Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2020 року

Премії НАН України імені видатних учених України — лауреати 2020 року.

Згідно з постановою Президії НАН України від 3 лютого 2021 року № 36 за підсумками конкурсу 2020 р., проведеного відділеннями Національної академії наук України лауреатами премій стали:

Премія Премійовані роботи Лауреати Коротко про лауреата
Премія НАН України імені М. В. Остроградського за цикл праць «Математичні проблеми нелінійної динаміки рідини в резервуарі» Луковський Іван Олександрович академік НАН України, головний науковий співробітник Інституту математики НАН України
Тимоха Олександр Миколайович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені М. М. Боголюбова за цикл праць «Аналітичні та алгебраїчні методи в задачах математичної фізики» Литвиненко Леонід Миколайович академік НАН України, радник при дирекції Радіоастрономічного інституту НАН України
Михайлець Володимир Андрійович доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту математики НАН України
Нікітін Анатолій Глібович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Премія НАН України імені В. С. Михалєвича за цикл робіт «Математичні методи та інформаційні технології в задачах прийняття рішень та керування» Чикрій Аркадій Олексійович академік НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Провотар Олександр Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Київського національного університету іменіТараса Шевченка
Кнопов Павло Соломонович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Премія НАН України імені С. П. Тимошенка за працю «Динамічні процеси в пружних і гідропружних системах» Кубенко Веніамін Дмитрович академік НАН України, завідувач відділу Інституту механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України
Янчевський Ігор Владиславович доктор фізико-математичних наук, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Премія НАН України імені В. Є. Лашкарьова за створення та вивчення властивостей тонкоплівкових фотовольтаїчних напівпровідникових матеріалів на основі четверних халькогенідів Валах Михайло Якович член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Джаган Володимир Миколайович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Юхимчук Володимир Олександрович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Премія НАН України імені А. Ф. Прихотько за розробку нових лазерних методик і функціональних матеріалів для фемтосекундної оптики Блонський Іван Васильович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту фізики НАН України
Бондар Михайло Віталійович член-кореспондент НАН України, директор Інституту фізики НАН України
Кадан Віктор Миколайович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України
Премія НАН України імені І. П. Пулюя за реалізацію керованого впливу акустичного поля на процеси перебудови і генерації світла поверхнево-бар'єрними структурами Оліх Ярослав Михайлович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України
Оліх Олег Ярославович доктор фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені Є. П. Федорова за створення системи реєстрації особливостей електромагнітного випромінювання, розсіяного планетами Сонячної системи Длугач Жанна Михайлівна доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Міліневський Геннадій Петрович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Синявський Іван Іванович кандидат технічних наук, завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Премія НАН України імені С. І. Субботіна за монографію «Геопросторові дослідження і практика планування: Україна на тлі світових трендів» Маруняк Євгенія Олександрівна доктор географічних наук, директор Інституту географії НАН України
Премія НАН України імені І. М. Францевича за цикл праць «Прогресивні методи іскро-плазмового спікання наноструктурної кераміки і нанокомпозитів» Бородянська Ганна Юліївна доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Згалат-Лозинський Остап Броніславович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України;
Рагуля Андрій Володимирович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Премія НАН України імені І. К. Походні за цикл праць «Матеріали, технологія та обладнання для підводного зварювання» Максимов Сергій Юрійович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Прилипко Олена Олександрівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Кражановський Денис Миколайович молодший науковий співробітник Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України
Премія НАН України імені З. І. Некрасова за цикл праць "Розвиток ресурсозберігаючих технологічних рішень для безперервного розливання металу на ділянці «проміжний ківш–кристалізатор МБЛЗ» Смірнов Олексій Миколайович доктор технічних наук, завідувач відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
Верзілов Олексій Павлович кандидат технічних наук, докторант Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
Премія НАН України імені В. І. Толубинського за серію праць: «Методи та засоби моніторингу теплофізичних процесів» Бабак Віталій Павлович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України
Ковтун Світлана Іванівна доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України
Декуша Олег Леонідович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України
Премія НАН України імені Д. В. Волкова за цикл робіт «Теоретичні передбачення явищ з фізики високих енергій та їх експериментальні дослідження в релятивістських зіткненнях ядер» Бугаєв Кирило Олексійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Пугач Валерій Михайлович член-кореспондент НАН України, завідувач відділу Інституту ядерних досліджень НАН України
Премія НАН України імені Л. В. Писаржевського за цикл праць «Електродні матеріали та електроліти для пристроїв електрохімічної енергетики» Кириллов Святослав Олександрович доктор хімічних наук, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України
Потапенко Ганна Валентинівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України
Горобець Маргарита Ігорівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України
Премія НАН України імені Р. Є. Кавецького за працю «Радіогенний рак: епідеміологія та первинна профілактика» Дьоміна Емілія Анатоліївна доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України
Премія НАН України імені І. І. Мечникова за серію праць «Вірусологічні аспекти актуальних інфекційта питання імунопрофілактики» Задорожна Вікторія Іванівна член-кореспондент НАМН України, директор Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»
Премія НАН України імені М. Д. Стражеска за працю «Тромбоемболія легеневої артерії: діагностика та хірургічне лікування» Тодуров Борис Михайлович член-кореспондент НАМН України, генеральний директор Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України»
Демянчук Віталій Богданович кандидат медичних наук, заступник генерального директора Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України»
Глагола Мирослав Дмитрович кандидат медичних наук, завідувач відділення Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України»
Премія НАН України імені В. Ю. Чаговця за цикл праць «Механізми впливу норадреналіну на електричну активність нейронів ганглія трійчастого нерва» Веселовський Микола Сергійович академік НАН України, заступник директора Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Федулова Світлана Анатоліївна доктор біологічних наук, завідувач лабораторії Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Тельця Марія Василівна молодший науковий співробітник Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
Премія НАН України імені Л. П. Симиренка за серію праць «Теоретичні засади створення нових та унікальних сортів яблуні Malus domestica Borkh. Із залученням методів синтетичної селекції» Гончаровська Інна Валеріївна кандидат біологічних наук, науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України
Кузнецов Володимир Вікторович головний інженер Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України
Премія НАН України імені М. В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України Гладун Олександр Миколайович член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Левчук Наталія Михайлівна доктор економічних наук, головний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Рудницький Омелян Павлович науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
Премія НАН України імені М. С. Грушевського за цикл праць «Михайло Грушевський — вчений і політик: історичний портрет на тлі доби» Гирич Ігор Борисович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. ГрушевськогоНАН України
Пиріг Руслан Якович доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України
Тельвак Віталій Васильович доктор історичних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Премія НАН України імені Д. І. Чижевського за монографію «Постать Дмитра Чижевського в українській філософській культурі» Погорілий Андрій Олександрович кандидат філософських наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Премія НАН України імені Ф. М. Колесси за працю «Драматичне буття людини в український фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн Кузьменко Оксана Мирославівна доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України

Джерела

ред.
  • Президія Національної академії наук України. Постанова від 03.02.2021 No.36 «Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкорсу 2020 р.» (PDF). Національна академія наук України. 03.02.2021. Процитовано 24.05.2021.