Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1996)

UKRAINE-AWARD-STATE-PREM-2.png

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1996 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент України Леонід Кучма видав Указ № 1190/96 від 11 грудня 1996 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1996 року».

На 1996 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки склав десять тисяч гривень кожна.

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1996 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Цикл підручників з робототехніки: «Робототехніка» (К.:Вища школа, 1994), «Елементи робототехнічних пристроїв і модулі ГВС» (К.: Вища школа, 1992), Гибкие робототехнические сисгемы" (К.: Вища школа, 1989) Спину Гліб Олександрович доктор технічних наук, професор-консультант Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Гавриш Анатолій Павлович доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Костюк Всеволод Іванович доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Ткач Михайло Мартинович кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Ямпольський Леонід Стефанович кандидат технічних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Поліщук Михайло Миколайович кандидат технічних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Комплект підручників з вищої математики: «Вища математика» у трьох книгах (К.:Либідь, І994), «Математичний аналіз» у двох частинах (К. Вища школа, 1978 (І ч.), 1981 (II ч.) Котлова Вікторія Михайлівна (посмертно) учитель математики
Колесник Тамара Всеволодівна кандидат фізико-математичних наук, професор Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Шкіль Микола Іванович академік Академії педагогічних наук України, ректор Українського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
За розроблення та впровадження нових технологій при спорудженні шестиструмкових сортових машин безперервного лиття заготовок крупного перерізу на Дніпровському металургійному комбінаті імені Дзержинського Уголков Володимир Анатолійович завідувач групи Українського державного інституту по проектуванню металургійних заводів
Гоголь Георгій Миколайович головний інженер відкритого акціонерного товариства «Дніпростальконсгрукція»
Якименко Олександр Тимофійович директор Дніпропетровської філії закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми «Укрспецмонтажпроект»
Цаберябий Володимир Семенович начальник регіонального управління «Придніпровмонтажспецбуд» Державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт
Сидоренко Віталій Іванович голова правління відкритого акціонерного товариства «Дніпромеханмонтаж»
Шуваєв Федір Федорович бригадир слюсарів-монтажників відкритого акціонерного товариства «Дніпромеханомонтаж»
Смоляк Валентин Вікторович генеральний директор закритого акціонерного товариства «Дніпроелектромонтаж»
Гальченко Олександр Миколайович президент Державного Дніпропетровського обласного будівельно-монтажного концерну «Дніпробуд»
Підберезний Микола Петрович кандидат технічних наук, генеральний директор Дніпровського металургійного комбінату імені Дзержинського
Розробка наукових основ, методів і технічних засобів запобігання ферорезонансним процесам на підстанціях електричних мереж напругою 110 кВ і вище Дмитрієв Євген Васильович доктор технічних наук, керівник лабораторії Інституту фізики АН Азербайджану
Джуварли Чингіз Мехтійович академік Академії наук Азербайджану, радник дирекції Інституту фізики АН Азербайджану
Багно Володимир Дмитрович інженеру-конструктору відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод «Перетворювач»
Шмельов Борис Борисович провідний конструктор відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод «Перетворювач»
Кришталь Анатолій Герасимович головний конструктор відкритого акціонерного товариства "Запорізький завод «Перетворювач»
Осика Володимир Володимирович головний інженер центральних електричних мереж Державної акціонерної енергопостачальної компанії «Одесаобленерго»
Молчанов Володимир Миколайович перший заступник генерального директора Українського науково-виробничого об'єднання «Енергопрогрес»
Удода Євген Іванович доктор технічних наук, директор Науково-дослідного інституту енергетики, місто Київ
Тугай Юрій Іванович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електродинаміки НАН України
Кузнєцов Володимир Григорович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту електродинаміки НАН України
Цикл праць з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження ресурсозбережних методів і технологій керування властивостями та станом вкрай напруженого вуглепородного масиву малоенергоємними впливами Воробйов Євген Олександрович заступник технічного директора Дзержинського виробничого об'єднання по видобутку вугілля
Калфакчиян Олександр Павлович доктор технічних наук, виконуючий обов'язки генерального директора Артемівського виробничого об'єднання по видобутку вугілля
Рєпка Валерій Васильович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту геотехнічної механіки НАН України
Софійський Костянтин Костянтинович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки НАН України
Виноградов Віктор Васильович доктор технічних наук, заступник директора Інституту геотехнічної механіки НАН України
Булат Анатолій Федорович член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту геотехнічної механіки НАН України
Розроблення та освоєння нової технології виплавки корозієстійких сталей методом газокисневого рафінування у агрегатах конверторного типу Садовник Юрій Володимирович кандидат технічних наук, завідувач сектора Державної металургійної академії України
Рабінович Олександр Вольфович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Державної металургійної академії України
Нефедов Юрій Андрійович доктор технічних наук, проректор Державної металургійної академії України
Таран-Жовнір Юрій Миколайович академік Національної академії наук України, ректор Державної металургійної академії України
Сашевський Володимир Миколайович директор Запорізької філії Українського державного інституту по проектуванню металургійних заводів
