Відкрити головне меню

Тварини Донецької області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Аврора біла Euchloe ausonia Вразливий Членистоногі
2 Андрена золотонога Andrena chrysopus Рідкісний Членистоногі
3 Андрена степова Andrena stepposa Рідкісний Членистоногі
4 Аполлон Parnassius apollo Зникаючий Членистоногі
5 Арге Беккера Arge beckeri Рідкісний Членистоногі
6 Архірилея чорна Archirilleya inopinata Рідкісний Членистоногі
7 Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum Вразливий Членистоногі
8 Балабан Falco cherrug Вразливий Хордові
9 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
10 Бичок-пуголовок зірчастий Benthophilus stellatus Рідкісний Хордові
11 Боривітер степовий Falco naumanni Зникаючий Хордові
12 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
13 Бражник карликовий Sphingonaepiopsis gorgoniades Рідкісний Членистоногі
14 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
15 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
16 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
17 Бражник хорватський Hemaris croatica Рідкісний Членистоногі
18 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Рідкісний Хордові
19 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
20 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
21 Вівсянка чорноголова Emberiza melanocephala Рідкісний Хордові
22 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
23 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
24 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
25 Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri Вразливий Членистоногі
26 Гадюка Нікольського, гадюка лісостепова Vipera nikolskii Рідкісний Хордові
27 Гадюка степова Vipera renardi Вразливий Хордові
28 Гоголь Bucephala clangula Рідкісний Хордові
29 Гоплітіс рудий Hoplitis fulva Рідкісний Членистоногі
30 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
31 Дазипода шипоносна (мохнонога бджола шипоносна) Dasypoda spinigera Рідкісний Членистоногі
32 Дерихвіст лучний Glareola pratincola Рідкісний Хордові
33 Джміль вірменський Bombus armeniacus Зникаючий Членистоногі
34 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
35 Джміль лезус Bombus laesus Вразливий Членистоногі
36 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
37 Джміль оперезаний Bombus zonatus Рідкісний Членистоногі
38 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
39 Джміль червонуватий Bombus ruderatus Рідкісний Членистоногі
40 Джміль яскравий Bombus pomorum Вразливий Членистоногі
41 Дисцелія зональна Discoelius zonalis Рідкісний Членистоногі
42 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
43 Долерус степовий Dolerus ciliatus Рідкісний Членистоногі
44 Евмен трикрапковий Eumenes tripunctatus Вразливий Членистоногі
45 Ейзенія гордєєва Eisenia gordejeffi Вразливий Кільчасті черви
46 Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus Рідкісний Членистоногі
47 Жук-самітник Osmoderma barnabita Вразливий Членистоногі
48 Журавель сірий Grus grus Рідкісний Хордові
49 Журавель степовий Anthropoides virgo Зникаючий Хордові
50 Зегрис Евфема Zegris eupheme Зникаючий Членистоногі
51 Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний Хордові
52 Зубарик чорнолапий Merodon nigritarsis Рідкісний Членистоногі
53 Їжак вухатий Hemiechinus auritus Зникаючий Хордові
54 Ірис плямистий Iris polystictica Рідкісний Членистоногі
55 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
56 Канюк степовий Buteo rufinus Рідкісний Хордові
57 Каптурниця срібляста Cucullia argentina Рідкісний Членистоногі
58 Клімена Esperarge climene Вразливий Членистоногі
59 Коловодник ставковий (поручайник) Tringa stagnatilis Зникаючий Хордові
60 Коник-товстун степовий Callimenus multituberculatus Зникаючий Членистоногі
61 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
62 Крячок малий Sterna albifrons Рідкісний Хордові
63 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
64 Ксилокопа райдужна (бджола-тесляр райдужна) Xylocopa iris Зникаючий Членистоногі
65 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
66 Ктир велетенський Satanas gigas Вразливий Членистоногі
67 Ктир шершенеподібний Asilus crabroniformis Рідкісний Членистоногі
68 Кулик-довгоніг (ходуличник) Himantopus himantopus Вразливий Хордові
69 Кулик-сорока Haematopus ostralegus Вразливий Хордові
70 Левкомігус білосніжний Leucomigus candidatus Рідкісний Членистоногі
71 Лежень Burhinus oedicnemus Неоцінений Хордові
72 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
73 Ліксус катрановий Lixus canescens Рідкісний Членистоногі
74 Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний Хордові
75 Лунь степовий Circus macrourus Зникаючий Хордові
76 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
77 Мантіспа штирійська Mantispa styriaca Рідкісний Членистоногі
78 Мартин каспійський (реготун чорноголовий) Larus ichthyaetus Зникаючий Хордові
79 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
80 Мегахіла Жіро (бджола-листоріз Жіро) Megachile giraudi Рідкісний Членистоногі
81 Мелітта Ванковича Melitta wankowiczi Зникаючий Членистоногі
82 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
83 Мишівка степова Sicista subtilis Зникаючий Хордові
84 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
85 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
86 Могильник Aquila heliaca Рідкісний Хордові
87 Морська свиня (азовка) Phocoena phocoena Вразливий Хордові
88 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
89 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
90 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii Вразливий Хордові
91 Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus Неоцінений Хордові
92 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
93 Нічниця Наттерера Myotis nattereri Вразливий Хордові
94 Нічниця ставкова Myotis dasycneme Зникаючий Хордові
95 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
96 Огар Tadorna ferruginea Вразливий Хордові
97 Орел-карлик Hieraaetus pennatus Рідкісний Хордові
98 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний Хордові
99 Орусус паразитичний Orussus abietinus Рідкісний Членистоногі
100 Пелекоцера широколоба Pelecocera latifrons Рідкісний Членистоногі
101 Пелікан кучерявий Pelecanus crispus Зникаючий Хордові
102 Перегузня Vormela peregusna Рідкісний Хордові
103 Пилкоротиця південна Temnostoma meridionale Вразливий Членистоногі
104 Пісочник морський (зуйок морський) Charadrius alexandrinus Вразливий Хордові
105 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
106 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
107 Полоз візерунковий Elaphe dione Зникаючий Хордові
108 Полоз жовточеревий, полоз каспійський Hierophis caspius Вразливий Хордові
109 Полоз сарматський, полоз Палласів Elaphe sauromates Вразливий Хордові
110 Псарус черевастий Psarus abdominalis Зникаючий Членистоногі
111 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
112 Сатурнія велика Saturnia pyri Вразливий Членистоногі
113 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
114 Синявець Бавій Pseudophilotes bavius Вразливий Членистоногі
115 Синявець Буадюваля (синявець ероїдес) Polyommatus boisduvalii Зникаючий Членистоногі
116 Синявець римнус Neolycaena rhymnus Неоцінений Членистоногі
117 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
118 Совка сокиркова Periphanes delphinii Вразливий Членистоногі
119 Сорокопуд червоноголовий Lanius senator Рідкісний Хордові
120 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
121 Стизоїд тризубий Stizoides tridentatus Рідкісний Членистоногі
122 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
123 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
124 Строкатка степова Lagurus lagurus Зникаючий Хордові
125 Сфекс рудуватий Sphex funerarius Неоцінений Членистоногі
126 Тапінома кінбурнська Tapinoma kinburni Рідкісний Членистоногі
127 Турун бесарабський Carabus bessarabicus Вразливий Членистоногі
128 Турун угорський Carabus hungaricus Вразливий Членистоногі
129 Тушканчик великий Allactaga jaculus Рідкісний Хордові
130 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
131 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
132 Харакопіг скіфський Characopygus scythicus Зникаючий Членистоногі
133 Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius Недостатньо відомий Хордові
134 Хохуля руська Desmana moschata Зникаючий Хордові
135 Чоботар (шилодзьобка) Recurvirostra avosetta Рідкісний Хордові
136 Шемая азовська Alburnus leobergi Вразливий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати