Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1871

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Антропогенез
-Знайдено: + В основі уявлень про антропогенез лежить симіальна (від лат. sіmіa — мавпа) гіпотеза походження людини від високорозвинених мавпоподібних предків третинного періоду, уперше докладно розроблена і аргументована Ч. Дарвіном (1871). Згодом було отримано багато нових палеонтологічних і етологічних (пов'язаних з вивченням поведінки приматів) даних, а також дані в області порівняльної біохімії, імунології, молекулярній біології і генетики, що підтвердили цю гіпотезу. Друга половина 20 століття в антропології ознаменувалася інформаційним вибухом у результаті різкого збільшення числа знахідок викопних попередників людини в Африці і Євразії. Починаючи з 1960-х років, в антропології широко впроваджуються нові, насамперед, радіометричні методи датування кісткових залишків і геологічних порід, що їх містять, а також методи молекулярної біології, що дозволяють установити приблизний час розходження сучасних видів приматів і людини від загального предка і визначити ступінь прямої спорідненості сучасних і викопних форм за особливостями будови їхніх молекул (ДНК, білків …).


Назва:Арцимович Антон Францович
-Знайдено: + Арцимович Антон Францович (1871-?


Назва:Арцтовський Генрик
-Знайдено: + Ге́нрик Арцто́вський (пол. Henryk Arctowski; 1871—†1958) — геофізик, дослідник Антарктики; професор Львівського університету.


Назва:Іванов Михайло Федорович
-Знайдено: + Івано́в Миха́йло Фе́дорович (*1871—†1935) — український вчений у галузі тваринництва; академік Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук і лісівництва. Професор харківського ветеринарного інституту. В 1925 організував у Асканії-Новій дослідну племінну станцію, де вивів асканійську породу овець та українську степову білу породу свиней. Автор посібників з тваринництва.


Назва:Ісаченко Борис Лаврентійович
-Знайдено: + Ісаченко Борис Лаврентійович (*1871 - †1948) - український та російський мікробіолог та ботанік; родом з Херсонщини, працював у Петербурзі й Москві; член АН УРСР та СРСР, директор Інституту мікробіології АН СРСР; праці про бактерії Льодовитого океану й Чорного моря, значення мікроорганізмів у геологічних процесах.


Назва:Троя
-Знайдено: + ТРО́Я, ІЛІО́Н (грец. Troia, Ilion) - стародавнє місто на північно-західному узбережжі Малої Азії (місце - пагорб Гіссарлик - установив 1871 року німецький археолог Генріх Шліман), де, за епосом та іншими давньогрецькими джерелами, на початку XII ст. до н. е. відбулася Троянська війна.


Зобр:1шт.

Troja mury obronne RB.jpg

Назва:Бачинський Лев
-Знайдено: + Лев Бачи́нський (18711930) - Адвокат. Голова Української радикальної партії (19181930), посол до австрійського парламенту (19071918). У період ЗУНР — комісар Станіславського повіту, а потім – віце-президент Національної Ради ЗУНР.


Назва:Дзерович Юліан
-Знайдено: + Дзерович Юліан (1871 - 1943)


Назва:Кравс Антін
-Знайдено: + Кравс Антін (1871 - 1945)


Назва:Чичорський Ростислав
-Знайдено: + Чичо́рський Ростисла́в (18711927), актор на комічних і характерних ролях, родом з Херсонщини. З 1898 в трупі П. Саксаганського. 1918 в Держ. Нар. Театрі, 1922 в Театрі ім. М. Заньковецької. Гол. ролі: Роман, Демид («Сто тисяч», «Суєта» І. Карпенка-Карого), Гордій, писар Скубко («Доки сонце зійде ...», «По ревізії» М. Кропивницького) та ін.


Назва:Шеремета Андрій
-Знайдено: + Шеремета Андрій (18711946), актор комічного плану родом з Вірчі на Львівщині. 1889 — 1914 з перервами на сцені театру «Руської Бесіди» у Львові, з 1916 — у «Тернопільських Театральних Вечорах», у трупі К. Рубчакової, з 1920 знов у Львові, в театрі «Укр. Бесіди», з 1925 у трупі Й. Стадника та ін. Кращі ролі у п'єсах І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля» (Гервасій, Омелько), «Хазяїн» (Маюфес), Ю. Коженьовського «Верховинці» (орендар) та ін. Виступав також в опереті.


Назва:Шостаківська Юлія
-Знайдено: + Шостаківська Юлія (18711939), акторка школи М. Кропивницького родом з Полтави, дружина Д. Гайдамаки. На сцені з 1888 у трупі М. Старицького, далі у М. Кропивницького, Г. Деркача і Д. Гайдамаки; з 1934 в Дніпропетровському Укр. Драматичному Театрі ім. Т. Шевченка. Ролі: Олеся, Домаха («Олеся», «Зайдиголова» М. Кропивницького), Софія («Безталанна» І. Карпенка-Карого) та ін.


Назва:Щурат Василь Григорович
-Знайдено: + Щурат Василь (24. 8. 1871 — 27. 4. 1948), педагог, літературознавець, поет і перекладач родом з с. Вислобоків на Львівщині. Студії зі слов'янської філології завершив (1895) у Львівському і Віденському (докторат у В. Яґіча) університетах, пед. іспит склав у Чернівецькому університеті (1898). 1898 — 1934 учителював, спочатку в держ. гімназіях Перемишля, Бродів і (з 1907) Львова. 1921 не присягнув на вірність поль. державі й став дир. приватної жін. гімназії СС. Василіянок у Львові (1921 — 34). 1914 Щ. був обраний дійсний член НТШ і 1915 — 23 був його гол., брав активну участь у боротьбі за укр. університет, а після неуспіху став ініціатором і першим ректором Львівського Таємного Унту (1921 — 23). 1930 у зв'язку з процесом СВУ і дальшими репресіями на Україні, зрікся гідности дійсний член ВУАН, якою його наділено 1929 (відновлений дійсний член УАН після больш. окупації Галичини 1939). Останні pp. життя працював дир. Львівської Бібліотеки АН УРСР і проф. Львівського Ун-ту. Помер у Львові.


Назва:Юнаків Микола
-Знайдено: + Юнаків Микола (5. 12. 1871 — 1. 8. 1931), генштабу ген.-полк., один з найвищих ранґою ген. укр. армії, син рос. ген., що походив із Бузького коз. війська, родом з Чугуєва на Харківщині. Освіту здобув у Миколаївській воєнній академії в Петербурзі (1894 — 97), в якій згодом став проф. і завідувачем катедри рос. воєнної історії. Як воєнний історик, Ю. спеціялізувався на історії Півн. війни, зокрема на історії операцій швед. армії на Україні 1708 — 09. Вислідом його дослідної праці в цій ділянці був 2-томник про війну 1707 — 09 pp. «Северная война. Кампания 1708 — 09 гг.» (Труды ИРВИО, т. II, IV. СПб. 1909) і «Северная война. Военные действия на левом береге Днепра (ноябрь 1708 — июль 1709)» (Труды ИРВИО, т. II. СПб. 1909), що його Ю. зладив з А. Байковим. За першої світової війни Ю. був начальником штабу 4-ої армії, якою командував ген. О. Рогоза, згодом мін. військ. справ за Гетьманату, а далі командувачем 8-ої армії на Рум. фронті. В укр. армії разом з ін. ген. рос. армії, що в листопаді 1917 підпорядкувалися Ген. військ. комітетові Центр. Ради під проводом С. Петлюри після того, як большевики знищили Ставку головнокомандуючого рос. армії в Могилеві на Білорусі та вбили ген. Духоніна. В укр. армії Ю. очолював Гол. шкільну управу військ. мін-ва, а в серпні 1919 був призначений шефом Штабу Гол. Отамана об'єднаних укр. армій. 1920 Ю. короткочасно очолював Військ. мін-во, а потім Вищу військ. раду УНР при Гол. Отаманові С. Петлюрі. На еміґрації жив у Тарнові (Польща), де й помер. Похований в Тарнові. Залишив автобіографічні «Матеріали для мого життєпису» (Тризуб, ч. 289 — 290, 1931).


Назва:Яницький Олександер
-Знайдено: + Олекса́ндер Яни́цький (1871, Комаргород — †1943), біофізик родом з Комаргорода (Поділля); закінчив Київський університет (1895), учитель фізики в Колегії Ґалаґана й асистент Київ. Політехн. Інституту (до 1917), автор підручника практичних вправ з фізики.


Назва:Яричевський Сильвестр
-Знайдено: + Сильве́стр Гна́тович Яриче́вський (1871, Рогатин — †1918), письменник, педагог і громадський діяч Буковини, родом з Рогатина; учитель гімназії у Перемишлі, Коломиї, Кіцмані і з 1909 в Сереті.


Назва:Филипчак Іван
-Знайдено: + Филипчак Іван (18711945), гал. педагог і письм. родом з с. Лішня на Сяніччині, співзасновник музею «Самбірщина», організатор шовківництва; 1944 заарештований большевиками, помер на засланні. Іст. повісті («Княгиня Романова», «За Сян», «Кульчицький — герой Відня», «Дмитро Детько» та ін.), розвідки з історії шкільництва.


