Відкрити головне меню

СтатистикаРедагувати

Перелік містить 101 вид. З них:

 • 21 зникаючий (E) — види, що перебувають під загрозою зникнення; збереження їх малоймовірне, відтворення неможливе без здійснення спеціальних заходів;
 • 31 вразливих (V) — види, які можуть у найближчому майбутньому бути віднесені до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан;
 • 12 рідкісних (R) — популяції яких невеликі, у даний час не віднесені до категорії «зникаючих» та «вразливих» хоча їм і загрожує небезпека зникнення;
 • 9 недостатньо відомих (K) — види, які можна було б віднести до однієї з вищеперелічених категорій, однак у зв'язку з відсутністю повної достовірної інформації питання залишається нез'ясованим;
 • 6 недостатньо відомих* (K*) — птахи, які в даний час вивчає Міжнародна Рада з охорони птахів і які найближчим часом, мабуть, будуть віднесені до вищеперелічених категорій;
 • 12 невизначених (I) — види, про які відомо, що вони відносяться до категорії «зникаючих», «вразливих» чи «рідкісних», однак достовірна інформація, яка б дозволила визначити, до котрої саме із зазначених категорій їх можна віднести, відсутня;
 • 10 вивчаються (*) — категорії тварин, про які відомо, що вони перебувають під загрозою зникнення, і які у даний час вивчаються Міжнародним союзом охорони природи.

ПерелікРедагувати

№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва Категорія охорони
1 Алькон Maculinea alcon Вразливі
2 Аполлон Parnassius apollo Рідкісні
3 Аріон Maculinea arion Вразливі
4 Аркас Maculinea nausithous Зникаючі
5 Аскалаф строкатий Libelloides macaronius Недостатньо відомі
6 Бабка білолоба Leucorrhinia albifrons Вразливі
7 Бабка болотяна Leucorrhinia pectoralis Вивчаються
8 Бабка хвостата Leucorrhinia caudalis Вразливі
9 Баклан малий Phalacrocorax pygmeus[1] Недостатньо відомі*
10 Білозір Lopinga achine Вивчаються
11 Боліварія короткокрила Bolivaria brachyptera Вразливі
12 Боривітер степовий Falco naumanni Недостатньо відомі*
13 Бражник обліпиховий Hyles hippophaes Вразливі
14 Бражник Прозерпіна Proserpinus proserpina Вразливі
15 Ведмідь бурий Ursus arctos[2] Вивчаються
16 Вертиго вузький Vertigo angustior Вразливі
17 Вечірниця велетенська Nyctalus lasiopterus Рідкісні
18 Видра річкова Lutra lutra Вразливі
19 Вовк[3] Canis lupus Вразливі
20 Вовчок ліщиновий Muscaridinus avellanarius Вразливі
21 Вусач великий дубовий західний Cerambyx cerdo Зникаючі
22 Вухань бурий Plecotus auritus Вразливі
23 Гекон кримський Cyrtopodion kotschyi (Mediodactylus kotschyi) Вивчаються
24 Гноєїд рогатий Onthophagus furacatus Вразливі
25 Гриф чорний Aegypius monachus[4] Вразливі
26 Деркач Crex crex Рідкісні
27 Джміль незвичайний Bombus paradoxus Вразливі
28 Дибка степова Saga pedo Вразливі
29 Дідок жовтоногий Gomphus flavipes Вразливі
30 Дрофа Otis tarda Рідкісні
31 Емпуза смугаста Empusa fasciata Вразливі
32 Жук-самітник Osmoderma eremita Зникаючі
33 Зубр Bison bonasus Вразливі
34 Коконопряд золотавий Eriogaster catax Зникаючі
35 Коник-товстун степовий Bradyporus multituberculatus Зникаючі
36 Коромисло зелене Aeshna viridis Вразливі
37 Коромисло лучне Brachytron pratense Вразливі
38 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta Вразливі
39 Кроншнеп тонкодзьобий Numenius tenuirostris Недостатньо відомі*
40 Ліометопум звичайний Liometopum microcephalum Рідкісні
41 Лосось європейсько-азіатський (Лосось дунайський) Hucho hucho Зникаючі
42 Лосось чорноморський Salmo trutta labrax Зникаючі
43 Мантиспа хижа Mantispa styriaca Недостатньо відомі
44 Матурна (Рябець великий) Euphydryas maturna (Hypodryas maturna) Зникаючі
45 Мінога українська Eudontomyzon mariae[5] Вразливі
46 Мнемозина Parnassius mnemosyne[6] Вивчаються
47 Могильник Aquila heliaca Рідкісні
48 Морімус темний Morimus funereus Зникаючі
49 Морська свиня (Азовка) Phocoena phocoena (Phocoena phocoena relicta) Недостатньо відомі
50 Мурашиний лев деревний Dendroleon pantherinus Недостатньо відомі
51 Мурашиний лев звичайний Myrmeleon formicarius Недостатньо відомі
52 Мурашиний лев-акантаклізис Acanthaclisis occitanica Недостатньо відомі
53 Мурашка руда лісова Formica rufa Вразливі
54 Нічниця велика Myotis myotis Недостатньо відомі
55 Нічниця Наттерера Myotis nattereri Вразливі
56 Нічниця ставкова Myotis dasycneme Недостатньо відомі
57 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісні
58 Осетер атлантичний Acipenser sturio Зникаючі
59 Очеретянка прудка Acrocephalus paludicola Недостатньо відомі*
60 Павиноочка грушева Saturnia pyri Зникаючі
61 Палемон Carterocephalus palaemon Вразливі
62 Пелікан кучерявий Pelecanus crispus Зникаючі
63 Перев'язка звичайна Vormela peregusna Вразливі
64 Перелівниця Метіс Apatura metis Зникаючі
65 Перлівниця товстостінна Unio crassus Вразливі
66 Плавунець широкий Dytiscus lattissimus Зникаючі
67 Плоскотілка червона Cucujus cinnabarinus Зникаючі
68 Поліксена Zerynthia polyxena Вивчаються
69 П'явка медична Hirudo medicinalis Вразливі
70 Рись звичайна Felix lynx (Lynx lynx) Вивчаються
71 Розалія альпійська Rosalia alpina Зникаючі
72 Савка Oxyura leucocephala Вразливі
73 Сегментина вилискуюча Segmentina nitida Вразливі
74 Симпекма Брауера Sympecta braueri Вивчаються
75 Синявець аргірогномон Lycaeides argyrognomon Вивчаються
76 Сінниця Геро Coenonympha hero Вивчаються
77 Сінниця Едіп Coenonympha oedipus Зникаючі
78 Сірий коконопряд виїмчастий Phyllodesma ilicifolia Вразливі
79 Слимак виноградний Helix pomatia Рідкісні
80 Слимакоїд кримський Carabus tauricus Рідкісні
81 Сліпак білозубий Spalax leucodon Вразливі
82 Сліпак буковинський Spalax graecus Рідкісні
83 Сліпак звичайний Spalax microphthalmus[7] Вразливі
84 Сліпак піщаний Spalax arenarius Рідкісні
85 Стрілка Меркурія Coenagrion mercuriale Вразливі
86 Телеїус Maculinea teleus Зникаючі
87 Товстоголовка крибрелум Syrichtus cribrellum Вразливі
88 Товстоголовка теселум Syrichtus tessellum Недостатньо відомі
89 Турун зморшкуватий Carabus intricatus Вразливі
90 Тюлень-монах середземноморський Monachus monachus Зникаючі
91 Умбра звичайна Umbra krameri Вразливі
92 Хохітва Tetrax tetrax (Otis tetrax) Рідкісні
93 Хохуля звичайна Desmana moschata Вразливі
94 Чекініола платисцелідина Cecchiniola platysceKdina Вразливі
95 Червінець непарний Lycaena dispar Зникаючі
96 Червоновола казарка Branta ruficollis (Rufibrenta ruficollis[8]) Недостатньо відомі*
97 Чоп великий Zingel zingel Вразливі
98 Чоп малий Zingel streber Вразливі
99 Шип Acipenser nudiventris Зникаючі
100 Широкопалий рак Astacus astacus Вразливі
101 Шуліка рудий Milvus milvus Недостатньо відомі*

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. В наведених українських джерелах — Phalacrocoras pygmaeus
 2. В наведених українських джерелах — Ursus actos
 3. На території України чисельність виду регулюється.
 4. В наведених українських джерелах — Aegupius monachus
 5. В наведених українських джерелах — Eudontonyson mariae
 6. В наведених українських джерелах — Pamassius mnemosyne
 7. В наведених українських джерелах — Spalax nucrophtalmus
 8. В наведених українських джерелах — Rufibrenta ruficoffis

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати