Ромбі́чна синго́нія або ортогональна сингонія — тип сингонії кристалічної ґратки.

Ромбічна сингонія

Позначення: D2h, o.

Кристалічні класи: C2v, D2, D2h

Елементарна комірка кристалу ромбічної сингонії — прямий паралелепіпед. Три базисні вектори різної довжини перпендикулярні один до одного.

Ґратки Браве ред.

Крім простої ромбічної ґратки Браве, існують ще три інші: з центрованою основою, об'ємноцентрована, гранецентрована

     

Приклади ред.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • Ансельм А.И. (1978). Введение в физику полупроводников. Москва: Наука.