Шкіль Микола Іванович

Микола Іванович Шкіль (13 грудня 1932 — 14 листопада 2015) — український педагог, математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АПН України, заслужений діяч науки і техніки України. Протягом 30 років — ректор Київського педагогічного університету (1973—2003).

Шкіль Микола Іванович
Народився 13 грудня 1932(1932-12-13)
Семенівський район, Полтавська область
Помер 14 листопада 2015(2015-11-14) (82 роки)
Країна  СРСР
 Україна
Діяльність математик
Alma mater Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова
Галузь теорія диференціальних рівнянь[d] і обчислення
Посада ректор
Вчене звання професор[d]
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук
Аспіранти, докторанти Бевз Валентина Григорівна
Нагороди

Біографія ред.

Народився 13 грудня 1932 року в селі Бурбино  Семенівського району Полтавської області. Батьки — Христина Василівна  та Іван Полікарпович.

1939—1941 рр. — навчання в семирічній школі с. Бурбине (до початку війни завершив два класи).

1941—1943 рр. — життя під окупацією.

1943—1948 рр. — продовжив навчання в школі с. Бурбине.

1948—1951 р. — навчання в десятилітній Худоліївській середній школі.

У повоєнні роки Шкілі бідували. Микола щодень пішки долав 15-кілометрову  відстань  від Бурбиного  до Худоліївки, де була  середня  школа.

1951—1955 рр. — студент Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького (Далі — КДПІ ім. О. М. Горького). Закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет за спеціальністю «Вчитель математики середньої школи».

07.-10. 1955 р. — учитель математики середньої школи с. Рошкішани Ставицького району Київської області.

1955—1958 рр. — аспірант кафедри математичного аналізу КДПІ імені О. М. Горького.

1958—1971 рр. — асистент, старший викладач, доцент кафедри математичного аналізу КДПІ імені О. М. Горького.

1959 р. — захистив кандидатську дисертацію на тему: «До питання про асимптотичне зображення розв'язників систем диференціальних рівнянь, які містять параметри», кандидат фізико-математичних наук.

1961 р. — заступник декана фізико-математичного факультету КДПІ імені О. М. Горького.

1962 р. — присвоєно вчене звання доцента.

1964 р. — декан загальнонаукового факультету КДПІ імені О. М. Горького.

1968 р. — захистив докторську дисертацію на тему: «Про деякі асимптотичні методи в теорії лінійних диференціальних рівнянь з повільними змінними коефіцієнтами».

1969 р. — присвоєно науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

1970 р. — присвоєно вчене звання професора; декан фізико-математичного факультету КДПІ імені О. М. Горького.

1971 р. — проректор з наукової роботи та завідувач кафедри вищої математики КДПІ імені О. М. Горького.

1972 р. — завідувач кафедри алгебри і геометрії КДПІ імені О. М. Горького.

1973—2003 рр. — ректор Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького[1].

1977—1980 рр. — завідувач кафедри вищої математики.

1982 р. — член-кореспондент АПН СРСР.

1985—1989 рр. — завідувач кафедри основ інформатики та обчислювальної техніки.

 
Могила Миколи Шкіля, Байкове кладовище

1989 р. — завідувач кафедри математичного аналізу.

1990 р. — дійсний член АПН СРСР.

1992 р. — академік АПН України; присуджено почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

1995 р. — іноземний член Російської академії освіти.

1997 р. — академік Академії наук вищої школи України; Президент Товариства «Україна-Казахстан».

2003—2015 рр. — радник ректора Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.

Помер після тяжкої хвороби 14 листопада 2015 року. Похований на Байковому кладовищі (ділянка № 33).

Наукова діяльність ред.

Дослідження М. І. Шкіля присвячені розробці асимптотичних методів інтегрування диференціальних рівнянь та їх систем. Досліджував складні випадки внутрішніх і зовнішніх резонансів.[1]

Працював над розв'язанням математичної проблеми, пов'язаної з наявністю точок повороту в системах диференціальних рівнянь.

Керівник наукової школи «Проблеми наближених методів розв'язання диференціальних та інтегральних рівнянь», що складає 25 кандидатів і 5 докторів наук.

