Гуржій Олександр Іванович

Олександр Іванович Гуржій (нар. 2 лютого 1955, Київ) — український історик, дослідник історії України XVII—XIX ст., вивчає переважно аспекти соціально-економічного розвитку та політичного становища України, історіограф і джерелознавець. Доктор історичних наук (1999), професор (2005), заслужений діяч науки і техніки України (2006). Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту історії України НАН України, член Президії Національної спілки краєзнавців України. Син відомого дослідника історії України, чл.-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія.

Гуржій Олександр Іванович
Народився 2 лютого 1955(1955-02-02) (68 років)
Київ
Діяльність історик
Alma mater Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Галузь історія
Вчене звання професор
Науковий ступінь Доктор історичних наук
Нагороди
Почесна грамота Верховної Ради України
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Почесна грамота Кабінету Міністрів України
Державна премія України в галузі науки і технікиЗаслужений діяч науки і техніки України
Почесний краєзнавець України
Почесний краєзнавець України
Орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня
Орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня

Роботи у Вікіджерелах
CMNS: Гуржій Олександр Іванович у Вікісховищі

Освіта, наукова кар'єра, громадська діяльність Редагувати

1977 закінчив історичний факультет історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

З 1977 працює в Інституті історії України НАН України (до 1991 — Інститут історії АН УРСР). 1977–79 — стажист-дослідник, 1979–86 — молодший науковий співробітник, 1986–99 — старший науковий співробітник, з 1999—2009 — провідний науковий співробітник, з 2010 — головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків і раннього нового часу.

1982 захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток феодальних відносин на Лівобережній України в першій половині XVIII ст.» (науковий керівник — докт. іст. наук Г. Я. Сергієнко).

Докторська дисертація — «Гетьманська влада в Українській козацькій державі першої чверті XVIII ст. (на прикладі діяльності І. Скоропадського)» (1999).

У 2001—2011 — директор Всеукраїнської громадської організації «Український інститут воєнної історії».

Працював за сумісництвом на посадах професора кафедри новітньої історії в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького (2002—2004); головним науковим співробітником в Національній академії оборони України (2003—2007); завідувачем кафедри суспільних наук в Мукачівському державному університеті (2009—2014).

Член правління Національної спілки краєзнавців України.

Наукові досягнення Редагувати

Автор (співавтор) понад 600 наукових і науково-популярних праць, серед яких близько 40 монографій, понад 20 підручників і посібників. Монографія «Історія козацтва. Держава-військо-битви» (у співавт.) витримала 7 перевидань.

Висвітлював історіографічний доробок Д. М. Бантиша-Каменського, М. С. Грушевського, П. С. Єфименка, Д. І. Яворницького, Д. І. Багалія, багатьох сучасних вітчизняних і зарубіжних учених. Брав участь у перевиданні їхніх праць.

Виступив одним із ініціаторів випуску багатотомної серії «Історія України в прозових творах та документах» (особисто упорядкував 4 томи, три з них побачили світ у 1993–96).

Брав участь у підготовці й публікації збірників документів: «Описи Київського намісництва 70-80 років XVIII ст.», «Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.», «Описи Лівобережної України кінця XVIII — початку XIX ст.» [Архівовано 12 вересня 2014 у Wayback Machine.] та ін.

Член редколегій багатьох видань, зокрема періодичних: «Український історичний журнал», «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія [Архівовано 26 липня 2020 у Wayback Machine.]», «Сумський історико-архівний журнал [Архівовано 26 липня 2020 у Wayback Machine.]», «Чорноморська минувшина» та ін.

Один з авторів численних підручників та навчальних посібників з історії України. Підготував 15 кандидатів і 4 докторів наук.

