Судинні рослини флори України, занесені до Європейського Червоного списку

Перелік видів судинних рослин флори України, занесені до Європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991)

Статистика Редагувати

Перелік містить 182 види. З них

  • 10 зникаючих (E) — види, що знаходяться під загрозою зникнення, існування яких малоймовірне, якщо продовжиться згубна дія факторів, що впливають на їхній стан;
  • 25 вразливих (V) — види, які можуть у найближчому майбутньому бути віднесеш до категорії «зникаючих», якщо продовжиться дія факторів, що впливають на їхній стан;
  • 95 рідкісних (R) — види, світові популяції яких невеликі і які зараз не належать до категорії «зникаючих» чи «вразливих», але їм також загрожує небезпека зникнення;
  • 52 невизначених (I) — види, про які відомо, що вони належать до «зникаючих», «вразливих» або «рідкісних», але відсутня достовірна інформація, яка давала б змогу визначити, до якої із зазначених категорій вони належать.

Перелік Редагувати

№ п/п Українська назва виду Біноміальна назва Категорія охорони
1 Аденофора кримська Adenophora taurica Juz. Рідкісні
2 Армерія покутська Armeria pocutica PawL. Зникаючі
3 Астрагал Геннінга Astragalus henningii (Stev.) Boriss. Рідкісні
4 Астрагал дніпровський Astragalus borysthenicus Klok Рідкісні
5 Астрагал донський Astragalus tanaiticus C. Koch Невизначені
6 Астрагал зверхуволосистий Astragalus suprapilosus Gontsch. Невизначені
7 Астрагал зігнутий Astragalus reduncus Pallas Невизначені
8 Астрагал Крайни Astragalus krajinae Domin Невизначені
9 Астрагал подібний Astragalus similis Boriss. Рідкісні
10 Астрагал Цінгера Astragalus zingeri Korsh. Невизначені
11 Астрагал шерстистоквітковий Astragalus dasyanthus Pallas Невизначені
12 Астрагал щетинистий Astragalus setosulus Gontsch. Рідкісні
13 Белевалія Липського Bellevalia lipskyi (Miscz.) Wul Зникаючі
14 Борщівник карпатський Heracleum carpaticum Porcius Вразливі
15 Борщівник лігустиколистий Heracleum ligusticifolium M. Bieb. Рідкісні
16 Борщівник пухнастий Heracleum pubescens (Hoffman) M. Bieb. Невизначені
17 Бурачок савранський Alyssum savranicum Andrz. Невизначені
18 Бурачок чашечкоплодий Alyssum calycocarpum Rupr. Рідкісні
19 Вайда прибережна Isatis littoralis Steven ex DC. Невизначені
20 Верблюдка лиса Corispermum calvum Klok. Рідкісні
21 Верблюдка острівна Corispermum insulare Klok. Рідкісні
22 Відкасник осотовидний Carlina cirsioides Klok. Зникаючі
23 Вовчі ягоди кримські Daphne taurica Kotov Зникаючі
24 Вовчі ягоди Софії Daphne sophia Kalen. Рідкісні
25 Волошка білоперлинна Centaurea margaritalba Klok. Рідкісні
26 Волошка великопридаткова Centaurea appendicata Klok. Рідкісні
27 Волошка донецька Centaurea donetzica Klok. Рідкісні
28 Волошка Конки Centaurea konke Klok. Рідкісні
29 Волошка наслідувальна Centaurea aemularis Klok. Рідкісні
30 Волошка Пачоського Centaurea paczoskii Kotov et Klok. Рідкісні
31 Волошка перлиста Centaurea margaritacea Ten. Вразливі
32 Гвоздика бессарабська Dianthus bessarabicus Klok. Рідкісні
33 Гвоздика білоквіткова Dianthus pallidiflorus Ser. Невизначені
34 Гвоздика бузька Dianthus hypanicus Andrz. Невизначені
35 Гвоздика граціанополітанська Dianthus gratianopolitanus Vill. Невизначені