Результати досліджень вченого представлено у 350 наукових працях, зокрема 10 монографіях, 22 підручниках та посібниках.

Основні праці ред.

 • До питання про асимптотичне представлення розв'язків системи звичайних лінійних диференціальних рівнянь // Доповіді АН УРСР. — 1958. — № 2. — С. 123—127.
 • До питання проасимптотичне представлення розв'язків системи звичайних лінійних диференціальних рівнянь // Доповіді АН УРСР. — 1961. — № 2. — С. 142—145.
 • Асимптотическое поведение линейных систем в случае кратных корней характеристического уравнения // Украинский математический журнал. — 1962. — Т. 14. — № 4. — С. 383—392.
 • Об асимптотическом решении системы линейных дифференциальных уравнений, содержащих параметр // Доклады АН СССР. — 1963. — Т. 150. — № 5. — С. 1005—1008.
 • Побудова асимптотичного розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь з малим параметром // Доповіді АН УРСР. — 1963. — № 5. — С. 572—575.
 • Асимптотичний розв'язок системи лінійних диференціальних рівнянь, що Мають параметр // Вісник Київського університету. Серія: Математика та механіка. — 1964. — № 6. –С. 87–94.
 • Про удосконалення алгоритму побудови асимптотичного розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь, що мають параметр // Доповіді АН УРСР. — 1965. — № 3. — С. 277—281.
 • Про асимптотичний розв'язок системи лінійних диференціальних рівнянь у випадку кратних коренів характеристичного рівняння / М. І. Шкіль //Доповіді АН УРСР. — 1965. — № 6. — С. 699—703.
 • Об асимптотическом решении системы линейных дифференциальных уравнений с частными производными // Украинский математический журнал. — 1966. –Т. 18. –№ 6. –С. 85–96.
 • S. F. Feshchenko, N. I. Shkil', L. D. Nikolenko. Asymptotic methods in the of linear differential equations. — Elsevier, New-York, 1967. — 267 р.
 • Побудова формальних розв'язків системи лінійних диференціальних рівнянь із загальним аргументом //Доповіді АН УРСР. — 1967. –№ 11. — С. 1040—1043.
 • Математичний аналіз. Окремі питання із вступу до математичного аналізу: методичний посібник для студентів-заочників фізико-математичного факультету — К.: Радянська школа, 1968.– 80 с.
 • Побудова загального асимптотичного розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь у випадку кратних елементарних дільників //Доповіді АН УРСР. — 1969. — № 1. — С. 35-39.
 • Про асимптотичне розщеплення системи лінійних диференціальних рівнянь з повільно змінними коефіцієнтами // Украинский математический журнал. — 1970. — Т. 22. — № 1. — С. 74–88.
 • Асимптотичні методи в диференціальних рівняннях. — Київ: Вища школа, 1971. — 226 с.
 • О краевой задаче для системы обыкновенных дифференциальных уравнений с комплексным параметром //Дифференциальные уравнения. — 1973. –Т. 9. — № 4. — С. 660—668.
 • Курс обыкновенных дифференциальных уравнений: учеб. пособие для студ. ун-тов и вузов / Н. П. Еругин, Н. И. Шкиль. — К.:Вища школа, 1974. — 472 с.
 • Побудова формальних частинних розв'язків системи лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу // Український математичний журнал. — 1974. –Т. 26. — № 1. –С. 52-61.
 • О периодических решениях систем линейных дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами // Известия вузов. Математика, 1976. — № 2. — С.79-91.
 • Математичний аналіз: підручник для студ.спец. «Фізика» пед.ін-тів. — К.: Вища школа, 1978. — Ч. І. — 382 с.
 • Математичний аналіз: підручник для студ. пед.ін-тів спец. «Фізика». — К.: Вища школа, 1981. — Ч. 2. — 456с.
 • Асимптотические методы в дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнениях: учеб. пособие для физ.-мат.фак.пед.ин-тов / Н. И. Шкиль, А. Н. Вороной, В. Н. Лейфура. — К.: Вища школа, 1985. — 247 с.
 • О периодических решениях систем дифференциальных уравнений второго порядка // Archivum mathematicum (Brno), 1987. — Vol. 23. — № 1. –Р. 53-62.
 • Асимптотическое интегрирование линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений: учеб. пособие / Н. И. Шкиль, И. И. Старун, В. П. Яковец — К.:Вища школа, 1989. — 287 с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. — К., 1991. — 480 с.
 • Алгебра і початки аналізу: навч. посібник / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, Т. М. Хмара. — К.: Радянська школа, 1991. — 360с.
 • Асимптотическое интегрирование линейных систем дифференциальных уравнений с вырождениями / Н. И. Шкиль, И. И. Старун, В. П. Яковец. — К.: Вища школа,1991. — 207 с.
 • Алгебра і початки аналізу: навч. посібник для серед. професійно-технічних училищ / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. — К.: Вища школа, 1992. — 479 с.