Данченко Григорій Дмитрович головний сталеплавильник відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна
Казначеєв Володимир Андрійович заступник голови правління відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна
Кійко Геннадій Васильович голова правління відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна
Казаков Сергій Сергійович кандидат технічних наук, начальник центральної заводської лабораторії відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна
Стеценко Микола Васильович кандидат технічних наук, заступник головного інженера відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод Дніпроспецсталь» імені А. М. Кузьміна
Розроблення та промислове освоєння технологічних процесів автоматизованого вирощування великогабаритних сцинтиляційних лужногалоїдннх монокристалів та виготовлення детекторів на їх основі для різних галузей ядерного приладобудування Трофименко Володимир Васильович директор дослідного заводу науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Мойсеєнко Борис Іванович виконавчий директор науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Ейдельман Лев Георгійович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділення науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Горілецький Валентин Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник відділення науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Радкевич Олексій Вікторович кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник відділення науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Заславський Борис Григорович кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії відділення науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Гершун Олександр Сергійович кандидат фізико-математичних наук, заступник директора відділення науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
Гриньов Борис Вікторович доктор технічних наук, директор відділення науково-технологічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України
За створення високопродуктивного абразивного інструменту на основі надтвердого кубічного нітриду бору, забезпечення його конкурентноздатності на світовому ринку, широкого промислового виробництва та ефективного застосування Єрмоленко Леонід Олександрович головний механік концерну цукрової промисловості України «Укрцукор»
Присяжнюк Іван Петрович директор Вінницького інструментального заводу
Порада Олексій Миколайович доктор технічних наук, голова правління відкритого акціонерного товариства «Запорізький абразивний комбінат»
Якименко Валер'ян Дмитрович начальник цеху дослідного заводу Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Давидов Микола Олексійович головний інженер дослідного заводу Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Бондарев Євгеній Костянтинович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Боримський Олександр Іванович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Шепелєв Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, заступник директора Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Шульженко Олександр Олександрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Новиков Микола Васильович академік Національної академії наук України, директор Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
За розроблення та впровадження у медичну практику реконструктивно-відновних операцій на великих суглобах при їх ушкодженні та ортопедичних захворюваннях Куліш Микола Іванович (посмертно) доктор медичних наук
Сіменач Богдан Ілліч доктор медичних наук, головний науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту ортопедії та травматології імені професора М. І. Ситенка
Лоскутов Олександр Євгенович доктор медичних наук, завідувач кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
Левенець Віталій Миколайович доктор медичних наук, завідувач кафедри Київського державного інституту вдосконалення лікарів
Скляренко Євген Тимофійович доктор медичних наук, завідувач кафедри Національного медичного університету імені 0. 0. Богомольця
Шумада Іван Володимирович доктор медичних наук, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії
Рибачук Олег Іванович доктор медичних наук, заступник директора Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії
Гайко Георгій Васильович доктор медичних наук, директор Українського науково-дослідного інституту травматології та ортопедії
За розроблення і впровадження нових методів діагностики та хірургічного лікування ушкоджень периферійної нервової системи, організацій спеціалізованої хірургічної допомоги в Україні Галич Сергій Петрович кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту клінічної та експериментальної хірургії
Лисайчук Юрій Сергійович кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник Інституту клінічної та експериментальної хірургії
Дольницький Олег Володимирович доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Яценко Валентин Порфирович доктор медичних наук, завідувач науково-дослідного лабораторного центру Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Чайковський Юрій Богданович доктор медичних наук, проректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Цимбалюк Віталій Іванович член-кореспондент Академії медичних наук України, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сулій Микола Миколайович кандидат медичних наук, завідувач клініки Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова
Зозуля Юрій Панасович академік Академії медичних наук України, директор Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова
За науково-технічну розробку української комплексної системи переробки органічних відходів «Біоекотех» Ємець Михайло Маркевич голова відкритого акціонерного товариства «Березнянський» Менського району Чернігівської області
Олійниченко Віктор Григорович голова Менської районної державної адміністрації та районної ради Чернігівської області
Яковенко Валентин Петрович заступник Міністра сільського господарства і продовольства України
