Відкрити головне меню

Давидов Микола Олексійович

БіографіяРедагувати

Народився 11 травня 1917 р. у с. Лазарєво Ржевського району Тверської губернії (тепер Тверська область Російської Федерації). До 1933 р. закінчив початкову школу та фабрично-заводську семирічку. У 1933-1936 рр. — навчався в Ржевському педагогічному технікумі. У 1936-1940 рр. — навчався на фізико-математичному факультеті Калініського державного педагогічного інституту. У 1940-1941 рр. — аспірант кафедри математичного аналізу Калініського державного педагогічного інституту. Учасник Другої світової війни. Після демобілізації продовжив навчання. У 1948-1960 рр. — асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри математичного аналізу Калініського державного педагогічного інституту. У 1949 р. захистив кандидатську дисертацію, кандидат-фізико математичних наук. У 1952-1956 рр. — за сумісництвом, керівник кафедри вищої математики Військової академії тилу і постачання Радянської армії. У 1959 захищає докторську дисертацію, доктор фізико-математичних наук. У 1960 р. отримує наукове звання професора. У 1960-1965 рр. — завідувач кафедри математичного аналізу і геометрії Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. У 1965-1989 рр. — завідувач кафедри математичного аналізу КДПІ імені О. М. Горького. Помер 4 серпня 1998 р.

Наукова діяльністьРедагувати

Проводив дослідження в галузі математичного аналізу, розробляв питання теорії підсумовування розбіжних рядів та інтегралів. Ці дослідження мають широке застосування в інших розділах математики — теорії рядів Фур'є, аналітичної теорії чисел і т. ін. Знайшов новий підхід для одержання оберненої теорем теорії підсумовування (Тауберові теореми) і повністю дослідив методи Чезаро. Автор навчальних посібників з математичного анлізу і теорії функцій для вищих навчальних навчальних закладів.

