Відкрити головне меню

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2009 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2009 року.

За підсумками конкурсу 2009 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. М. Крилова цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів у теорії диференціальних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки» Нікітін Анатолій Глібович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Осадчук Василь Антонович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Теплінський Юрій Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Премія НАН України імені М. О. Лаврентьєва цикл наукових праць «Математичні методи аналізу, теорії апроксимації та топології в математичній фізиці» Моторний Віталій Павлович член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Шарко Володимир Васильович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту математики НАН України
Ребенко Олексій Лукич доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені Ю. О. Митропольського цикл робіт «Асимптотичні методи дослідження рівнянь нелінійної механіки» Самойленко Анатолій Михайлович академік НАН України, академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені В. М. Глушкова цикл робіт «Інформаційні технології розв'язання складних оптимізаційних задач на багатопроцесорних комплексах» Кузнєцов Микола Юрійович член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Петрухін Володимир Олексійович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Шило Володимир Петрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені О. М. Динника цикл праць «Гідромеханічні основи екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій транспортування і переробки мінеральної сировини» Блюсс Борис Олександрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Гарковенко Євген Євгенович доктор технічних наук, генеральний директор Державного підприємства «Укрвуглеякість» Міністерства вугільної промисловості України
Семененко Євген Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Премія НАН України імені М. К. Янгеля цикл праць «Створення рідинних ракетних двигунів з високими енергомасовими характеристиками» Шнякін Володимир Миколайович кандидат технічних наук, заступник генерального конструктора ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля
Конох Володимир Іванович кандидат технічних наук, начальник відділу ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля
Усатюк Леонід Михайлович заступник головного конструктора ДКБ «Південне» ім. М. К. Янгеля
Премія НАН України імені М. П. Барабашова цикл робіт «Зорі середніх і малих мас від жовтих карликів сонячного типу до холодних коричневих карликів: спостережувана активність та їх еволюційний статус» Гершберг Роальд Євгенович доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» МОН України
Павленко Олена Петрівна кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» МОН України
Павленко Яків Володимирович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Премія НАН України імені Г. В. Курдюмова цикл робіт «Індуковані магнітним полем ефекти в феромагнітних мартенситних сплавах» Главацька Надія Іванівна доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Кокорін Володимир Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту магнетизму НАН України та МОН України
Львов Віктор Анатолійович доктор фізико-математичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені С. І. Пекаря цикл робіт «Вплив спін-орбітальної та кулонівської взаємодій на властивості електронних систем» Антонов Віктор Миколайович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Райчев Олег Едуардович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Звягін Андрій Анатолійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України
Премія НАН України імені Л. В. Шубникова цикл робіт «Радіоспектроскопія молекул у міліметровому діапазоні довжин хвиль»; Дюбко Станіслав Пилипович доктор фізико-математичних наук, професор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна МОН України
Алєксєєв Євгеній Анатолійович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України
Ілюшин Вадим Вадимович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України
Премія НАН України імені П. А. Тутковського наукова робота «Систематика четвертинних остракод України (довідник-визначник)» Дикань Наталія Іванівна доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України
Премія НАН України імені В. І. Трефілова монографія «Сцинтилляционные детекторы и системы контроля радиации на их основе» Гриньов Борис Вікторович академік НАН України, директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
Рижиков Володимир Діомидович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділення Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
Семиноженко Володимир Петрович академік НАН України, генеральний директор Державної наукової установи "НТК «Інститут монокристалів» НАН України
Премія НАН України імені М. М. Доброхотова енциклопедичне видання «Неорганическое материаловедение» Скороход Валерій Володимирович академік НАН України, директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Гнесін Георгій Гдалевич член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Премія НАН України імені В. М. Хрущова цикл наукових праць «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в енергетичних і технологічних системах» Щерба Анатолій Андрійович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту електродинаміки НАН України
Кондратенко Ігор Петрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електродинаміки НАН України
Резинкіна Марина Михайлівна доктор технічних наук, головний науковий співробітник Науково-технічного центру магнетизму технічних об'єктів НАН України
Премія НАН України імені К. Д. Синельникова цикл робіт «Взаємодія випромінювання та потоків частинок із матеріалами в енергетичних установках» Азарєнков Микола Олексійович член-кореспондент НАН України, проректор Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна МОН України
Воєводін Віктор Миколайович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту фізики твердого тіла, технологій та матеріалознавства Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Гірка Ігор Олександрович доктор фізико-математичних наук, декан Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна МОН України
Премія НАН України імені О. І. Бродського цикл наукових праць «Гетероатоми в хімії активованого вугілля» Стрелко Володимир Васильович академік НАН України, директор Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
Премія НАН України імені О. О. Богомольця серія праць «Проблеми вродженої імунорезистентності та вікової фізіології і токсикології» Магура Ігор Сільвестрович академік НАН України, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Співак Микола Якович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Трахтенберг Ісаак Михайлович член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії Інституту медицини праці АМН України
Премія НАН України імені Д. К. Заболотного монографія «Макроциклічні трихотеценові мікотоксини» Зайченко Олександр Максимович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Андрієнко Олена Володимирівна кандидат біологічних наук, вчений секретар Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Циганенко Катерина Степанівна кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Премія НАН України імені Ф. Г. Яновського серія праць «Захворювання органів дихання: етіопатогенетичні механізми їх розвитку та сучасні підходи до діагностики, лікування і профілактики» Регеда Михайло Степанович доктор медичних наук, ректор Львівського медичного інституту
Гайдучко Ігор Григорович кандидат медичних наук, генеральний директор Львівського медичного інституту
Премія НАН України імені Д. Ф. Чеботарьова монографія «Пинеальная железа: пути коррекции при старении» Коркушко Олег Васильович член-кореспондент НАН України, академік АМН України, завідувач відділення Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України»
Хавінсон Володимир Хацкелевич член-кореспондент РАМН, директор Санкт-Петербурзького інституту біорегуляції і геронтології Північно-Західного відділення РАМН
Шатило Валерій Броніславович доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова АМН України»
Премія НАН України імені М. Г. Холодного цикл праць «Наукові основи оптимізації фотосинтезу та підвищення продуктивності рослин у змінних умовах довкілля» Кірізій Дмитро Анатолійович доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин та генетики НАН України
Шадчина Тамара Михайлівна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології рослин та генетики НАН України
Стасик Олег Остапович кандидат біологічних наук, завідувачу відділу Інституту фізіології рослин та генетики НАН України
Премія НАН України імені М. І. Туган-Барановського колективна монографія «Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку» (3 томи) Даниленко Анатолій Іванович член-кореспондент НАН України, заступник директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
Шаблиста Любов Миколаївна доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
Шелудько Наталія Михайлівна доктор економічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України
Премія НАН України імені А. Ю. Кримського монографія «Сходознавчі установи в Україні (радянський період)» Циганкова Елла Григорівна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
Премія НАН України імені Ф. І. Шміта праця «Українські народні жіночі прикраси XIX — початку ХХ століть» Врочинська Ганна Володимирівна кандидат мистецтвознавства, заступник директора Інституту народознавства НАН України
Премія НАН України імені О. О. Потебні праця «Білорусько-український словник» Півторак Григорій Петрович академік НАН України, завідувач відділу Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Скопненко Олександр Іванович кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України

ДжерелаРедагувати