Премія НАН України імені Л. В. Писаржевського

Пре́мія і́мені Льва Володимировича Писаржевського — премія, заснована постановою РМ УРСР від 12.06.1964 No 595 та постановою Президії НАН України від 17 липня 1964 № 188 за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології. Премію названо на честь видатного українського, радянського фізико-хіміка, академіка АН СРСР та УРСР, Льва Володимиировича Писаржевського.

Премія НАН України імені Л. В. Писаржевського M:
Присуджується за за видатні наукові роботи в галузі хімії та хімічної технології
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1964
Перше нагородження 1965 за підсумками конкурсу 1964 року
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=017

Лауреати премії

ред.
Рік Тема Лауреати Коротко про лауреата
1965 Роботи в галузі механізмів хімічних реакцій Шилов Євген Олексійович[1] Академік НАН УРСР (органічна хімія)
Бродський Олександр Ілліч[2] Академік НАН України (фізична хімія)
1968 Роботи, присвячені дослідженням механізмів гетерогенних каталітичних реакцій Ройтер Володимир Андрійович[3] Академік НАН УРСР (фізична хімія)
1969 Цикл робіт у галузі дослідження механізму хімічних реакцій та дії органічних каталізаторів Литвиненко Леонід Михайлович[4] Академік НАН УРСР (органічна хімія)
1970 Цикл робіт у галузі дослідження кінетики і механізму гомогенно-каталітичних окисно-відновних реакцій та їх застосування у хімічному аналізі Яцимирський Костянтин Борисович[5] Академік НАН УРСР (неорганічна хімія)
1971 Цикл робіт у галузі дослідження механізму дії органічних каталізаторів — моделей ферментів і коферментів Ясников Олександр Олексійович[6] Член-кореспондент НАН УРСР (хімія природних сполук)
1972 Цикл робіт у галузі дослідження кінетики і механізму електродних реакцій Городиський Олександр Володимирович Академік НАН УРСР (електрохімія)
Делімарський Юрій Костянтинович Академік НАН УРСР (електрохімія)
Панов Едуард Васильович професор, д.х.н. Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського Відділ фотоелектрохімії та хімічних джерел струму ім. академіка О. В. Городиського
1973 Цикл робіт Дослідження кінетики і механізму окисно-відновних каталітичних реакцій Голодець Григорій Ізраїльович[7] Член-кореспондент НАН УРСР (хімія природних сполук)
1974 Цикл робіт "Координаційний гомогенний каталіз сполуками металів змінної валентності та роль комплексоутворення в синтезі полімерних молекул[8] Ліпатова Тетяна Есперівна професор, доктор хімічних наук Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
1975 Цикл робіт Дослідження процесів радикально-ланцюгового та ферментативного окислення вуглеводів в емульсіях Кучер Роман Володимирович[9] Академік АН УРСР
1976 Цикл робіт в галузі промислового гетерогенного каталізу Атрощенко Василь Іванович[10] Академік НАН УРСР (хімічна технологія)
Гутиря Віктор Степанович[11] Академік НАН УРСР (хімія нафти)
Галич Петро Миколайович
1977 Цикл робіт Явище аніонотропії в гетероалільних системах та його роль у синтезі нових типів гетерокумуленів Горбатенко Віктор Іванович
Самарай Лідія Іванівна
1978 Цикл робіт «Синтез і стереохімія гетероаналогів Циклоалканів» Богатський Олексій Всеволодович[12] Академік АН УРСР (органічна хімія)
Грень Андрій Іванович
1979 Цикл робіт «Дослідження будови, кінетики і механізму реакцій вільних радикалів у розчинах» Походенко Віталій Дмитрович[13] Академік НАН України (фізична хімія), Професор, доктор хімічних наук, член Президії НАН України почесний директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
Грагеров Ісак Петрович
1980 Монографія «Фізична хімія наповнених полімерів» Ліпатов Юрій Сергійович[14] Академік АН УРСР Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
1981 Цикл робіт «Гідрофільність дисперсних матеріалів та механізм взаємодії полярних речовин з їх поверхнею» Овчаренко Федір Данилович[15] Академік НАН УРСР (колоїдна хімія)
Тарасевич Юрій Іванович Член-кореспондентНАН України (колоїдна хімія) Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України
1982 Цикл робіт «Активація насичених вуглеводнів в розчинах. Нові реакції і механізми» Рудаков Єлисей Сергійович[16] Член-кореспондент НАН України (фізична хімія, каталіз і кінетика)
1983 Цикл робіт з високотемпературної неорганічної координаційної хімії Волков Сергій Васильович[17] Академік НАН України (хімія)
1984 Цикл робіт по обґрунтуванню фізико-хімічних методів захисту навколишнього середовища та його контролю Власенко Василь Михайлович[18] Член-кореспондентНАН України (хімічна технологія)
Пилипенко Анатолій Терентійович[19] Академік НАН України (аналітична хімія)
Тананайко Мирослава Михайлівна[20] професор, д.х.н. Київський університет імені Т. Шевченка
1985 Цикл робіт «Електрохімія в процесах очистки води» Кульський Леонід Адольфович[21] АкадемікНАН України (хімія і технологія очищення води)
Гребенюк Володимир Дмитрович
Савлук Ольга Семенівна
1986 Монографія «Химия изоиндола» Бабичев Федір Семенович[22] Академік НАН України (органічна хімія)
