Премія НАН України імені М. В. Птухи

Премія НАН України імені М. В. Птухи — премія, заснована НАН України з метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики.

Премія НАН України імені М. В. Птухи M:
Присуджується за за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1997
Перше нагородження 2000 за підсумками конкурсу 1999 року
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=063

Премію засновано у 1997 р. постановою Президії НАН України від 20.06.1997 № 228 та названо на честь видатного українського науковця Птухи Михайла Васильовича. Починаючи з 2007 року Премія імені М. В. Птухи присуджується Відділенням економіки НАН України з циклічністю раз на 2 роки.[1]

Лауреати премії ред.

Премії НАН України імені М. В. Птухи було присуджено:

Рік Тема Лауреати Коротко про лауреата
2017 За серію праць з проблем регулювання соціально-трудових відносин на засадах розвитку інституту гідної праці та соціальної відповідальності Колот Анатолій Михайлович доктор економічних наук, професор, проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Цимбалюк Світлана Олексіївна доктор економічних наук, професор, декан Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Герасименко Оксана Олександрівна кандидат економічних наук, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
2012 За монографію «Хімічна промисловість України: економічні трансформації та перспективи» Шубін Олександр Олександрович доктор економічних наук, професор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського МОН України
2007 За цикл наукових праць з проблем економічного забезпечення збереження та розвитку людського потенціалу Амоша Олександр Іванович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (економіка), директор Інституту економіки промисловості НАН України
Іванов Є. Т.
Новікова Ольга Федорівна доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту економіки промисловості НАН України
2005 За роботу «Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України» Чухно Анатолій Андрійович Академік НАН України (політична економія та соціальні проблеми економіки),
2003 За серію робіт «Історія вчень менеджменту», «Менеджмент для керівників», «Управління зовнішньоекономічною діяльністю» Кредісов Анатолій Іванович доктор економічних наук, професор, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2001 За цикл наукових праць «Глобалізація і інтеграція світового розвитку» Білорус Олег Григорович доктор економічних наук, професор, Академік НАН України (світова економіка), Головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України
Чернецька Олена Василівна Кандидат юридичних наук, Київський університет права НАН України
1999 За монографію «Економічні трансформації (наприкінці XX сторіччя)» Лукінов Іван Іларіонович Академік НАН України (економіка сільського господарства)

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.

Посилання ред.