36 Гвоздика ланцетна Dianthus lanceolatus Stev. ex Reichenb. Невизначені
37 Геліотроп середній Heliotropium intermedium Andrz. Невизначені
38 Гісоп крейдяний Hyssopus cretaceus Dubjan Невизначені
39 Глід карадазький Crataegus karadaghensis Pojark. Рідкісні
40 Глід клинолистий Crataegus sphaenophylla Pojark. Рідкісні
41 Глід кримський Crataegus taurica Pojark. Рідкісні
42 Глід Пояркової Crataegus pojarkoviae Kossysch. Рідкісні
43 Глід український Crataegus ucrainica Pojark. Рідкісні
44 Глуха кропива гола Lamium glaberrimum Taliev Рідкісні
45 Головачка Дмитра Cephalaria demetrii Bobrov Рідкісні
46 Головачка Литвинова Cephalaria litvinovii Bobrov Зникаючі
47 Гоніолімон злаколистий Goniolimon graminifolium (Aiton) Boiss. Вразливі
48 Горобина несправжньошироколиста Sorbus pseudolatifolia K. Pop Невизначені
49 Грабельки Бекетова Erodium beketowii Schmalh. Невизначені
50 Громовик багатолистий Onosma polyphylla Ledeb. Рідкісні
51 Громовик гранітний Onosma graniticola Klok. Рідкісні
52 Деревій голий Achillea glaberrima Klok. Вразливі
53 Дзвінець крейдяний Rhinanthus cretaceus Vass. Рідкісні
54 Дзвоники Харкевича Campanula charkeviczii An. Fed. Зникаючі
55 Дифазіаструм Ісслера Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub Вразливі
56 Дрік донський Genista tanaitica P. Smirn. Вразливі
57 Дрік чотиригранний Genista tetragona Bess. Невизначені
58 Елізанта Завадського Elisanthe zawadzkii (Herbich) Klok. Рідкісні
59 Еремур кримський Eremurus tauricus Stev. Рідкісні
60 Еремур сірчаноквіткрвий Eremurus thiodanthus Juz. Рідкісні
61 Еремур Юнге Eremurus jungei Juz. Рідкісні
62 Жабриця Лемана Seseli lehmannii Degen Рідкісні
63 Жовтець кримський Ranunculus crimaeus Juz. Рідкісні
64 Жовтець Малиновського Ranunculus malinovskii R. Jelen. et Derv.- Sok. Рідкісні
65 Жовтозілля Бессера Senecio besserianus Minder. Рідкісні
66 Жовтозілля дніпровське Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. Рідкісні
67 Жовтушник крейдяний Erysimum cretaceum (Rupr.) Schmalh. Невизначені
68 Жовтушник кринкський Erysimum krynkense Lavr. Рідкісні
69 Залізняк гібридний Phlomis hybrida Zelen. Невизначені
70 Залізняк скіфський Phlomis scythica Klok. et Shost Рідкісні
71 Звіробій прямий Hypericum strictum Maleev Рідкісні
72 Зіновать Блоцького Chamaecytisus blockianus (Pawl.) Klaskova Рідкісні
73 Зіновать Вульфа Chamaecytisus wulfii (V. Krecz.) Klaskova Невизначені
74 Зіновать гранітна (Зіновать Скробічевського) Chamaecytisus graniticus (Rehm.) Rothm Рідкісні
75 Зіновать Кречетовича Chamaecytisus kreczetoviczii (Wissjul.) Holub (Ch. ruthenica Klaskova) Рідкісні
76 Зіновать Литвинова Chamaecytisus litwinowii (V. Krecz.) Klaskova Рідкісні
77 Зіновать подільська Chamaecytisus podolicus (Blocki) Klaskova Рідкісні
78 Зірочки борові Gagea pineticola Klok. Рідкісні
79 Зірочки Кальє Gagea callieri Pascher Невизначені
80 Зірочки пишні Gagea praeciosa Klok. Невизначені
81 Калофака волзька Calophaca wolgarica (L. f.) DC. Вразливі
82 Капуста кримська Brassica taurica (Tzvelev) Tzvelev Рідкісні
83 Карагана скіфська Caragana scythica (Kom.) Pojark. Рідкісні
84 Катран Буша Crambe aspera Bieb. (C. buschii) (О. E. Schulz.) Stank. Рідкісні