Назва:Столярський Петро
-Знайдено: + Столярський Петро (18711944), скрипаль і педагог родом з Вінничини; закінчив музичну школу в Одесі. 1893 — 1919 — артист оркестру Одеського оперного театру, з 1919 викладач, з 1923 професор Музично-Драматичного Інституту, пізніше Одеської Консерваторії. Столярський - організатор першої в СРСР музичної школи-десятирічки в Одесі (1933), яку названо його ім'ям. Учнями Столярського були Давид Ойстрах, Н. Мільштайн та ін.


Назва:Ромер Еуґеніюш
-Знайдено: + Ромер Еуґеніюш (Eugeniusz Romer; 1871-1954) - визначний польський географ і картограф, довголітній доцент (з 1899 р.) і професор (1911-1931) Львівського Університету.


Назва:Святловський Володимир
-Знайдено: + Святловський Володимир (18711927), історик-економіст і рос. політ. діяч укр. роду: викладач Петербурзького Університету (1902-24). Праці з історії господарства, екон. думки і проф. руху; важливіші: «К истории политической экономии и статистики в России» (1906), «Примитивно-торговое государство, как форма быта» (про Київ. Русь, 1914), «История экономических идей в России», т. І (1923), «История профессиоиального движения в России» (1925, II вид.).


Назва:Дунай
Підзаголовок:==
Знайдено: + Image:Iron Gates 1871.jpg|Дунай в районі "Залізних воріт" - 1871 рік


Зобр:15шт.

Danube Vilkovo1.jpg

Назва:Ґалаґани (місцевість)
-Знайдено: + Назва — за прізвищем його власників, поміщиків Ґалаґанів. Один з них, відомий громадський діяч Ґалаґан Григорій Павлович, 1871 року засував на свої кошти навчальний заклад — Колегію Павла Ґалаґана (містилася у приміщенні теперішнього Музею літератури України - нині вул. Б.Хмельницького, 11).


Назва:Колегія Павла Ґалаґана
-Знайдено: + Коле́гія Павла́ Ґалаґа́на — школа, приватна гімназія, яку заснував 1871 в Києві Г.Ґалаґан у пам'ять свого померлого сина, відписавши на її утримання великі маєтності в Полтавській і Чернігівській губерніях і подарувавши їй велику бібліотеку (по революції передану до Державної Публічної Бібліотеки УРСР).


Назва:Чуваська Республіка
-Знайдено: + В той час, як російська мова є вживаною в діловому мовленні, багато людей спілкуються в побуті Чуваською мовою, особливо в сільській місцевості. Чуваська_мова належить до Булгарської підгрупи Тюркської мовної групи. В давнину використовувалась рунічна система письма. Тепер чуваші користуються кирилицею, модифікованю в 1871 до специфічних потреб чуваської мови.


Зобр:2шт.

Coat of Arms of Chuvashia.svg

Назва:Книга знань про всі королівства, землі і володіння, які є у світі
-Знайдено: + До наших днів цей твір дійшов у трьох списках останньої чверті XV століття. За цими списками 1871 року в Мадриді іспанський географ Маркос Хіменес де ля Еспада зробив перше і єдине на сьогодні критичне видання цієї книжки.


Назва:Бірмінгем (Алабама)
-Знайдено: + Засноване в 1871 році неподалік від великих родовищ залізної руди, доломіту, вугілля та інших корисних копалин і назване на честь однойменного англійського міста. Розвивалося як найбільший на Півдні центр металургії, залізничний вузол. У 60-их роках XIX століття — один із центрів руху за громадянські права. Утратило статус великого промислового центру після другої світової війни; сьогодні економіка значною мірою диверсифікована.


Зобр:1шт.

