Підгрупою групи G називається підмножина групи , що сама є групою щодо операції, визначеної в .

Підмножина групи є її підгрупою тоді і тільки тоді, коли вона задовольняє такі умови:

 1. містить добуток будь-яких двох елементів з ,
 2. містить разом зі всяким своїм елементом обернений до нього елемент .

У разі скінченних і періодичних груп перевірка умови 2 є зайвою.

Еквівалентно є підгрупою, якщо виконується умова:


Приклади ред.

 • Підмножина групи  , що складається з одного елементу  , буде, очевидно, підгрупою, і ця підгрупа називається одиничною підгрупою групи  .
 • Сама   також є своєю підгрупою.
 • Нехай G абелева група елементами якої є
 

і груповою операцією є додавання за модулем 8. Її таблиця Келі має вигляд:

+ 0 2 4 6 1 3 5 7
0 0 2 4 6 1 3 5 7
2 2 4 6 0 3 5 7 1
4 4 6 0 2 5 7 1 3
6 6 0 2 4 7 1 3 5
1 1 3 5 7 2 4 6 0
3 3 5 7 1 4 6 0 2
5 5 7 1 3 6 0 2 4
7 7 1 3 5 0 2 4 6

Ця група має дві власні підгрупи: J={0,4} і H={0,2,4,6}, де J є також підгрупою H. Таблиця Келі H є верхньою лівою чвертю таблиці Келі групи G. Група G є циклічною, як і її підгрупи.

Пов'язані визначення ред.

 • Сама група   і одинична підгрупа називається невласними підгрупами групи G, всі інші підгрупи H власними.
 • Перетин всіх підгруп групи  , що містять всі елементи деякої непорожньої множини  , називається підгрупою, породженою множиною  , і позначається  .
 • Якщо   складається з одного елемента  , то   називається циклічною підгрупою елемента  .
 • Якщо група   ізоморфна деякій підгрупі   групи  , то кажуть, що група   може бути вкладена в групу  .

Властивості ред.

 • Теоретико-множинний перетин будь-яких двох підгруп групи   є підгрупою групи  .
 • Теоретико-множинне об'єднання підгруп, взагалі кажучи, не зобов'язане бути підгрупою. Об'єднанням підгруп   і   називається підгрупа, породжена об'єднанням множин  .
 • Нехай  гомоморфізм груп. Тоді якщо   є підгрупою  , то   є підгрупою  . Якщо   є підгрупою  , то   є підгрупою  .
 • Якщо дані дві групи і кожна з них ізоморфна деякій власній підгрупі іншої, то звідси ще не слідує ізоморфізм самих цих груп.

Див. також ред.

Джерела ред.

Українською ред.

 • (укр.) Гаврилків В. М. Елементи теорії груп та теорії кілець. — І.-Ф.  : Голіней, 2023. — 153 с.

Іншими мовами ред.