 • Звичайні диференціальні рівняння: навч. посібник / М. І. Шкіль, М. А. Сотниченко. — К.: Вища школа,1992. — 302 с.
 • Алгебра і початки аналізу: експериментальний навч. посібник для10-го кл. шкіл з поглибленим вивченням математики і спеціалізованих шкіл фізико-математичного профілю / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, Т. М. Хмара. — К.: Освіта, 1993. — 336 с.
 • Алгебра і початки аналізу. Пробний підручник для 11-го кл. шкіл і класів з поглибленим вивченням математики / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. — К.: Освіта, 1994. — 304 с.
 • Вища математика: підручник: у 3-х кн. / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, В. М. Котлова. — К.: Либідь,1994. — Кн. 1.: Аналітична геометрія зЕлементами алгебри. Вступ до математичного аналізу. — 280с.
 • Вища математика: підручник: у 3-х кн. / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. — К.:Либідь, 1994. — Кн. 2: Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Ряди. — 352 с.
 • Вища математика: підручник: у 3-х кн. / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. — К.:Либідь, 1994. — Кн. 3:Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння. — 352 с.
 • До концепції курсу алгебри та початків аналізу для класів фізико-математичного профілю / М. І. Шкіль, Н. М. Кондратенко. — К.:ІСДО, 1994. — 32с.
 • Математичний аналіз: підручник для студентів педагогічних навчальних закладів: у 2-х ч. — 2-гевид.,перероб. і допов. / М. І. Шкіль — К.: Вища школа, 1994. — Ч. І. — 423 с.
 • Математичний аналіз: підручник для студентів педагогічних навчальних закладів: у 2-х ч. — 2-гевид.,перероб. і допов. / М. І. Шкіль — К.: Вища школа, 1995. — Ч. 2. — 509 с.
 • Алгебра и начала анализа: пробный учебник для 10-11 кл. средней школы / Н. И. Шкиль, З. И. Слепкань, Е. С. Дубинчук. — К.:Вежа, 1995. — 624 с.
 • On Asymptotic Methods in the Theo ry of Differential Eguations of Mathematical Physics // Journal of Nonlinear Mathematical Physics. –1996. — № 1-2. — Р. 40-50.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл. шкіл з поглибленим вивченням математики / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, Т. М. Хмара. — К.: Освіта, 1997. — 318с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для 10-11-х кл. загальноосвітных навч. закладів / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. — К.:МП «Зодіак-Еко», 1999. — 606 с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для учнів 10 кл .з поглибленим вивченням математики в середніх навчальних закладах освіти / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, Т. М. Хмара. — К.: Освіта, 2000. — 318с.
 • Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженням: навч. посібник для студентів математичних спеціальностей вищих закладів освіти / А. М. Самойленко, М. І. Шкіль, В. П. Яковець. — К.: Вища школа, 2000. — 294 с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх шкіл / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. — К.:Зодіак-ЕКО, 2001. — 608 с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для 11кл. шкіл з поглибленим вивченням математики в середніх закладах освіти / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, Т. М. Хмара. — К.: Освіта, 2001. — 360с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Шкіль, З. І. Слепкань, О. С. Дубинчук . — К.:Зодіак-ЕКО, 2002. — 27 с.
 • Диференціальні рівняння: посібник для студентів математ. спец. вузів / М. І. Шкіль, В. М. Лейфура, П. Ф. Самусенко . — К.:Техніка, 2002. — 320 с.
 • Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / М. І. Шкіль, 3.І.Слепкань, О. С. Дубинчук . — К.:Зодіак-ЕКО, 2002. — 270 с.
 • Диференціальні рівняння: посібник для студ. математ. спец. вузів / М. І. Шкіль, В. М. Лейфура, П. Ф. Самусенко. — К.:Техніка, 2002. — 320 с.
 • Математичний аналіз у задачах і прикладах: у 2 ч. / М. І. Шкіль, Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник. — К.:Вища школа, 2002. — Ч. 1. — 461 с.
 • Математичний аналіз у задачах і прикладах: у 2ч. / М. І. Шкіль, Л. І. Дюженкова, Т. В. Колесник. — К.:Вища школа, 2003. — Ч. 2. — 461 с.
 • Математичний аналіз: підручник: у 2 ч. — К.: Вища школа, 2005. — Ч. 1. — 447 с.
 • Математичний аналіз: підручник: у 2 ч.– К.:Вища школа, 2005. — Ч.2. — 510с.
 • Вища математика / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник, В. М. Котлова. — К.:Либідь, 2010. — Кн. 1. — 592 с.
 • Вища математика М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. — К.:Либідь, 2010. — Кн. 2. — 496 с.

