Моноклі́нна синго́нія — тип сингонії кристалічної ґратки.

Позначення: C2h, m.

Приклад моноклінної сингонії. Ортоклаз

Кристалічні класи: C1h=Cs = {E, σh}, C2, C2h

Цей тип сингонії характеризується трьома різними за довжиною базовими векторами й двома прямими кутами. Тобто, елементарна комірка — похилий паралелепіпед із прямокутником в основі.

Ґратки Браве ред.

Для моноклінної сингонії існує додаткова ґратка Браве — моноклінна центрована.

Приклади ред.

Джерела ред.

  • Ансельм А.И. (1978). Введение в физику полупроводников. Москва: Наука.