Нехай функціональне відображення множини X в множину Y.

Образом відображення (чи областю значень функції) f називається множина всіх елементів виду f(x)∈Y, тобто:

im f = {f(x)| xX} = f(X)      (очевидно, що f(X)⊂Y).

Ядром відображення називається множина всіх елементів виду xX, для яких f(x)={0}.

Точно так образом елемента або значенням відображення в точці xX при відображенні f називається такий елемент yY, що y = f(x).

Образом підмножини АX при відображенні f називається така підмножина BY, що B = {f(x)| xA} = f(A).


Прообразом елемента yY називається множина всіх елементів виду f-1(y)∈X, де f-1(y) = {xX| f(x)=у}.

Прообразом підмножини BY називається множина виду f-1(B) = {xX| f(x)∈B}.

Не слід плутати f-1 з оберненим відображенням для бієктивного відображення.

Приклади

ред.

1.   визначена як  

У цьому випадку, образом множини {2,3} при відображенні f є f({2, 3}) = {c, d}, і областю значень f є {a, c, d}. Прообразом множини {a, b} є f −1({a, b}) = {1}.

2.   визначена як  .

У цьому прикладі, образом [-2,3] для відображення f є f([-2,3])=[0,9] і областю значень f є множина невід'ємних дійсних чисел. Прообразом [0,9] для f є f −1([0,9])=[-3,3].

Властивості

ред.

З наведених визначень безпосередньо випливають такі властивості образів та прообразів для будь-яких A, A1, A2 з X та B, B1, B2 з Y:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Див. також

ред.