Нагороди та відзнаки Редагувати

 • Лауреат премії для молодих учених АН УРСР (1986)

Основні праці Редагувати

 • Гуржій О. Наддніпрянська Україна та зарубіжний світ у соціально-економічних вимірах XVII—XVIII ст. Історичні нариси / Відп. ред. В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. — Київ: Інститут історії України, 2022. — 296 с.
 • Гуржій О. Наполеон. Велич трагедії / Гуржій О., Залєток Н. — К.: Арій, 2020 (Таємниці історії).
 • Гуржій О. Козацька Україна. Боротьба за державу (XVI—XVII ст.) / Гуржій О., Чухліб Т. — К.: Арій, 2020 (Таємниці історії).
 • Гуржій О. І. Україна в суспільно-політичних комбінаціях імперського уряду Росії (30-90-ті рр. XVIII ст.). — К.: Інститут історії України НАН України, 2019.
 • Гуржій О. Парадокси Вінстона Черчилля / Гуржій О., Залєток Н. — К.: Арій, 2019 (Таємниці історії).
 • Гуржій О. І. Спогади про батька та навколо нього. — К.: Інститут історії України НАН України, 2019.
 • Гуржій О. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVII — початок ХХ ст.) / Гуржій О., Реєнт О., Шапошнікова Н. — К.: Інститут історії України НАН України, 2018.
 • Гуржій О. І. Таємні обличчя масонства / Гуржій О. І., Крижановська О. О., Реєнт О. П. — К.: Арій, 2018 (Таємниці історії).
 • Гуржій О. І. Проблеми формування південних губерній Російської імперії в політиці Катерини ІІ. — К.: Інститут історії України НАН України, 2017.
 • Гуржій О. І. Дворянство Лівобережної України кінця XVIII — початку ХХ ст.: соціально-правовий статус і місце у владних структурах Російської імперії / Гуржій О. І., Русанов Ю. А. — К.: Інститут історії України НАН України, 2017.
 • Гордуновський О. М. Торгівля в Південній Україні: організація товарообігу та людський потенціал (кінець XVIII — початок ХХ ст.) / Гордуновський О. М., Гуржій О. І., Реєнт О. П. — К.: Інститут історії України НАН України, 2017.
 • Гуржій О. І. Славетні битви на теренах України: від князівської доби до початку XX століття / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. — Київ: Арій, 2013.
 • Гуржій О. Війна 1812 року: український контекст / Гуржій О., Реєнт О., Палій А. — К.: Інститут історії України, 2012.
 • Гуржій О. І. Історія козацтва. Держава — військо — битви / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ: Арій, 2012.
 • Гуржій О. І. Михайлина Павло Васильович / О. І. Гуржій, А. П. Коцур // Український історичний журнал: науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. — Київ, 2012. — № 3 (504). — С. 235—236.
 • Гуржій О. І. Ідентифікація селянина, або Як більшовицька влада його «переробляла» за власним образом та подобою / Олександр Гуржій ; [відп. ред. Реєнт] ; Благодійний фонд ім. проф. Миколи Бушина «Історична спадщина» ; Т-во істориків Черкащини ім. І. О. Гуржія. — Черкаси: Черкаський ЦНІІ, 2011.
 • Гуржій О. Олешківська Січ (1711—1728 рр.) в роійсько-турецько-польському трикутнику // Краєзнавство: науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. — Київ, 2011. — № 2. — С. 230—236.
 • Гуржій О. I. Оподаткування сільського населення України (XVII — середина XIX ст.) / Гуржій О. І., Орлик В. М. — Черкаси, 2011.
 • Гуржій О. І. Податне населення України XVII—XVIII ст. : нариси з історії та статистики / Олександр Гуржій ; [ НАНУ, Ін-т історії України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Науково-дослід. ін-т селянства ]. — Черкаси: Вид. Чабаненко Ю., 2009.
 • Гуржій О. І. Сто великих постатей і подій козацької України / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ: Арій, 2008.
 • Гуржій О. І. Порини. — Черкаси, 2008.
 • Гуржій О. I. Український хутір XV—XVIII ст.: Історичний нарис. — К., 2007.
 • Гуржій О. Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті й фольклорі України і його роль у діяльності етнологічних осередків у 20-х — на початку 30-х років XX ст / О. Гуржій, М. Парахіна // Слов"янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2006. — Вип. 1. — С. 289—301.
 • Край козацький: Довідник з історії Лисянщини / Нац. акад. наук України; Ін-т історії України; Наук.-дослідний ін-т козацтва; Авт.: В.Щербатюк, О.Беззубець, К.Безрідна, О.Березовський; Редкол.: А.Бондаренко, М.Бушин, О.Гуржій та ін. — Київ: Наукова думка, 2004.
