У математиці p-групою, де p  — просте число, називається група в якій порядок кожного елемента є степенем числа p, тобто для кожного елемента g існує натуральне число n, що gpn=1 і для всіх додатних m < pn елемент gm не дорівнює нейтральному. Якщо група скінченна, то її порядок тоді теж рівний деякому степеню числа p (оскільки згідно теорем Силова кожна p-підгрупа, зокрема і сама група має міститися в деякій підгрупі Силова і тому група сама є своєю підгрупою Силова, тобто її порядок є степенем числа p). В основному інтерес становлять саме скінченні p-групи.

Центр p-групи

ред.

Однією з найважливіших властивостей скінченних p-груп є така теорема:

  • Центр нетривіальної скінченної p-групи є нетривіальною групою.

Доведення

ред.

Візьмемо деяку p-групу G ( ) і задамо дію групи G на множині G:

 

Спершу доведемо, що орбіта довільного елемента складається лише з того елемента тоді і лише тоді коли цей елемент належить до центру групи:

 

Візьмемо довільний  . Тоді:

 

Далі доведемо, що, якщо деяка орбіта має більш ніж один елемент, то її порядок ділиться на p:

 

Припустимо, що для   маємо  . Оскільки стабілізатор   є підгрупою G, то, згідно з теоремою Лагранжа, кількість його елементів ділить кількість елементів G, отже  . Далі:

 

G є об'єднанням орбіт:

 

Звідси отримуємо:

 

де s  — кількість орбіт, що містять більше одного елемента, а всі ai більші від нуля. З останньої формули одержуємо, що |Z(G)| ділиться на p.

Властивості

ред.
  • Якщо   нормальна в  , то  .
Ця властивість одержується з теореми про центр, якщо врахувати, що будь-яка підгрупа p-групи сама є p-групою і що нормальна підгрупа інваріантна до спряжень. Тому в попередньому доведенні можна взяти H замість P і   замість Z(P).

Скінченні p-групи невеликих порядків

ред.

Число різних  -групп порядку  

ред.
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне 1: група  .
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне 2: групи   і  .
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне 5, з них три абелеві:  ,  ,   і дві неабелеві: при   —   і  ; при p = 2 —  ,  .
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне 15 при  , число груп порядку   рівне 14.
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне   при  . Число груп порядку   рівне 51, число груп порядку   рівне 67.
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне   при  . Число груп порядку   рівне 267, число груп порядку   рівне 504.
  • Число неізоморфних груп порядку   рівне   при  . Число груп порядку   рівне 2328, число груп порядк   рівне 9310, число груп порядку   рівне 34297.

p-групи порядку pn, асимптотика

ред.

При   число неізоморфних груп порядку   асимптотично рівне  .

Див. також

ред.

Джерела

ред.