Ковтуненко Володимир Олексійович д.х.н. професор Київського національного університету імені Т. Шевченка
1987 Серія робіт «Хімія та фізико-хімія поліуретанів сегментної будови» Греков Анатолій Петрович д.х.н., академік Української технологічної академії, заслужений діяч науки і техніки України (1990 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1981 р.)
Керча Юрій Юрійович[23] Член-кореспондент НАН України (хімія високомолекулярних сполук) Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
1988 Цикл робіт «Вивчення реакційної здатності сполук, що містять сульфонільну та карбонільну групи, синтез на їх основі полімерів та кристалів для квантової електроніки» Візгерт Регіна Вікентіївна
1989 Цикл робіт «Направлений синтез подвійних фосфатів та фторфосфатів з розплавлених солей» Скопенко Віктор Васильович[24] Академік НАН України (неорганічна хімія)
Слободяник Микола Семенович[25] Член-кореспондент НАН України (неорганічна хімія), професор завідувач кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Т. Шевченка
Нагорний Павло Григорович[26] д.х.н. професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Т. Шевченка
1990 Цикл робіт «Розробка фундаментальних основ і прикладних проблем фотопереносу електрона» Ділунг Йосип Йосипович[27] професор д.х.н. лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, іноземний член АН Угорщини. Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Крюков Анатолій Іванович доктор хімічних наук, професор. Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
1991 Монографія «Маскування і демаскування в аналітичній хімії» Сухан Василь васильович[28] доктор хімічних наук, професор хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра аналітичної хімії
П'ятницький Ігор Володимирович[29] доктор хімічних наук, професор. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра аналітичної хімії. Декан факультету 1958—1960
1992 Цикл робіт «Застосування іонно-електронної концепції електродних реакцій і зведеної шкали потенціалів до вирішення ряду проблем сучасної електрохімії та науки про корозію металів» Антропов Лев Іванович[30] Член-кореспондент НАН України (хімічна технологія)
1993 Монографія «Природні силікати: будова, властивості та реакційна здатність» Гончарук Владислав Володимирович Академік НАН України (хімія), професор, доктор хімічних наук (фізична хімія), радник при Президії НАН України
Васильєв Микола Григорович
1994 Цикл робіт «Розробка наукових основ створення нових ефективних гетерогенних каталізаторів та каталітичних процесів синтезу цінних продуктів на основі Cl-сполук» Павленко Микола Володимирович
Ільченко Ніна Іванівна
Самченко Микола Петрович
1995 Робота «Фізико-хімія N-, О-ацильних солей» Рибаченко Володимир Іванович професор, д.х.н., Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України
Титов Євген Володимирович професор, д.х.н., Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії імені Л. М. Литвиненка НАН України
1996 Робота «Металокомплексний каталіз у радикальних реакціях інгібування процесів окислення» Ковтун Григорій Олександрович[31] Член-кореспондент НАН України (фізична хімія)
1997 Цикл робіт Робота «Фізико-неорганічна хімія координаційних сполук 3d металів з різними видами внутрішньомолекулярних взаємодій» Лампека Ярослав Дмитрович[32] Професор, доктор хімічних наук, Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України, Відділ фізико-неорганічної хімії
Манорик Петро Андрійович[33] д.х.н., професор завідувач відділу Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Павліщук Віталій Валентинович[34] Академік НАН України, професор, доктор хімічних наук, заступник директора Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
1998 Цикл робіт з розвитку наукових основ цілеспрямованого синтезу та модифікування цеолітів (молекулярних сит) Ільїн Володимир Георгійович доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Бобонич Федір Михайлович[35] доктор хімічних наук
1999 Робота «Проблема селективності в складних і суміщених гетерогенно- каталітичних реакціях» Марценюк-Кухарук Марія Гаврилівна доктор технічних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1987)
Орлик Світлана Микитівна[36] Член-кореспондентНАН України (каталітичні процеси та реактори), д.х.н., професор завідувач відділу Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
П'ятницький Юрій Ігорович
2001 Цикл наукових праць «Фізико-хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів» Чуйко Олексій Олексійович Академік НАН України (хімія поверхні) лауреат Державних премій СРСР та України.
Огенко Володимир Михайлович[37] Член-кореспондентНАН України (фізична хімія) доктор хімічних наук
Воронін Євгеній Пилипович[37] Старший науковий співробітник, доктор хімічних наук (Фізика і хімія поверхні), Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Завідувач лабораторії модифікування поверхні оксидів

