. Роля (пол. Rola)
 10. Рох, див. Колонна.
 11. Рубіж (пол. Rubiesz)
 12. Рудниця, Настенп (пол. Rudnica, Nastep)
 13. Ружа, Порай (пол. Roza, Poray)

СРедагувати

 1. Саламандра (пол. Salamandra) — див. Саламандра (алхимия)
 2. Самсон, або Ватта (пол. Samson, Watta)
 3. Сас (пол. Sas)
 4. Свенчиць (пол. Świeńczyc)
 5. Свинка (пол. Świnka)
 6. Серговський (польськ. Sergowski)
 7. Слєповрон (пол. Ślepowron)
 8. Слизень (пол. Slizien)
 9. Сокола (пол. Sokola)
 10. Солима, Сулима (пол. Solima, Sulima)
 11. Солтан, див. Сирокомля.
 12. Солтик (пол. Sołtyk)
 13. Старжа — див. Осорія
 14. Стариконь (пол. Starykoń)
 15. Столобот, див. Домброва.
 16. Стремено (пол. Strzemię)
 17. Шренява (пол. Śrzeniawa)
 18. Сухекомнати (пол. Suche-komnaty)
 19. Сушинський (пол. Suszyński)
 20. Сирокомля (пол. Syrokomla).

ТРедагувати

 1. Тарнава (пол. Tarnawa)
 2. Тачала (пол. Taczała)
 3. Топор (пол. Topór, Starza, Starscha, Kolek, Kolki)
 4. Трах (пол. Trach)
 5. Тржаска, Бяла, Любєва
 6. Трживдар (пол. Trzywdar)
 7. Труби (пол. Trąby, [Тромби])
 8. Топач (пол. Topacz)
 9. Темпа Подкова (пол. Тęра Podkowa)

УРедагувати

 1. Укри, див. Вукри.

ХРедагувати

 1. Хабеэдиле (польськ. Chabeedile)
 2. Халець, див. Габданк.
 3. Ходзимирський, див. Грабе.
 4. Холева (пол. Choleva)
 5. Хомонто (пол. Chomąto)

ЦРедагувати

 1. Ціолек (пол. Ciołek)

ЧРедагувати

 1. Чарлинський, див. Корвин.
 2. Чудовський, див. Сас і Лелива.

ШРедагувати

 1. Шалава (пол. Szaława)
 2. Шашор, або Орля (пол. Saszor, Orla)
 3. Шеліга (пол. Szeliga)
 4. Шептицький (пол. Szeptycki)

ЮРедагувати

 1. Юноша (пол. Junosza)
 2. Юньчик (пол. Juńczyk)

ЯРедагувати

 1. Янина (пол. Janina)
 2. Ярослав (пол. Jarosław)
 3. Ясенецький
 4. Ясеньчик (пол. Jasieńczyk)
 5. Ястшембець, Болещиць, Болести, Кудбржин, Канева, Лазанки (пол. Jastrębiec, Boleszczyc, Bolesty, Kudbrzyn, Kaniowa, Lazanki)
 6. Яцина (пол. Jacyna)

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

У Лакієра джерела про польське шляхетствоРедагувати

 1. Johannis Dlugossi seu Longini Canonici quondam Cracoviensis historiae Polonicae libri XII. Lipsiae, 1711. (на стор. 17 вступу вказані давні твори з польської генеалогії та геральдики).
 2. Wiadomosc’ о rekomismach historyi Dlugosza, jego banderia Prutenorum et insignia seu cleinoda Regni Polonici, wydal Josef Muczkowski. Krakow, 1851.
 3. Paprockiego. a) Panosza, to jest herby znakomitych familij Woiewodstw us kiego i podolskiego, z zalaczeniem wierszy na kazdy herb. Krakow, 1575. b) Gniazdo cnoty, zkad herby rycerstwa slawnego Krolewstwa Polskiego. Krakow, 1578. c) Herby rycerstwa Polskiego na piecioro ksiag rozdzielone. Krakow, 1584.
 4. Bielskiego. Kronika Polska. (B 6 т.) Krakowie, 1597. (на полях позначені герби з іменами осіб, котрі їх вживали).
 5. Okolsky S. Orbis Polonis. Krakow, 1641. (у 3 т. геральдичний опис латинською мовою).
 6. Potocki W. Poczet herbow, czyli wiersze i epigrammala na herby znako-mitszych familij polskich i litewskich, porzadkiem alfabetycznym herbow z figurami. 1696.
 7. Nieseckiego, Kaspra, Korona Polska. 1728—1743 r.: Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, wydany przez lana Nep. Bobrowiczaw. Lipskie. 1839—1846. (у 10 т.). (пол.)
 8. Heraldyka, to jest osada klewnotow rycerskich. Jos. Alex. Xcia Jablonowskiego, we Lwowie, 1742. (пол.)
 9. Kuropatnickiego. Wiadomosc о kleynocie szlacheckim oraz herbach domow szlacheckich w Koronie Polskiej. Warszawa, 1789. (пол.)
 10. Wieladka. Heraldyka, czyli opisanie herbo’w oraz familij rodowitej szlachty polskiey. 1794. (пол.)
 11. Malachowskiego. Zbor nazwisk szlachty z opisem herbow. 1805. (пол.)
 12. «Гербовник дворянских родов Царства Польского, высочайше утвержденный». г. Варшава, 1853 г., Ч. 1-2. (рос.) (пол.)

ПосиланняРедагувати