Кандидат юридичних наук

науковий ступінь у галузі юридичних наук.

Кандидат юридичних наук — науковий ступінь у галузі юридичних наук.

Диплом кандидата юридичних наук Олександра Фільчакова

В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.

Порядок присудження наукового ступеня

ред.

Порядок присудження наукового ступеня «кандидат наук» визначено Постановою Кабінету Міністрів України[1].

Науковий ступінь кандидата наук присуджується спеціалізованою вченою радою на підставі прилюдного захисту дисертації і затверджується Міністерством освіти і науки України з урахуванням висновку відповідної експертної ради.

Кандидатська дисертація подається до захисту лише за однією науковою спеціальністю[2]. Може бути подана до захисту у вигляді опублікованої одноосібної (без співавторів) монографії.

Кандидатська дисертації супроводжуються окремим авторефератом обсягом 0,7-0,9 авторського аркуша, які подаються державною мовою. Вимоги до оформлення автореферату встановлює Міністерство освіти і науки України.

Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту дисертації після складення кандидатських іспитів, перелік яких визначає МОН.

Захист дисертації відбувається на відкритому засіданні спеціалізованої вченої ради, що складається з докторів (кандидатів) наук, яким Міністерством освіти і науки України надано право розглядати дисертації з певної спеціальності. Для розгляду кандидатської дисертації призначаються два офіційних опоненти, з яких один — доктор наук, а другий — доктор або кандидат наук.

За результатами захисту дисертації спеціалізована вчена рада проводить таємне голосування щодо присудження наукового ступеня.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня кандидата наук набирає чинності з дати видання наказу МОН про затвердження рішення спеціалізованої вченої ради та видачу відповідного диплома на підставі рішення атестаційної колегії.

Кандидатський ступінь є достатнім, щоб у вищих навчальних закладах зайняти посаду доцента, у наукових установах — посаду старшого наукового співробітника.

В Україні й країнах СНД кандидатський ступінь приблизно еквівалентний науковому ступеню Ph.D. (доктор філософії) більшості країн Заходу.

Спеціальності, за якими присуджується науковий ступінь

ред.
 • 12.00.01 — Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • 12.00.02 — Конституційне право; муніципальне право
 • 12.00.03 — Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • 12.00.04 — Господарське право, господарсько-процесуальне право
 • 12.00.05 — Трудове право; право соціального забезпечення
 • 12.00.06 — Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • 12.00.07 — Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 12.00.08 — Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
 • 12.00.09 — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • 12.00.10 — Судоустрій; прокуратура та адвокатура
 • 12.00.11 — Міжнародне право
 • 12.00.12 — Філософія права

Статистика присудження наукового ступеня

ред.

За період з 1 серпня 2016 року по 1 липня 2017 року Міністерство освіти і науки України на підставі рішень Атестаційної комісії видало 111 дипломів доктора юридичних наук і 767 дипломів кандидата юридичних наук, тобто в Україні щодня з'являється 2 нових кандидата юридичних наук, а раз у три дні — доктор[3].

Примітки

ред.
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567-2013-п «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів».
 2. Про затвердження Переліку наукових спеціальностей. Наказ МОН України. Архів оригіналу за 5 березня 2016. Процитовано 12 червня 2017.
 3. В Україні щодня з'являється 2 нових кандидата юридичних наук. Архів оригіналу за 12 вересня 2017. Процитовано 12 вересня 2017.