Група автоморфізмів об'єкта Xгрупа елементами якої є автоморфізми об'єкта X.

Приклад: якщо X — скінченномірний векторний простір, то групою автоморфізмів X є група невироджених лінійних перетворень в X (загальна лінійна група X).

Якщо X — група, тоді групою автоморфізмів буде група із автоморфізмів групи X.

З геометричної точки зору, група автоморфізмів називається — групи симетрії.

Підгрупу групи автоморфізмів насом називають група перетворення.

Групи автоморфізмів вивчають в загальному вигляді в теорії категорій.

Приклади ред.

Якщо Xмножина без додаткових структур, тоді довільна бієкція X → X є автоморфізмом, і групою автоморфізмів X є симетрична група від X (група перестановок).

Якщо X має додаткові структури і, можливо, що не всі бієкції зберігають цю структуру, тоді, групою автоморфізмів буде підгрупа симетричної групи X.

Приклади

Джерела ред.

Література ред.