Трику́тна ма́триця — квадратна матриця, всі елементи якої нижче або вище від головної діагоналі дорівнюють нулю.

Верхньотрикутна матриця — квадратна матриця, всі елементи якої нижче від головної діагоналі дорівнюють нулю[1].
Нижньотрикутна матриця — квадратна матриця, всі елементи якої вище від головної діагоналі дорівнюють нулю[1].
Унітрикутна матриця — трикутна матриця, діагональні елементи якої дорівнюють одиниці.

Матриця виду

називається верхньотрикутною матрицею, а матриця виду

називається нижньотрикутною матрицею. Змінна U (від англ. upper) звичайно використовується для позначення верхньотрикутної матриці, а змінна L (від англ. lower) — нижньотрикутної. Матриця, що є одночасно і верхньотрикутною, і нижньотрикутною, називається діагональною.

Властивості ред.

Теорема (про приведення матриць до трикутного вигляду).
Будь-яку ненульову матрицю   шляхом елементарних перетворень над рядками і перестановкою стовпців можна привести до трикутного вигляду.

Трикутні матриці використовуються насамперед при розв'язку лінійних систем рівнянь, коли матриця системи (в процесі прямого ходу) зводиться до трикутного вигляду. Вирішення систем лінійних рівнянь з трикутною матрицею (зворотний хід) не представляє складнощів. Основні властивості:

  • Визначник трикутної матриці дорівнює добутку її діагональних елементів.
  • Визначник унітрикутної матриці дорівнює одиниці.
  • Власні числа трикутної матриці — це елементи головної діагоналі.[2]
  • Множина невироджених верхньотрикутних матриць порядку n по множенню з елементами з поля k утворює групу, яка позначається ut(n, k) або utn (k).
  • Множина невироджених нижньотрикутних матриць порядку n по множенню з елементами з поля k утворює групу, яка позначається lt(n, k) або ltn (k).
  • Множина верхніх унітрикутних матриць з елементами з поля k утворює підгрупу utn (k) по множенню, яка позначається sut(n, k) або sutn (k). Аналогічна підгрупа нижніх унітрикутних матриць позначається slt(n, k) або sltn (k).
  • Множина всіх верхньотрикутних матриць з елементами з кільця до утворює підалгебру алгебри квадратних матриць. Аналогічне твердження справедливе для нижньотрикутних матриць.
  • Група utn вирішувана, а її унітрикутна підгрупа sutn нільпотентна.

Пряме та зворотне підставляння ред.

Матричне рівняння у вигляді   або   дуже легко розв'язати за допомогою ітеративного процесу відомого як пряме підставляння для нижньотрикутних матриць і, аналогічно, зворотне підставляння для верхньотрикутних мариць.

Пряме підставляння ред.

Матричне рівняння Lx = b можна записати як систему лінійних рівнянь

 

Зауважимо те, що перше рівняння ( ) містить лише  , отже його можна розв'язати для   Друге рівняння містить лише   і   отже його можна розв'язати підставивши вже отримане значення для  . Продовжуючи таким чином,  -те рівняння містить лише  , і його можна розв'язати щодо   використовуючи попередньо отримані значення  

У результаті маємо таку формулу:

 
 
 
 

Матричне рівняння для верхньотрикутної матриці   можна розв'язати аналогічно, лише в зворотньому порядку.

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.

  • Гантмахер Ф. Р. Теория матриц. — 5-е. — М: : Физматлит, 2010. — 559 с. — ISBN 5-9221-0524-8.(рос.)
  • В. В. Булдигін, І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Н. Р. Коновалова, Л. Б. Федорова. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Київ : ТВіМС, 2011. — 224 с.