Циркумфле́кс (лат. circumflexus, буквально — «вигнутий навколо») — діакритичний знак і комп'ютерний символ.

^

Пунктуація

апостроф (' , ’)
дужки ([ ], ( ), { }, ⟨ ⟩)
двокрапка (:)
кома (,)
тире (, –, —, ―)
три крапки (…, …)
знак оклику (!)
крапка (.)
дефіс (-, )
знак питання (?)
лапки (« », “ ”, „ “)
крапка з комою (;)
Скісна риска (/)
Розділювачі
пробіл ( ) ( ) ( ) (␠) (␢) (␣)
інтерпункт (·)
Основні друкарські знаки
амперсанд (&)
равлик (@)
зірочка (*)
обернена скісна риска (\)
маркер списку ()
циркумфлекс (^)
макрон (¯)
хрестик (†, ‡)
символ градуса (°)
перевернутий знак оклику (¡)
перевернутий знак питання (¿)
октоторп (#)
символ номера ()
порядковий індикатор (º, ª)
відсоток (%)
проміле ()
базисний пункт ()
символ абзацу ()
штрих (′, ″, ‴)
символ параграфа (§)
тильда (~)
підкреслення (_)
вертикальна риска (|, ¦)
Інтелектуальна власність
знак охорони авторського права (©)
символ правової охорони товарного знаку (®)
символ знаку обслуговування ()
знак охорони суміжних прав
для фонограми
()
символ товарного знаку ()
Символи валют
символ валюти (¤)
символи валют
฿ ฿ ¢ R$ $ £ ƒ £ ¥

Використання ред.

Діакритичний знак ред.

  • У французькій мові ставиться над голосною, що колись передувала приголосному звуку (зазвичай «s»), який згодом випав і тривалий час позначався «німою» літерою: tête < teste. Позначає відкрите «е» [ε].
  • У португальській мові ставиться над голосними â, ê, ô і позначає їх закриту вимову під наголосом, наприклад, у слові você, а також для відмінності омонімів (дієслова pôr від прийменника por)
  • В алфавіті есперанто існує 5 приголосних літер з циркумфлексом: ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, які читаються відповідно «ч», «дж», «х», «ж», «ш».
  • У румунській мові існує дві голосних літери з циркумфлексом: â та î, що позначають звук [ɨ] (схожий на український «и»).
  • В максимовичівці та похідних від неї етимологічних українських орфографіях використовувались літери ô, ê, û, â, î, ŷ, що читались як сучасна і. Літеру ô продовжують використовувати в деяких різновидах русинської орфографії для позначення рефлексу давнього о в закритому складі.

Математика та фізика ред.

Див. також ред.

Посилання ред.