Знак підкреслення [ _ ] (також символ підкреслювання, риска знизу, нижня риска) — символ, що початково з'явився на друкарських машинках та використовувався переважно для підкреслювання слів та друку горизонтальних ліній. На початку 1980-х потрапив на стандартну комп'ютерну клавіатуру.

_

Пунктуація

апостроф (' , ’)
дужки ([ ], ( ), { }, ⟨ ⟩)
двокрапка (:)
кома (,)
тире (, –, —, ―)
три крапки (…, …)
знак оклику (!)
крапка (.)
дефіс (-, )
знак питання (?)
лапки (« », “ ”, „ “)
крапка з комою (;)
Скісна риска (/)
Розділювачі
пробіл ( ) ( ) ( ) (␠) (␢) (␣)
інтерпункт (·)
Основні друкарські знаки
амперсанд (&)
равлик (@)
зірочка (*)
обернена скісна риска (\)
маркер списку ()
циркумфлекс (^)
макрон (¯)
хрестик (†, ‡)
символ градуса (°)
перевернутий знак оклику (¡)
перевернутий знак питання (¿)
октоторп (#)
символ номера ()
порядковий індикатор (º, ª)
відсоток (%)
проміле ()
базисний пункт ()
символ абзацу ()
штрих (′, ″, ‴)
символ параграфа (§)
тильда (~)
підкреслення (_)
вертикальна риска (|, ¦)
Інтелектуальна власність
знак охорони авторського права (©)
символ правової охорони товарного знаку (®)
символ знаку обслуговування ()
знак охорони суміжних прав
для фонограми
()
символ товарного знаку ()
Символи валют
символ валюти (¤)
символи валют
฿ ฿ ¢ R$ $ £ ƒ £ ¥

Використання ред.

Друкарські машинки ред.

Знак підкреслення (або нижня риска) використовувався на друкарських машинках переважно для підкреслювання слів, а також для друку горизонтальних ліній. Щоб підкреслити слово, необхідно було повернути каретку на початок надрукованого слова, а потім надрукувати поверх нього необхідну кількість знаків підкреслення.

Використання на комп'ютері ред.

Знак підкреслення іноді використовують для створення візуальних проміжків між низками символів, зокрема у випадках, коли пробіли заборонені (наприклад, у назвах файлів, адресах електронної пошти та URL-адресах). Деякі комп'ютерні застосунки також автоматично підкреслюють текст обрамлений символами підкреслення: наприклад, _підкреслено_ буде відображено як підкреслено. У таких цілях їх часто використовують у суто текстових засобах комунікації (миттєвих повідомленнях, класичній електронній пошті, IRC тощо).

Діакритичний знак ред.

Символ підкреслення використовують як діакритичний знак у деяких мовах Єгипту (як знак «з'єднувальна нижня риска»), деяких мовах Габону (що послуговуються орфографією Rapidolangue), мові ізере у Нігерії, а також у деяких індіанських мовах, таких як шошоні (shoshoni) та кайова (kiowa).

Набір та кодування ред.

На стандартних комп'ютерних клавіатурах (типу IBM PC) символ поділяє одну клавішу із символом дефіса-мінуса у верхньому ряду, праворуч від клавіші «0». У стандартних смартфонних українських клавіатурах звичайно відсутній.

У таблиці Юнікод символ закодований як U+005F _ LOW LINE. У таблиці ASCII знаку підкреслення відповідає значення 95. Код HTML — _.

У таблиці Юнікод є також подібний символ U+2017 DOUBLE LOW LINE, що являє собою знак подвійного підкреслення (із двома горизонтальними рисками замість однієї).

Див. також ред.

Посилання ред.

  • _ на сайті Scriptsource.org(англ.)