Ґратка Браве або трансляційна ґратка — сукупність еквівалентних вузлів кристалічної ґратки, які можуть бути суміщені один із іншим лише при паралельному переносі (трансляції). Відкрита Огюстом Браве в 1848 році.

Ґратка Браве — паралелепіпед, утворений трансляцією будь-якого з вузлів кристалічної ґратки в трьох напрямках. Ці напрямки зазвичай вибираються перпендикулярними до осей симетрії або до площин симетрії.

Існує 14 типів ґраток Браве, кожна з яких належить до певної сингонії.

Всі решту сингонії мають лише одну ґратку Браве, назва якої збігається з назвою сингонії.

Двовимірні ґратки Браве

ред.

Існує п'ять двовимірних ґраток Браве

Ґратка Елементарна комірка Точкова група симетрії
Косокутна Паралелограм;   2
Квадратна Квадрат;    
Гексагональна  -ний ромб;    
Примітивна прямокутна Прямокутник;    
Центрована прямокутна Прямокутник;    

Позначення   вказує на наявність двох площин дзеркального відображення.

 
1 - коса (моноклінна), 2 - прямокутна (орторомбічна), 3 - центрована прямокутна (орторомбічна), 4 - гексагональна, і 5 - квадратна (тетрагональна).

Див. також

ред.

Джерела

ред.
  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2004. — Т. 1 : А — К. — 640 с. — ISBN 966-7804-14-3.
  • Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.
  • Сиротин Ю.И., Шаскольская М.П. (1979). Основы кристаллофизики. Москва: Наука.