Вибрані праціРедагувати

 • «О границах неопределенности при суммировании ряда методами Чезаро и Пуссона-Абеля». Успехи математических наук. 1957. Т. 12, Вып. 4. С. 167-174.
 • «Об одной ошибочной теореме Дайович». Успехи математических наук. 1957. Т. 12, Вып. 3. С. 295-296.
 • «Еще раз об обращении теоремы Абеля». Ученые записки Калининского педагогического института. 1958. №. 26. С. 83-94.
 • «Одно свойство метода Бореля суммирования рядов и теоремы тауберова типа. Сверхсходимость степенных рядов и особые точки аналитической функции». Ученые записки Калининского педагогического института. 1958. №. 26. С. 57-82Збіжність за Борелем
 • «О радиальных граничных значениях аналитических функций». Успехи математических наук. 1959. Т. 14, Вып. 1. С. 157-164.
 • «Об одном свойстве одного класса интегралов Стильтьеса». Математический сборник. 1959. Т. 48, Вып. 4. С. 429-446.
 • «Еще раз об обращении теоремы Абеля». Исследования по современным проблемам теории функций комплексного переломного. Москва: Физматиз, 1960. С. 29-34.
 • «(С)-свойство методов Чезаро и Абеля-Пуассона и теоремы тауберова типа». Математический сборник. 1963. Т. 60, Вып. 2. С. 185-206.
 • "Сверхсуммируемость степенного ряда методами Чезаро". Успехи математических наук. 1963. Т. 18, Вип. 4. С. 129-134.
 • «Сборник задач по математическому анализу». Москва: Просвещение, 1964. 198 с. (соавторы П. П. Короткин, В. Н. Никольский)
 • «Достаточное условие для суммируемости ряда (Фn) — методом». Успехи математических наук. 1964. Т. 29, Вып. 5. С. 115-118.
 • «О неэффективности регулярных матриц». Успехи математических наук. 1965. Т. 20, Вып. 6. С. 52-53.
 • «Обобщение теоремы Мерсера». Успехи математических наук. 1965. Т. 20, Вып. 6. С. 73-77.
 • «Тауберовы теоремы для методов Чезаро суммирования интегралов Лебега». Теория функций, функциональный анализ и их приложения. 1966. Вып. 2. С. 108-115.
 • «О включении и равносильности методов Кожима суммирования радов». Український математичний журнал. 1967. Т. 19., № 4. С. 29-47.
 • «Елементи теорії функцій комплексної змінної: навчальний посібник для студентів педагогічних інститутів» Київ: Радянська школа, 1968. 212 с.
 • «О включении и равносильности методов Теплица суммирования рядов». Український математичний журнал. 1968. Т. 20., № 4. С. 440-471.
 • «Про одну валідність включення методів підсумовування, визначуваних нормальними матрицями». Український математичний журнал. 1970. Т. 22., № 5. С. 672-676.
 • «Додаткові розділи математичного аналізу (теорія функцій і функціональний аналіз)». Київ: Вища школа, 1971. 440 с.
 • «О точности теоремы Мазура-Орлича». Математические заметки. 1972. Т. 11., № 4. С. 431-435.
 • «Сборник задач по математическому анализу». Москва: Просвещение, 1973. 225 с. (соавторы Н. Н. Коровкин, В. Н. Никольский).
 • «Са-свойство методов Чезаро суммирования рядов и теоремы тауберова типа». Теория функций, функциональный анализ и их приложения. 1973. Вып. 17. С. 14-23.
 • «Узагальнення двох тауберовіх теорем Харді та Літтльвуда». Український математичний журнал. 1974. Т. 26., № 6. С. 711-720.
 • "Умови рівності методів Чезаро методу Абеля-Пуассона підсумовування необмежених послідовностей. Український математичний журнал. 1975. Т. 27., № 2. С. 222-228.
 • «Курс математичного аналізу». Київ: Вища школа, 1976. Ч.1: Функції однієї змінної. 368 с.
 • «Курс математичного аналізу». Київ: Вища школа, 1978. Ч.2: Функції багатьох змінних і диференціальні рівняння. 392 с.
 • «Курс математичного аналізу». Київ: Вища школа, 1979. Ч.3: Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. 384 с.
 • «Теореми тауберового типу для ітерації методів зважених арифметичних середніх». Український математичний журнал. 1977. Т. 29., № 3. С. 298-305.
 • «Консервированные положительные матричные методы суммирования, неэффективные на классах последовательностей». Український математичний журнал. 1980. Т. 32., № 2. С. 155-159.
 • «Аналог теоремы Даревского для ограниченых последовностей». Український математичний журнал. 1982. Т. 34., № 3. С. 348-350. (соавтор Н. А. Давыдов).
 • «Одно свойство и одна теорема тауберова для консервативных матриц». Український математичний журнал. 1983. Т. 35., № 1. С. 81-85.
 • «Критерии суммируемости расходящейся последовательности к крайней точке ее ядра регулярной положительной матрицей». Український математичний журнал. 1984. Т. 36., № 3. С. 292-297.
 • «Курс математичного аналізу» 2-ге вид. Київ: Вища школа, 1990. Ч.1: Функції однієї змінної. 383 с.
 • «Курс математичного аналізу» 2-ге вид. Київ: Вища школа, 1991. Ч.2: Функції багатьох змінних і диференціальні рівняння. 366 с.
 • «Курс математичного аналізу» 2-ге вид. Київ: Вища школа, 1992. Ч.3: Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. 359 с.

Джерела та літератураРедагувати

 • Горбачук М. Л. Давидов Микола Олексійович / М. Л. Горбачук // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ; гол. ред. тому І. М. Дзюба та ін.. - Київ, 2007. - Т. 7: Ґ-Ді. - С. 122.
 • Давидов Микола Олексійович // Професори Національного педагогічного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: біобібліографічний довідник 1944—2009 рр. / укл.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг. ред. В. П. Андрущенка. - 2-е вид. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - С. 155.
 • Давидов Микола Олексійович // І воїни, і педагоги: слово про ветеранів / за ред. В. П. Андрущенка. - вид. 3-е доп. і уточнене. - Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. - С. 119-120.
 • Бевз В. Вчені-математики НПУ ім. М. П. Драгоманова та їх внесок у розвиток математики (1930—1965) / Бевз В. // Математика в рідній школі. - 2016. - № 1. - С. 45-46.
ПосиланняРедагувати