Синго́нія (від грец. σύν — згідно, поряд, разом, і грец. γωνία — кут — дослівно «згіднокутовість») — група видів симетрії, що мають один або кілька однакових елементів симетрії та мають однакове розташування кристалографічних осей.

Загальна характеристика ред.

Видом симетрії називають повну сукупність елементів симетрії кристала. У кристалографії налічують 32 види симетрії, які згруповані у 7 сингоній. Групування базується на існуванні у кристалі певного мінералу осей симетрії — прямих, при обертанні навколо яких правильно повторюються однакові елементи обмеження та інші властивості кристалу.

Вища категорія ред.

 • Кубічна
  • найсиметричніші кристали
  • присутня більш ніж одна вісь симетрії вищого порядку (L3 або L4)
  • обов'язкова присутність чотирьох осей третього порядку і, окрім того, або три взаємноперпендикулярні осі четвертого порядку, або три осі другого
  • максимальна кількість елементів симетрії може бути виражена формулою 3L44L36L29PC
  • приклади — кам'яна сіль (галіт), пірит, галеніт, флюорит тощо.

Середня категорія ред.

Нижча категорія ред.

Кількість просторових груп у різних сингоніях ред.

Сингонія Число точкових груп Число ґраток Браве Кількість просторових груп
Триклінна 2 1 2
Моноклінна 3 2 13
Ромбічна
(орторомбічна)
3 4 59
Тетрагональна 7 2 68
Тригональна
(ромбоедрична)
5 1 25
Гексагональна 7 1 27
Кубічна 5 3 36
Всього 32 14 230

Класифікація ґраток Браве ред.

Сингонія Тип центрування комірки Браве
примітивна базо-
центрована
об'ємо-
центрована
гране-
центрована
двічі
об'ємо-
центрована
Триклінна
(паралелепіпед)
 
Моноклінна
(призма з паралелограмом в основі)
   
Ромбічна
(Прямокутний паралелепіпед)
       
Тетрагональна
(Прямокутний паралелепіпед з квадратом в основі)
   
Гексагональна
(призма з основою правильного центрованого шестикутника)
   
Кубічна
(куб)
     

Див. також ред.

Джерела ред.

 • Основы минералогии и кристаллографии: Учеб. пособие для педагогических вузов. — Москва: Высш школа, 1978. — 192 с. (рос.)