85 Катран мітридатський Crambe mitridatis Juz. Рідкісні
86 Келерія Біберштейна Koeleria biebersteinii M. Kaleniczenko Невизначені
87 Келерія молдавська Koeleria moldavica M. Alexeenko Невизначені
88 Кендир кримський Trachomitum tauricum (Pobed.) Pobed. Рідкісні
89 Кизильник кримський Cotoneaster tauricus Pojark. Рідкісні
90 Клен Стевена Acer stevenii Pojark. Невизначені
91 Ковила відмінна Stipa anomala Smim. Вразливі
92 Ковила Залеського Stipa zalesskii Wilensky Невизначені
93 Ковила каменелюбна Stipa lithophila P. Smim. Рідкісні
94 Козельці високі Tragopogon elatior Stev. Рідкісні
95 Козельці дніпровські Tragopogon borysthenicus Artemcz. Невизначені
96 Козельці донські Tragopogon tanaiticus Artemcz. Невизначені
97 Козельці українські Tragopogon ucrainicus Artemcz. Рідкісні
98 Кушир донський Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. Рідкісні
99 Лагозерис пурпуровий Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss. Рідкісні
100 Лагозерис червоноголовий Lagoseris callicephala Juz. Рідкісні
101 Ластовень азовський Vincetoxicum maeoticum (Kleop.) Barbar. Рідкісні
102 Ластовень кримський Vincetoxicum tauricum Pobed. Невизначені
103 Ластовень прияйлинський Vincetoxicum jailicola Juz. Невизначені
104 Ластовень проміжний Vincetoxicum intermedium Taliev Невизначені
105 Липа пухнастостовпчикова Tilia dasystyla Stev. Вразливі
106 Ложечниця польська Cochlearia polonica Proehl. Зникаючі
107 Льонок бессарабський Linaria bessarabica Kotov Вразливі
108 Льонок піщаний Linaria sabulosa Czern. ех Klok. Рідкісні
109 Маренка близька Asperuia propinqua Pobed. Рідкісні
110 Медунка Філярського Pulmonaria filarszkyana Javorka Вразливі
111 Мікромерія чебрецелиста Micromeria serpyllifolia (M. Bieb.) Boiss. Рідкісні
112 Мінуарція Білика Minuartia bilykiana Klok. Вразливі
113 Нектароскордій медолюбний Nectaroscordum meliophilum Juz. Невизначені
114 Очиток застарілий Sedum anthiquum Omelcz. et Zaverucha Рідкісні
115 Паслін Зеленецького Solanum zelenetzkii Pojark. Невизначені
116 Первоцвіт Комарова Primula komarovie Losinsk. Рідкісні
117 Первоцвіт полонинський Primula poloninensis (Domin) An Fed Рідкісні
118 Перлівка золотолускова Melica chrysolepis Klok. Невизначені
119 Переломник Козо-Полянського Androsace koso-poljanskii Ovcz Рідкісні
120 Пижмо Пачоського Tanacetum paczoskii (Zefir. Tzvel.) Рідкісні
121 Пирій ковилолистий Elytrigia stipifolia (Czern. et Nevski) Nevski Вразливі
122 Підмаренник волинський Galium volhynicum Pobed. Рідкісні
123 Підмаренник ксерофітний Galium xeroticum (Klok.) Soo Рідкісні
124 Підсніжник складчастий Galanthus plicatus M. Bieb. Вразливі
125 Пізньоцвіт Фоміна Colchicun fominii Bordz. Вразливі
126 Пілюльниця куленосна Pilularia globulifera L. Вразливі
127 Піщанка Зоза Arenaria zozii Kleopov Рідкісні
128 Подорожник Шварценберга Plantago schwarzenbergiana Schur Невизначені
129 Покісниця сиваська Puccinella syvaschica Bilyk Рідкісні
130 Полин суцільнобілий Artemisia hololeuca M. Bieb ex Besser Вразливі
131 Прангос трироздільний Prangos trifida (Mill.) Her nst et Heyn Рідкісні
132 Ранник донецький Scrophularia donetzica Kotov Рідкісні
133 Ранник крейдяний Scrophularia cretacea Fischer ex Sprengel Невизначені
134 Ремнепелюсник козячий Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch Рідкісні
135 Роговик Біберштейна Cerastium biebersteinii DC. Невизначені
136 Роговик товстуватий Cerastium crassiusculum Klok. Рідкісні
137 Роговик Шмальгаузена Cerastium schmalhausenii Pacz. Вразливі
138 Роман стерильний Anthemis sterilis Steven Невизначені
139 Роман Траншеля Anthemis transcheliana An. Fed Рідкісні
140 Роман яйлинський Anthemis jajlensis Zefirov Рідкісні
141 Румія критмолиста Rumia critmifolia (Willd.) K.- Pol. Рідкісні
142 Рястка двозначна Omithogalum amphibolum Zahar. Невизначені
143 Рястка меланхолійна Omithogalum melancholicum Klok. ex Krasnova Рідкісні
144 Сиренія Талієва Syrenia talijevii Klok. Рідкісні
145 Ситник Фоміна Juncus fominii Zoz Невизначені
146 Скабіоза передгірна Scabiosa praemontana Privalova Рідкісні
147 Смілка бузька Silene hypanica Klok. Рідкісні
148 Смілка крейдяна Silene cretacea Fischer ex Sprengel Вразливі
149 Смілка литовська Silene lithuanica Zapal. Невизначені
150 Смілка сумнівна Silene dubia Herbich Невизначені
151 Смілка яйлинська Silene jailensis Rubtz. Вразливі
152 Соболевскія сибірська Sobolewskia sibirica (Willd.) R. W. Ball Вразливі
153 Содник ягодоносний Suaeda baccifera Pallas Рідкісні
154 Солодушка крейдяна Hedysarum cretaceum Fischer ex DC. Вразливі
155 Солодушка українська Hedysarum ucrainicum Kaschm. Вразливі
156 Сон-трава кримська Pulsatilla taurica Juz. Невизначені
157 Соссюрея Порца Saussurea porcii Deger Зникаючі
158 Тонконіг Ремана Poa rehmannii (Aschers. Et Graebh.) Woloszcz. Невизначені
159 Тринія Біберштейна Trinia biebersteinii Fedoronchuk Рідкісні
160 Ушанка довгоплода Otites dolichocarpa Klok. Рідкісні
161 Ушанка Гельмана Otites helmannii (Claus) Kulcz. Вразливі
162 Ушанка полинова Otites artemisetorum Klok. Рідкісні
163 Фіалка Джоя Viola jooi Janka Рідкісні
164 Фіалка кримська Viola oreades M. Bieb. Рідкісні
165 Фіалка Лавренка Viola lavrenkoana Klok. Невизначені
166 Холодок прибережний Asparagus litoralis Stev. Невизначені
167 Хрінниця сиваська Lepidium sivaschicum Kleopov Рідкісні
168 Хрінниця Турчанінова Lepidium turczaninowii Lipsky Зникаючі
169 Цибуля Регеля Allium regellianum A. Beck. Рідкісні
170 Цибуля скіфська Allium scythicum Zoz Рідкісні
171 Цикламен Кузнецова Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova Рідкісні
172 Цимбохазма дніпровська Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schkcht.) Klok. et Zoz Зникаючі
173 Чебрець Дзевановського Thymus dzevanovskyi Klok. Et Shost. Невизначені
174 Чебрець дніпровський Thymus borysthenicus Klok. Et Shost. Рідкісні
175 Чебрець Талієва Thymus talievii Klok. et Shost Вразливі
176 Шавлія кременецька Salvia cremenecensis Besser Рідкісні
177 Шавлія скабіозолиста Salvia scabiosifolia Lam. Невизначені
178 Шиверекія подільська Schivereckia podolica (Besser) Andrz. Невизначені
179 Шипшина донецька Rosa donetzica Dubovik Рідкісні
180 Шолудивник високий Pedicularis exaltata Besser Невизначені
181 Щавель український Rumex ucranicus Fisch. Ex Spreng. Рідкісні
182 Юринея донська Jurinea tanaitica Klok. Невизначені

Див. також Редагувати

Джерела Редагувати

Посилання Редагувати