Гомоморфі́зм груп — відображення групи в групу , що зберігає групову операцію, тобто:

.

Гомоморфізм зберігає всі відношення, основані на заданій операції, тобто, одиниця групи переходить в одиницю групи ; обернені елементи переходять в обернені[1].

Тоді:

Ядро гомоморфізму — підмножина всіх елементів , що відображаються в одиницю групи :

.

Образ гомоморфізму — підмножина всіх елементів , що є образами елементів :

.

Властивості ред.

На відміну від ізоморфізму груп, гомоморфізм не обов'язково має бути взаємно-однозначним відображеням.

Приклад гомоморфізму: зіставлення невиродженої матриці та її детермінанту:

 ,

що є відображенням групи   невироджених лінійних перетворень простору   на мультиплікативну групу дійсних чисел  .

Як добре відомо,  .

Див. також ред.

Література ред.

  • (укр.) Гаврилків В. М. Елементи теорії груп та теорії кілець. — І.-Ф.  : Голіней, 2023. — 153 с.

Примітки ред.

  1. Корн Г., Корн Т. (1984). 12.1-6, 12.2-9. Справочник по математике для научних работников и инженеров (рос.) (вид. друге). Москва: Наука.