 • Гуржій О. І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні. — К., 2004.
 • Гуржій О. I. Іван Скоропадський. — К.: Альтернативи, 2004.
 • Історія війн і збройних конфліктів в Україні: Енциклопедичний довідник / Редкол.: О. І. Гуржій, А. В. Атрохов, О. М. Доценко та ін.; Авт.-упоряд.: О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко, В. Д. Макаров, С. П. Мосов. — Київ: Видавництво гуманітарної літератури, 2004.
 • Гуржій О. I. «Український історичний журнал» та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині XX ст. / Гуржій О., Капітан Л. — К., 2004.
 • Гуржій О. I. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Гуржій О. I., Корнієнко В. В. — К., 2004.
 • Гуржій О. I. Узагальнення досвіду проведення миро-творчих операцій в другій половині XX ст. / Гуржій О. , Лега А., Макаров В. — К., 2004.
 • Гуржій О. I. Етнологічні осередки України в 20-х — на початку 30-х років XX ст.: Нарис діяльності / Гуржій О. I., Парахіна М. Б. — К., 2004.
 • Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів / Упор. автори передмови О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. — Київ: Україна, 2003.
 • З-під булави — під корону: друга половина 18 ст. / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, Р. П. Іванченко, О. В. Мишанич. — Київ: Україна, 2002.
 • Гуржій О. І. Воєнне мистецтво гетьмана Петра Сагайдачного / Гуржій О., Корнієнко В. — К., 2002.
 • Спалах у темряві: середина XVII ст. / Упор. і авт. передм. О. І. Гуржій. — Київ: Україна, 2001. — 399 с. — (Історія України в прозових творах та документах).
 • Гуржій О. І. «Український історичний журнал»: з історії виникнення та діяльності / О. І. Гуржій, Л. І. Капітан // Український історичний журнал: науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. — Київ, 2001. — № 6. — С. 21 — 34.
 • Історія України: Нове бачення: Навч. посіб. / Під ред. В. А. Смолія; Авт.: В. Ф. Верстюк, О. І. Гуржій, В. М. Даниленко та ін. — Вид. 2-е, доп. й перероб. — К.: Альтернативи, 2000.
 • Україна крізь віки. У 15-ти тт. ‒ Т. 8: Гуржій О. І., Чухліб Т. В. Гетьманська Україна / За заг. ред. В. Смолія. НАН України. Інститут історії України. — К.: Альтернативи, 1999.
 • Гуржій О. І. Гетьман Іван Скоропадський. — К., 1998.
 • Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: Історія. Історіографія та метод.істор.досліджень. Спец.істор.дисципліни та джерелознавство / НАНУ. Ін-тут історії України; Редкол.: В. А. Смолій, О. П. Дубас, О. І. Гуржій, В. М. Матях та інші. — Київ: Генеза, 1998.
 • Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII—XVIII ст.: кордони, населення, право. — К., 1996.
 • Гуржій О. І. Право в Українській козацькій державі (друга половина XVII—XVIII ст.). — К., 1994.
 • Гуржій О. І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII—XVIII ст.). — К., 1994.
 • Гуржій О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII ст.: територіальні межі та населення. — К., 1992.
 • Гуржій О. І. Як і коли почала формуватися українська нація / Гуржій О. І., Смолій В. А. — К., 1991.
 • Гуржий А. И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. — К., 1986.
 • Гуржій О. Перші роки «дружби та братерства» в українсько-московській торгівлі середини XVII ст. / О. Гуржій // Український історичний журнал. — 2021. — Число 5. — С. 203—215.

Матеріали до біографії Редагувати

 • Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. Серія: Українські історики. — К., 1998. — Вип.1.
 • Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. — Вип. 2. — Ч. 1. — Київ-Львів, 2003.
 • Хто є хто в Україні. — К., 2004.
 • Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор. Бібліографічний покажчик. —Черкаси, 2010.
 • Реєнт О. П. До 60-річччя доктора історичних наук, професора О. І. Гуржія. — УІЖ. — 2015. — № 1.
 • Л. Мельник, Яковенко П. Історичні кроки до незалежності. Олександр Гуржій. Українська козацька держава в другій половині XYII- XYIII ст.: кордони, населення, право. К.: Основи.1996. (Реферат).  — Віче, 1997, № 4, ст. 147—151
 • Гуржій Олександр Іванович. Біобібліографічний покажчик. — К., 2015.

Посилання Редагувати