Премія НАН України імені М. С. Грушевського

Премія НАН України імені М. С. Грушевського — премія, встановлена НАН України з метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології. Премію засновано у 1990 р. постановою Президії НАН України 21.11.1990 № 300 та названо на честь видатного українського науковця Грушевського Михайла Сергійовича. Починаючи з 2007 року, Премія імені М. С. Грушевського присуджується Відділенням історії, філософії та права НАН України з циклічністю раз на 2 роки.[1]

Премія НАН України імені М. С. Грушевського M:
Присуджується за за видатні наукові роботи в галузі історичної україністики та соціології
Засновник(и) НАН України
Країна Україна Україна
Вручення Київ
Рік заснування 1990
Перше нагородження 1991 за підсумками конкурсу 1990 року
nas.gov.ua/UA/Competition/Pages/About.aspx?CompetitionID=037

Лауреати премії ред.

Премії НАН України імені М. С. Грушевського присуджено:

Рік Тема Лауреати Коротко про лауреата
2020 Цикл праць «Михайло Грушевський — вчений і політик: історичний портрет на тлі доби» Гирич Ігор Борисович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Пиріг Руслан Якович доктор історичних наук, головний науковий співробітник відділу історії Української революції (1917—1921) Інституту історії України
Тельвак Віталій Васильович доктор історичних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
2017 Цикл праць «Етнополітична ситуація в українському Донбасі: генезис, особливості, напрями врегулювання» Калакура Олег Ярославович доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Котигоренко Віктор Олексійович доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
Кочан Наталія Іванівна кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України
2015 Цикл праць «Україна в контексті європейської історії і культури середньовічної та ранньомодерної доби» Капраль Мирон Миколайович доктор історичних наук, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Федорук Ярослав Олександрович доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Чухліб Тарас Васильович доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України
2012 Цикл робіт: «Історичне краєзнавство: Чернігово-Сіверщина у перше пожовтневе двадцятиріччя», «Джерела з історії Українського наукового товариства в Києві», «Наука у суспільно-політичному дискурсі розвитку УРСР (20–30-ті рр. XX ст.)», «Історія української науки» Онопрієнко Валентин Іванович доктор філософських наук, завідувач відділу Державної установи «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва»
Ткаченко Валентин Васильович Заступник директора Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
2009 Цикл праць «Проблеми української історії в контексті досліджень європейської цивілізації» Балух Василь Олексійович доктор історичних наук, професор, Член-кореспондент НАПН України, декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Вергунов Віктор Анатолійович доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААНУ
Моця Олександр Петрович доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (археологія), Інститут археології НАН України
2007 Цикл наукових праць з історії та історіографії історії України Коцур Віктор Петрович доктор історичних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Павко Анатолій Іванович доктор історичних наук, професор
Рафальський Олег Олексійович доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (етнополітологія), директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
2005 Цикл праць з проблем давньої і сучасної соціально-політичної історії України Євтух Володимир Борисович доктор історичних наук, Член-кореспондент НАН України (політологія)
Журба Михайло Анатолійович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Трощинський Володимир Павлович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України
2003 Цикл праць з історії і теорії етносоціології Войтович Леонтій Вікторович доктор історичних наук, професор, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України
Рибачук Микола Филимонович доктор філософських наук, професор
Шульга Микола Олександрович доктор соціологічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (соціологія, соціоекономіка), заступник директора Інституту соціології НАН України
2001 Цикл наукових праць з історичної україністики та соціології Литвин Микола Романович доктор історичних наук, професор, Інститут українознавства імені І. Крип'якевича НАН України
Ручка Анатолій Олександрович доктор філософських наук, професор
Танчер Віктор Володимирович доктор філософських наук, професор, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
1999 Цикл наукових праць «Історичний досвід боротьби за українську державність» Гуржій Олександр Іванович доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України
Даниленко Віктор Михайлович доктор історичних наук, професор, Член-кореспондент НАН України (історія України), Інститут історії України НАН України
Добржанський Олександр Володимирович доктор історичних наук, професор, Чернівецький університет
1998 Високопрофесійна підготовка до друку та високе наукове опрацювання унікальної пам'ятки історико-культурної спадщини XIX ст. «О. Ф. Кістяківський. Щоденник (1874—1885)» у двох томах Бутич Іван Лукич кандидат історичних наук, професор, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Глизь Іван Іванович кандидат історичних наук, доцент Київського національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
Шандра Валентина Степанівна доктор історичних наук, професор, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
1997 Цикл праць з проблем методології і методики історичної україністики Брайчевський Михайло Юліанович кандидат історичних наук, Інститут історії України НАН України
Рубльов Олександр Сергійович доктор історичних наук, професор, учений секретар Інституту історії України НАН України
Черченко Юрій Анатолійович кандидат історичних наук, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
1996 Монографія «Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття (Волинь і Центральна Україна)» Яковенко Наталя Миколаївна доктор історичних наук, професор, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
1995 Цикл праць «З історії махновщини — селянського революційно-повстанського руху в Україні в 1918—1921 рр.» Верстюк Владислав Федорович доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України
Волковинський Валерій Миколайович доктор історичних наук, Інститут історії України НАН України
1994 Цикл робіт «М. С. Грушевський і українське національне відродження» Кіржаєв Сергій Миколайович кандидат історичних наук, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Сохань Павло Степанович Член-кореспондент НАН України (всесвітня історія), Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Ульяновський Василь Іринархович доктор історичних наук, професор, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
1993 Серія праць з проблеми розвитку соціальної боротьби в ході Визвольної війни (1648—1654) та її впливу на процес творення національної держави, внутрішню і зовнішню політику уряду Б. Хмельницького Степанков Валерій Степанович доктор історичних наук, професор, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
1992 Цикл праць «Науково-політична спадщина М. Грушевського в умовах утвердження суверенітету України» Копиленко Олександр Любимович доктор юридичних наук, професор, академік НАН України (право), академік Національної академії правових наук України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України
1991 Цикл робіт з історії Київської Русі та археології" Толочко Петро Петрович доктор історичних наук, професор, академік НАН України (археологія), почесний директор Інституту археології НАН України

Див. також ред.

Примітки ред.

Джерела ред.

Посилання ред.