Нагороди ред.

1970 р. — медаль «За доблесну працю»

1971 р. — орден «Знак Пошани»

1976 р. — орден Трудового Червоного прапора

1980 р. — орден Дружби народів

1982 р. — медаль «В пам'ять 1500 років Києву» нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР

1984 р. — медаль «Ветеран праці»

1986 р. — орден Жовтневої революції

1990 р. — Премія НАН України імені видатного українського математика, академіка М. М. Крилова

1992 р. — почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

1995 р. — почесна відзнака Президента України

1996 р. — Державна премія України в галузі науки і техніки — за комплект підручників з вищої математики: «Вища математика» у трьох книгах (К.: Либідь, 1994), «Математичний аналіз» у двох частинах (К.: Вища школа, 1978 (1 ч.), 1981 (2 ч.)

1997 р. — орден «За заслуги» ІІ ступеня

1999 р. — Американський біографічний інститут поіменував М. І. Шкіля почесним титулом Людина

1999 р. — Почесна грамота Кабінету Міністрів України

2000 р. — орден «За заслуги» І ступеня

2001 р. — медаль «200 років від дня народження М. В. Остроградського»

2002 р. — орден князя Ярослава Мудрого V ступня.

2003 р. — Премія імені В. Вернадського.

2004 р. — Премія НАН України імені М. В. Остроградського.

2007 р. — звання почесного ректора НПУ імені М. П. Драгоманова.

2010 р. — орден князя Ярослава Мудрого IV ступня.

Посилання ред.

Примітки ред.

 1. а б Микола Іванович Шкіль - mathematics for students. sites.google.com. Архів оригіналу за 19 жовтня 2020. Процитовано 4 червня 2021. 

Джерела ред.

 • Шкіль Микола Іванович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: біобібліографічний довідник 1944—2009 р. / Укл.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко; за заг. ред. В. П. Андрущенка. — 2-е вид.; доп. і перероб. — К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. — С. 74.
 • Проблеми наближених методів розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь (асимптотичні методи). Засновник і керівник — Шкіль Микола Іванович //  Наукові школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укл.: В. П. Бех, І. Г. Волинка; ред. : В. П. Андрущенко. — К.: Четверта хвиля, 2009. — С. 271—283.
 • Шкіль Микола Іванович (до 80-річчя від дня народження) / В. С. Королюк, І. О. Луковський, А. М. Самойленко, М. О. Перестюк, М. В. Працьовитий, В. П. Яковець // Микола Іванович Шкіль: біобібліографічний покажчик праць / Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Наукова бібліотека; упоряд. бібліогр. покажчика Н. І. Тарасова; наук. ред. Л. В. Савенкова. — Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. — С. 5-8.
 • Шкіль Микола Іванович // Педагогічний словник / за ред. М. Д. Яременка. — К.: Педагогічна думка, 2001. — С. 496.