Тивончук Степан Олександрович кандидат економічних наук, начальник головного управління Міністерства сільського господарства і продовольства України
Мельник Іван Панасович кандидат сільськогосподарських наук, президент асоціації «Біоконверсія», місто Івано-Франківськ
Якушко Сергій Іванович кандидат технічних наук, провідний спеціаліст Національного аграрного університету
Сердюк Анатолій Григорович кандидат сільськогосподарських наук, проректор Національного аграрного університету
Городній Микола Михайлович академік Української академії аграрних наук, завідувач кафедри Національного аграрного університету
Созінов Олексій Олексійович академік Національної академії наук України, завідувач кафедри Національного аграрного університету
За працю «Закономірності деформації верхньої частини тектоносфери Землі, що встановлені теоретичними і експериментальними методами» Черкез Євген Анатолійович доктор геолого-мінералогічних наук, професор Одеського державного університету імені І. І. Мечникова
Ханонкін Олександр Аркадійович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Одеського державного університету імені І. І. Мечникова
Зелінський Ігор Петрович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач кафедри Одеського державного університету імені І. І. Мечникова
Гінтов Олег Борисович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
Гонтаренко В'ячеслав Миколайович кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Державної гірничої академії України
Тяпкін Костянтин Федорович член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри Державної гірничої академії України
За цикл наукових праць «Роль Ендотелій та біологічно активних речовин ендотеліального походження в регуляції кровообігу і діяльності серця»: Ткаченко Михайло Миколайович кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Жукова Алла Володимирівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Мойбенко Олексій Олексійович академік Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Сагач Вадим Федорович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Шаповал Людмила Миколаївна доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Соловйов Анатолій Іванович доктор медичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Базілюк Ольга Володимирівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України
Марченко Сергій Михайлович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології імені О. О. Богомольдя НАН України
За цикл наукових праць «Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях»: Гранчак Василь Михайлович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Шевчук Анатолій Васильович кандидат технічних наук, начальник науково-виробничого технологічного комплексу Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку
Ділунг Йосип Йосипович доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Гудзера Сергій Сергійович кандидат хімічних наук, директор дослідного виробництва Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Грищенко Володимир Костянтинович кандидат хімічних наук, заступник директора Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Маслюк Анатолій Федорович доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Магдинець Василь Васильович доктор хімічних наук, завідувач відділу Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України
Кувшинський Микола Георгійович доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Гетьманчук Юрій Петрович доктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Сиромятніков Володимир Георгійович доктор хімічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
За цикл праць «Змінно-фазова фокусировка, розроблення та створення прискорювачів протонів і іонів на її основі» Хижняк Микола Антонович доктор фізико-математичних наук, начальник відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Бомко Василь Олексійович доктор фізико-математичних наук, начальник лабораторії Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Шуліка Микола Георгійович кандидат фізико-математичних наук, начальник відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Гусєв Євгеній Васильович старший науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Кушин Віктор Володимирович доктор технічних наук, начальник лабораторії Державного наукового центру Російської Федерації «Інститут теоретичної та експериментальної фізики»
Файнберг Яків Борисович академік Національної академії наук України, радник генерального директора Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
За цикл праць «Кінетичні процеси у квантових рідинах та кристалах» Адаменко Ігор Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор Харківського державного університету
Дюмін Микола Єлисейович кандидат фізико-математичних наук, колишній старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Чаговець Валерій Костянтинович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Рудавський Едуард Якович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Григор'єв Віктор Микитович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України
Пелетминський Сергій Володимирович академік Національної академії наук України, начальник відділу Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
Цикл праць «Н математичні методи в нелінійному аналізі» Митропольський Юрій Олексійович академік Національної академії наук України, почесний директор Інституту математики НАН України
Самойленко Анатолій Михайлович академік Національної академії наук України, директор Інституту математики НАН України
Кулик Віктор Леонідович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Лопатін Олексій Костянтинович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Ронто Микола Йосипович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Перестюк Микола Олексійович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Теплінський Юрій Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту
Нгуєн Ван Дао доктор фізико-математичних наук, директор Інституту механіки Національного центру наукових досліджень В'єтнаму

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати