Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2017 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2017 року.

Згідно з постановою Президії НАН України від 14 лютого 2018 року № 53 за підсумками конкурсу 2017 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. В. Остроградського за цикл праць «Аналітично-чисельні методи дослідження якісної поведінки складних механічних систем» Дробенко Богдан Дем'янович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Мазок Олексій Григорович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Марчук Михайло Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Премія НАН України імені М. М. Боголюбова за цикл праць «Асимптотичні методи нелінійної механіки та статистичної фізики» Юхновський Ігор Рафаїлович академік НАН України, почесний директору Інституту фізики конденсованих систем НАН України
Перестюк Микола Олексійович академік НАН України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені В. С. Михалєвича за цикл робіт «Розвиток і дослідження математичних моделей і методів комбінаторної та негладкої оптимізації» Гуляницький Леонід Федорович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Стецюк Петро Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Шило Володимир Петрович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені С. П. Тимошенка за цикл праць «Прецизійний контроль герметичності виробів з надлишковим тиском за методом фіксованих об'ємів» Волошин Олексій Іванович член-кореспондент НАН України, заступнику директора Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Пономаренко Сергій Миколайович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України
Коцарь Юрій Іванович начальнику лабораторії Державного підприємства "Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
Премія НАН України імені В. Є. Лашкарьова за визначення структурно-деформаційних ефектів і встановлення механізмів струмопереносу у тринітридних наноструктурах Кочелап В'ячеслав Олександрович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Кладько Василь Петрович член-кореспондент НАН України, заступнику директора Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Литвин Петро Мар'янович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Премія НАН України імені А. Ф. Прихотько за розробку технології синтезу наночастинок на основі метал-алканоатів та з'ясування природи їхнього нелінійно-оптичного відгуку Бугайчук Світлана Анатоліївна кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Клімушева Гертруда Василівна доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Мирна Тетяна Альфредівна доктор хімічних наук, головний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Премія НАН України імені І. П. Пулюя за розробку нових оксидних наноматеріалів для елементів інформаційних систем, магнітних охолоджувачів та самоконтрольованих магнітних нагрівачів Білоус Анатолій Григорович академік НАН України, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Калита Віктор Михайлович доктор фізико-математичних наук, професору Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Товстолиткін Олександр Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту магнетизму НАН України та МОН України
Премія НАН України імені Є. П. Федорова за відкриття природних і штучних об'єктів Сонячної системи з використанням спеціально створеного програмного забезпечення обробки астрономічних спостережень Андрук Віталій Миколайович науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Іващенко Юрій Миколайович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Саваневич Вадим Євгенович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Західного центру радіотехнічного спостереження Державного космічного агентства України
Премія НАН України імені С. І. Субботіна за монографію «Термобарическое петрофизическое моделирование в геофизике» Корчін Валерій Олександрович кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
Буртний Петро Олексійович науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
Премія НАН України імені І. М. Францевича за монографію у 2-х томах Т. 1. Специальные технологии и материалы порошковой металлургии. Т. 2. Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения Бичков Сергій Андрійович доктор технічних наук, головний інженер Державного підприємства «Антонов»
Лавренко Іван Григорович головний металург Державного підприємства «Антонов»
Нечипоренко Ольга Юріївна кандидат технічних наук, головний металургу Державного підприємства «Антонов»
Премія НАН України імені І. К. Походні за цикл праць «Високоефективні зварювальні матеріали з покращеними санітарно-гігієнічними показниками для зварювання сучасних високоміцних низьколегованих сталей» Головко Віктор Володимирович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Явдощин Ігор Романович кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Шлепаков Валерій Миколайович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Премія НАН України імені З. І. Некрасова за цикл праць «Використання високоміцного чавуну — шлях до підвищення зносостійкості змінних деталей ґрунтообробної сільгосптехніки» Гогаєв Казбек Олександрович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Подрезов Юрій Миколайович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Волощенко Сергій Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Премія НАН України імені В. І. Толубинського за серію праць «Розвиток прикладної теорії горіння: термодинаміка, кінетика, тепломасообмін, міжфазний перенос вуглецю і води» Бондаренко Борис Іванович академік НАН України, директору Інституту газу НАН України
Сорока Борис Семенович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту газу НАН України
Премія НАН України імені Д. В. Волкова за монографію «Нейтронна діагностика рідкого стану речовини» Булавін Леонід Анатолійович академік НАН України, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені Л. В. Писаржевського за цикл праць «Розвиток фізико-хімічних засад створення нових каталізаторів для хімічної переробки відновлюваної сировини та захисту довкілля» Стрижак Петро Євгенович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Соловйов Сергій Олександрович доктор хімічних наук, заступнику директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Станіслав Дзвігай доктор хімічних наук, професору Університету П'єра і Марії Кюрі
Премія НАН України імені С. М. Гершензона за цикл робіт «Пухлино-асоційовані гени у злоякісних новоутвореннях людини, нові гени-супресори росту пухлин» Кашуба Володимир Іванович доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
Премія НАН України імені Р. Є. Кавецького за серію праць «Нові методи лікування злоякісних новоутворень шлунково-кишкового тракту» Усенко Олександр Юрійович член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директору Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України
Сидюк Андрій Володимирович доктор медичних наук, провідний науковий співробітник Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» Національної академії медичних наук України
Премія НАН України імені М. Д. Стражеска за монографію «Ішемічна хвороба серця у пацієнтів із цукровим діабетом» Руденко Анатолій Вікторович академік Національної академії медичних наук України, заступнику директора Державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова» Національної академії медичних наук України
Мітченко Олена Іванівна доктор медичних наук, завідувач відділу Державної установи "Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» Національної академії медичних наук України
Премія НАН України імені В. Ю. Чаговця за цикл праць «Вивчення динаміки фізіологічних і патофізіологічних процесів у збудливих клітинах» Лук'янець Олена Олександрівна доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Мельник Ігор Васильович доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Шкриль В'ячеслав Михайлович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Премія НАН України імені Л. П. Симиренка за цикл праць «Створення та впровадження у квітникарство України високодекоративних стійких сортів лілійника та хризантеми садової» Щербакова Тетяна Олександрівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України
Перебойчук Оксана Петрівна кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України
Завідова Людмилі Гнатівна головний інженер Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України
Премія НАН України імені М. В. Птухи за серію праць з проблем регулювання соціально-трудових відносин на засадах розвитку інституту гідної праці та соціальної відповідальності Колот Анатолій Михайлович доктор економічних наук, проректору Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Цимбалюк Світлана Олексіївна доктор економічних наук, декан Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Герасименко Оксані Олександрівна кандидат економічних наук, доценту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Премія НАН України імені М. С. Грушевського за цикл праць «Етнополітична ситуація в український Донбасі: генезис, особливості, напрями врегулювання» Калакура Олег Ярославович доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Котигоренко Віктор Олексійович доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Кочан Наталія Іванівна кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Премія НАН України імені Д. І. Чижевського за монографію «Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників» Колодний Анатолій Миколайович доктор філософських наук, заступнику директора Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України
Премія НАН України імені Ф. М. Колесси за працю «Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів» Бондаренко Галина Борисівна кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

Джерела

ред.