В абстрактній алгебрі розв'язні групи  — групи що відіграють вирішальну роль в теорії Галуа. Поняття розв'язної групи виникло для опису властивостей груп автоморфізмів тих поліномів, розв'язки яких можуть бути записані у радикалах.

Визначення

ред.

Група G називається розв'язною, якщо існує спадний ланцюг підгруп:

 

такий, що   є нормальною підгрупою   а також факторгрупи   для   є абелевими.

Властивості

ред.
  • Якщо H — нормальна підгрупа в G, H розв'язна і факторгрупа G / H розв'язна, тоді і G розв'язна. Зокрема якщо дві групи розв'язні, то їх прямий добуток (і навіть напівпрямий добуток) розв'язний.
  • Всяка підгрупа і факторгрупа розв'язної групи розв'язні.
  • Якщо порядок скінченної групи ділиться лише на два прості числа, то така група розв'язна.

Приклади

ред.

Ланцюги нормальних підгруп  :

Джерела

ред.

Українською

ред.
  • (укр.) Гаврилків В. М. Елементи теорії груп та теорії кілець. — І.-Ф.  : Голіней, 2023. — 153 с.
  • Е. Артін (1963). Теорія Галуа. пер. з нім. В.А. Вишенського. Київ: Радянська школа. с. 98. (укр.)

Іншими мовами

ред.