2003 Цикл наукових праць «Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем» Привалко Валерій Павлович доктор хімічниих наук, професор Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
2005 Цикл наукових праць «Розвиток фізико-хімічних основ створення нових високоефективних фотокаталітичних та фотоелектрохімічних систем і процесів» Єременко Ганна Михайлівна Професор, доктор хімічних наук (фізична хімія), Інститут хімії поверхні, лабораторія фотоніки
Кучмій Степан Ярославович[38] Член-кореспондент НАН України (технічна хімія), Професор, доктор хімічних наук, відділ фотохімії Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
Колбасов Геннадій Якович[39] Член-кореспондент НАН України (технічна хімія), Професор, доктор хімічних наук, завідувач відділу фотоелектрохімії та хімічних джерел струму ім. академіка О. В. Городиського Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
2008 Цикл наукових праць «Теоретичне обґрунтування та практична апробація нової ресурсозберігаючої, маловідходної технології комбінованого одержання знесоленої та пом'якшеної води» Мамченко Олексій Володимирович Член-кореспондент НАН України (хімічні проблеми захисту довкілля) Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
Ставицький Віктор Васильович
2011 Цикл наукових праць «Електронно індуковані електрохімічні та гомогенно-каталітичні процеси активації „малих“ молекул та їх використання для одержання цінних органічних продуктів» Кошечко В'ячеслав Григорович Академік НАН України (фізична хімія), професор, доктор хімічних наук, Віце-президент Національної академії наук України
2017 Розвиток фізико-хімічних засад створення нових каталізаторів для хімічної переробки відновлюваної сировини та захисту довкілля Стрижак Петро Євгенович[40] член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Соловйов Сергій Олександрович[41] доктор хімічних наук, заступник директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України
Станіслав Дзвігай доктор хімічних наук, професор Університету П'єра і Марії Кюрі
2020 за цикл праць «Електродні матеріали та електроліти для пристроїв електрохімічної енергетики» Кириллов Святослав Олександрович доктор хімічних наук, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України
Потапенко Ганна Валентинівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України
Горобець Маргарита Ігорівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України

Див. також

ред.

Примітки

ред.
 1. Шилов Євген Олексійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 2. Бродський Олександр Ілліч. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 3. Ройтер Володимир Андрійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 4. Литвиненко Леонід Михайлович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 5. Яцимирський Костянтин Борисович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 6. Ясников Олександр Олексійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 7. Голодець Григорій Ізраїльович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 8. Цикл робіт "Координаційний гомогенний каталіз сполуками металів змінної валентності та роль комплексоутворення в синтезі полімерних молекул". Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 9. Кучер Роман Володимирович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 10. Атрощенко Василь Іванович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 11. Гутиря Віктор Степанович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 12. Богатський Олексій Всеволодович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 13. Походенко Віталій Дмитрович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 14. Ліпатов Юрій Сергійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 15. Овчаренко Федір Данилович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 16. Рудаков Єлисей Сергійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 17. Волков Сергій Васильович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 18. Власенко Василь Михайлович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 19. Пилипенко Анатолій Терентійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 20. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 квітня 2018. Процитовано 22 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 21. Кульський Леонід Адольфович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 22. Бабичев Федір Семенович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 23. Керча Юрій Юрійович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 24. Скопенко Віктор Васильович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 25. Слободяник Микола Семенович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 26. Архівована копія. Архів оригіналу за 13 вересня 2018. Процитовано 22 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 27. С. Я. Кучмій (2007). Ділунг Йосип Йосипович. Енциклопедія сучасної України. 26456. Архів оригіналу за 30 травня 2023. Процитовано 31 жовтня 2023.
 28. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 квітня 2018. Процитовано 23 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 29. Архівована копія. Архів оригіналу за 23 квітня 2018. Процитовано 23 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 30. Антропов Лев Іванович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 31. Ковтун Григорій Олександрович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 15 лютого 2023. Процитовано 15 лютого 2023.
 32. Архівована копія. Архів оригіналу за 25 квітня 2018. Процитовано 24 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 33. Архівована копія. Архів оригіналу за 14 лютого 2021. Процитовано 24 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)
 34. Павліщук Віталій Валентинович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 16 жовтня 2023. Процитовано 16 жовтня 2023.
 35. Бобонич Федір Михайлович
 36. [1][недоступне посилання]
 37. а б Огенко Володимир Михайлович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 16 жовтня 2023. Процитовано 16 жовтня 2023.
 38. Кучмій Степан Ярославович
 39. Колбасов Геннадій Якович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 16 жовтня 2023. Процитовано 16 жовтня 2023.
 40. Стрижак Петро Євгенович. Національна академія наук України. Архів оригіналу за 16 жовтня 2023. Процитовано 16 жовтня 2023.
 41. Архівована копія. Архів оригіналу за 1 травня 2018. Процитовано 30 квітня 2018.{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title (посилання)

Джерела

ред.