Birmingham panorama.jpg

Назва:Сікоку
Підзаголовок:=== Історія ===
Знайдено: + Назва острова Сікоку походить від чотирьох «країн» — провінцій —, які розташовувались на ньому. Цими провінціями були Тоса, Ава, Санукі та Ійо. Остання була однією з найважливіших, за іменем якої інколи називали увесь острів Сікоку — Ійо но футананасіма (яп.伊予之二名島 — «двоіменний острів Ійо»), Ійо сіма (яп. 伊予島 — «острів Ійо»). Окрім цього Сікоку називали Футанасіма (яп. 二名島 — «двоіменний острів»). Тоса, Ава, Санукі та Ійо були перетворені у 18711876 у префектури Коті, Токусіма, Каґава й Ехіме.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Авадзі
-Знайдено: + Під час проведення адміністративної реформи у 1871 році, влада Авадзі не забажала включення свого острова до новоствореної префектури Токусіма (колишньої провінції Ава) через зверхнє ставлення роду Хатісука до місцевих жителів. Тому у 1876 році провінцію Авадзі було приєднано до іншої сусідньої префектури Хьоґо.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Біттю
-Знайдено: + У результаті адміністративної реформи 1871 року, провінція Біттю була розбита на десять малих префектур. Однак у включена 1875 році, їх було об'єднанно і приєднано префектури Окаяма.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Бунґо
-Знайдено: + У 1871 році, у результаті адміністративної реформи, провінція Бунґо була перетворена на префектуру Оїта.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Будзен
-Знайдено: + У 1871 році, у результаті адміністративної реформи, провінція Будзен була перетворена на префектуру Кокура. Однак вже у 1876 році її земіл були розподілені між префектурами Фукуока й Оїта.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Еттю
-Знайдено: + У результаті адміністративної реформи 1871 року провінція Еттю була перетворена на префектуру Тояма.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Осумі
-Знайдено: + У результаті адміністративної реформи 1871 року, провінція Осумі увійшла до складу префектури Каґосіма.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Сацума
-Знайдено: + У результаті адміністративної реформи 1871 року провінція Сацума увійшла до складу префектури Каґосіма.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Вакаса
-Знайдено: + У 1871 році, у результаті адміністративної реформи уряду, провінція Вакаса була включена до префектури Фукуї, що була створена провінції Етідзен.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Ямато
-Знайдено: + У результаті адміністративної реформи 1871 року провінція Ямато була переіменована на префектуру Нара.


Зобр:1шт.


Назва:Симоненко
-Знайдено: + * Симоненко Дем'ян (18711948) — Кобзар-сліпець.


Назва:Азовсько-донський банк
-Знайдено: + Азо́всько-донськи́й банк — один з найбільших комерційних банків кредитної системи царської Росії, засн. 1871 в Таганрозі; з 1903 його правління перебувало в Петербурзі. На поч. 1914 А.-Д. б. зайняв четверте місце серед банків країни за розмірами операцій і третє — за активною роллю у фінансуванні промисловості й транспорту. Мав 73 філії, був зв'язаний з синдикатом «Продамет», контролював ряд великих металург. акціонерних підприємств України, а також Уралу, фінансував вугільну, цукрову та ін. галузі промисловості, взаємодіяв з франц. та нім. банками.


Назва:Культура Близького і Середнього Сходу у Середньовіччі
Підзаголовок:===Література===
Знайдено: + У Ширазі з'явився на світ і провів молоді роки геніальний персидський поет Абу Абдаллах Мушріфаддін ібн Мусліхаддін Сааді Ширазі, відомий нам як Сааді (між 1203 і 1210—†1292). Сааді прожив довге і бурхливе життя, понад 100 років. Першу половину життя мандрував — то воїном, то в одягу дервіша, побував в полоні у індусів в Гуджараті і у хрестоносців в Сирії, трохи не загинув, але повернувся-таки додому. Там він, маючи життєвий досвід, написав більшість своїх творів: декілька збірників любовної лірики — газелей (вид ліричного вірша), елегію на взяття і розорення Багдада монгольським Хулагу-ханом, інші твори. Але найбільш відомими в його творчості залишаються дві книги — книги про те, як треба жити. Це «Бустан» і «Гулістан» — відповідно, «Плодовий сад» і «Сад троянд». Сааді став відомим в Європі раніше за інших східних поетів. На Русі перші його переклади з'явилися вже на початку XVII ст. Сучасною українською мовою твори Сааді вперше з'явилися в перекладі А. Кримського (1871—†1942).


Назва:Кобрин Михайло Петрович
-Знайдено: + Миха́йло Петро́вич Ко́брин (18711956) — український богослов, професор богослов'я, релігійний і освітянський діяч, знавець стародавніх мов, автор і перекладач духовних книг.


Назва:Грушки
-Знайдено: + Гру́шки — історична місцевість Києва. Розташовані вздовж проспекту Перемоги між вулицями Гарматною і Миколи Василенка. Виникли як хутір у 2-й половини ХІХ століття. В 18711902 роках — у володінні дворянина К. Грушка (звідси — назва хутора). З 1921 року — у складі Києва, з середини ХХ століття — промзона.


Зобр:1шт.


Назва:Мерседес-Бенц
-Знайдено: + | заснування = 1871 Карл Бенц (нім. Karl Benz); 1890 Готліб Даймлер (нім. Gottlieb Daimler)
і Вільгельм Майбах (нім. Wilhelm Maybach)


Зобр:3шт.


Назва:Ґранд Сентрал Станція
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Перші вокзалі відкрила у 1871, пізніше руйнували, знову сконструював і відкрила у 1913. Вокзал кресевий бо-артс (англ. Beaux-Arts) мистецтва будівництво – з його масивними мармуровими сходами, 22.9 м вікна та стеля закрилами зірками – став дуже славний будинок.


Зобр:2шт.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії