Священний синод Української православної церкви (Московського патріархату)

Священний синод Української православної церкви Московського патріархату — третій орган управління організацією УПЦ МП після Собору та Собору єпископів. Скликається в перервах між останніми щонайменше чотири рази на рік.

ФункціїРедагувати

Синод, згідно зі статутом[1], є органом управління церквою у період між Соборами єпископів (Архієрейськими соборами).

Синод очолюється Митрополитом київським і всієї України (місцеблюстителем за версією РПЦ) і складається з десяти, включаючи митрополита київського, єпархіальних архієреїв — семи постійних і трьох тимчасових членів. Тимчасові члени Священного синоду викликаються на сесію по черзі кожних півроку. Синод скликається Митрополитом Київським і всієї України (Місцеблюстителем) за потребою, але не рідше, ніж чотири рази на рік, і підзвітний Собору єпископів.

СинодРедагувати

Обов'язкиРедагувати

 • нагляд за дотриманням соборних постанов і Статуту УПЦ МП;
 • розгляд матеріалів з канонізації святих, їх схвалення та передання для затвердження собором єпископів;
 • вирішення богословських, літургійних, дисциплінарних, пастирських і церковно-адміністративних питань;
 • утворення, реорганізація та ліквідація синодальних установ і місій, ухвалення їх статутів, нагляд за їхньою діяльністю, а також призначення їх керівників;
 • утворення, реорганізація та ліквідація духовних навчальних закладів, ухвалення їх статутів, призначення або затвердження їх ректорів;
 • утворення, реорганізація та ліквідація монастирів і затвердження їх настоятелів, настоятельок і намісників;
 • утворення ставропігій;
 • утворення тимчасових комісій для вирішення актуальних питань життя Української православної церкви;
 • піклування про розвиток доброчинницької, соціальної та миротворчої діяльності єпархій Української православної церкви;
 • піклування про духовну освіту, катехізацію, місіонерство та видавничу діяльність;
 • звернення з посланнями до української пастви, а в разі потреби — до співвітчизників за кордоном;
 • висловлення позиції Української православної церкви з актуальних проблем сучасного суспільства;
 • оцінка найважливіших подій у сфері міжцерковних, міжконфесійних і міжрелігійних стосунків;
 • підтримання міжконфесійних і міжрелігійних зв'язків в Україні та за її межами;
 • будівництво, реставрація храмів, нагляд за архітектурними пам'ятками та церковним майном;
 • вирішення питань, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням будівлями та майном, призначеним спеціально для здійснення цілей та завдань Української православної церкви, а також установлення порядку розпорядження, володіння та користування іншим майном Української православної церкви;
 • вирішення фінансових питань;
 • схвалення бюджету Української православної церкви, фінансувань Синодальних установ та духовних навчальних закладів;
 • розгляд звітів архієреїв про стан єпархій та за потреби ухвалення відповідних постанов;
 • у разі необхідності тлумачення пунктів Статуту про управління УПЦ МП.

Священний синод є апеляційним церковним судом щодо єпархіальних судів Української православної церкви.

Секретарем Священного Синоду є Керуючий справами Київської митрополії Української православної церкви. Він є постійним членом Священного синоду за посадою. До його обов'язків входить підготовка матеріалів до засідання Священного синоду і складання його журналів.

Участь членів Священного синоду в його засіданнях є їхнім канонічним обов'язком. Відсутність без поважних причин членів Священного синоду підлягає братньому напоумленню. У виняткових випадках кворум Священного синоду становлять 2/3 його членів. Як правило, засідання Священного синоду є закритими. Члени Синоду мають бути в клобуках і сідають за протоколом, з урахуванням старшинства хіротоній.

Священний Синод працює на підставі порядку денного, який подається Головуючим і синодально схвалюється на початку першого засідання. Питання, що потребують попереднього вивчення, Головуючий завчасно направляє членам Священного синоду. Члени Священного синоду можуть вносити пропозиції щодо порядку денного і порушувати питання з попереднім повідомленням про те Головуючого.

Головуючий керує засіданнями згідно з прийнятим регламентом. У випадку, якщо Митрополит Київський і всієї України з якоїсь причини тимчасово не може виконувати обов'язки Головуючого у Священному Синоді, його обов'язки виконує старший за архієрейською хіротонією постійний член Священного синоду. Тимчасовий Головуючий у Священному Синоді не є канонічним Місцеблюстителем.

Справи у Священному синоді вирішуються загальною згодою усіх членів, які беруть участь у засіданні, або більшістю голосів. При рівній кількості голосів голос Головуючого є вирішальним. Ніхто з присутніх членів Священного синоду не може утриматися від голосування. Кожний з членів Священного синоду у разі незгоди з ухваленим рішенням може висловити окрему думку, про що він має заявити на тому ж засіданні із викладенням її підстав і подати у письмовому вигляді не пізніше трьох днів з дня засідання. Окремі думки додаються до справи, не зупиняючи її вирішення. Головуючий не може своєю владою знімати з обговорення запропоновані у порядку денному питання, перешкоджати їхньому вирішенню або припиняти втілення у життя прийнятих рішень. Коли у Священному синоді розглядається справа за скаргою на членів Священного синоду, зацікавлена особа може бути присутня і давати пояснення, але під час вирішення справи вона повинна залишити зал засідань. При розгляді скарги на Головуючого він передає головування старішому за архієрейською хіротонією архієреєві з числа членів Священного синоду.

Усі журнали та постанови Священного синоду підписуються спочатку Головуючим, а потім усіма присутніми на засіданні членами, навіть якщо деякі з них не згодні з ухваленим рішенням і подали про те окрему думку. Постанови Священного синоду набирають сили після їх підписання.

Починаючи з 2019 року, публікацію журналів Священного Синоду УПЦ було припинено без жодних пояснень (останніми було оприлюднено журнали засідання від 17 грудня 2018 року), відтоді тексти їх недоступні.[2]

Склад синодуРедагувати

 1. Онуфрій (Березовський), митрополит Київський, Предстоятель УПЦ МП;
 2. Агафангел (Саввін), митрополит Одеський і Ізмаїльський;
 3. Лазар (Швець), митрополит Сімферопольський і Кримський;
 4. Іларіон (Шукало), митрополит Донецький і Маріупольський;
 5. Марк (Петровцій), митрополит Хустський і Виноградівський;
 6. Феодор (Гаюн), митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький, голова Церковного суду УПЦ МП;
 7. Павел (Лебідь), митрополит Вишгородський і Чорнобильський;
 8. Мелетій (Єгоренко), митрополит Чернівецький і Буковинський, голова ВЗЦЗ УПЦ МП.
 9. Антоній (Паканич), митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами УПЦ МП.

Ще три члени обираються з архієреїв по черзі на кожну сесію.

Синодальні установиРедагувати

В УПЦ МП діють синодальні установи, які відповідають за певне коло загальноцерковних справ, що входять до їхньої компетенції. Синодальні установи утворюються або ліквідуються рішенням Собору єпископів або синоду та підзвітні їм. Вони очолюються особами, які призначені синодом. Синодальними установами УПЦ МП є:

 • Навчальний комітет при синоді УПЦ МП;
 • Канонічна комісія при синоді УПЦ МП;
 • Відділ зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП;
 • Комісія у справах монастирів УПЦ МП;
 • Комісія із канонізації святих при синоді УПЦ МП;
 • Синодальна богословська комісія;
 • Синодальний відділ благодійності та соціального служіння;
 • Синодальний відділ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України;
 • Синодальний відділ релігійної освіти, катихізації та місіонерства;
 • Синодальний відділ у справах молоді;
 • Синодальний відділ з архітектури, будівництва та охорони пам'яток церковної архітектури;
 • Синодальний відділ «Місія духовної просвіти»;
 • Синодальний відділ «Місія соціальної допомоги дітям».

За потребою можуть бути створені й інші синодальні установи. Діяльність синодальних установ регулюється їхніми власними Статутами, які схвалюються Священним синодом Української православної церкви та затверджуються Митрополитом Київським і всієї України. Митрополит Київський здійснює вищий нагляд за діяльністю синодальних установ.

Навчальний комітет при синодіРедагувати

Богословсько-канонічна комісія при синоді УПЦ МПРедагувати

Голова: Антоній (Паканич), митрополит Бориспільський і Броварський.

СкладРедагувати

 • Антоній (Паканич), митрополит Бориспільський і Броварський — голова;
 • Августин (Маркевич), митрополит Білоцерківський і Богуславський;
 • Євлогій (Гутченко), архієпископ Сумський і Охтирський — заступник голови;
 • Базаринський І. Г., доцент Київської духовної академії — секретар комісії;
 • Климент (Вечеря), єпископ Ірпінський проректор Київської духовної академії і Семінарії з навчальної роботи;
 • Архімандрит Нестор (Соменок), професор Київської духовної академії;
 • Архімандрит Віктор (Коцаба), секретар Вченої ради Київської духовної академії і Семінарії;
 • Протоієрей Володимир Савельев, доцент Київської духовної академії;
 • Протоієрей Миколай Данилевич, викладач Київської духовної академії і Семінарії;
 • Ігумен Сильвестр (Стойчев), викладач Київської духовної академії і Семінарії;
 • Бурега В. В., доцент Київської духовної академії;
 • Хроненко І. В., викладач Київської духовної академії;
 • Ворона В. В., викладач Київської духовної семінарії.

Відділ зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МПРедагувати

Голова: митрополит Чернівецький і Буковинський, Мелетій (Єгоренко).

Секретар: Протоієрей Миколай Данилевич.

Комісія у справах монастирів УПЦ МПРедагувати

Голова: митрополит Вишгородський Павел (Лебідь), вікарій Митрополита Київського і всієї України, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Комісія по канонізації святих при Священному синоді УПЦ МПРедагувати

Голова: митрополит Херсонський і Таврійський Іоанн (Сіопко).

Секретар: ігумен Аркадій (Демченко).

СкладРедагувати

Синодальна комісія по діалогу з «УАПЦ»Редагувати

Голова: митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич).

Синодальний відділ з благодійності та соціального служінняРедагувати

Голова: архідиякон Сергій Косовський.

Синодальний відділ по взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями УкраїниРедагувати

Голова: митрополит Львівський і Галицький Августин (Маркевич).

Місіонерський відділ при Священному синодіРедагувати

Голова: митрополит Полтавський і Миргородський Филип (Осадченко).

Синодальний відділ у справах молодіРедагувати

Голова: єпископ Обухівський Іона (Черепанов).

Синодальний відділ з архітектури, будівництва та охорони пам'ятників церковної архітектуриРедагувати

Голова: протоієрей Віталій Косовський.

Синодальний інформаційний відділРедагувати

Голова: єпископ Ірпінський Климент (Вечеря).

Синодальний відділ «Місія соціальної допомоги дітям»Редагувати

Голова: єпископ Львівський і Галицький Філарет (Кучеров).

Юридичний відділ УПЦ МПРедагувати

Керівник: Волинець Валентин Феодосійович, заслужений юрист України, адвокат.

Видавничий відділРедагувати

Голова: протоієрей Володимир Савєльєв

Синодальний відділ «Місія Церква і медицина»Редагувати

Голова: протоієрей Геннадій Батенко.

Синодальний відділ «Церква і культура»Редагувати

Голова: ігуменя Серафима (Шевчик), настоятельниця Одеського Свято-Михайлівського жіночого монастиря

Синодальний відділ релігійної освіти і катихізаціїРедагувати

Голова: єпископ Макарівський Іларій (Шишковський), вікарій Київської митрополії.

Церковний судРедагувати

Голова: митрополит Кам'янець-Подільський і Городоцький Феодор (Гаюн).

СкладРедагувати

 • Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій (Генсіцький);
 • Архієпископ Овруцький і Коростенський Віссаріон (Стретович);
 • Архієпископ Святогірський Арсеній (Яковенко), вікарій Донецької єпархії;
 • Архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій (Гутченко);
 • Архієпископ Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф (Губень);
 • Протоієрей Василій Ковальчук, клірик Чернівецької єпархії;
 • Протоієрей Василій Галяс, клірик Тернопільської єпархії;
 • Протоієрей Євгеній Васьковський, клірик Овруцької єпархії;
 • Протоієрей Сергій Кнігніцький, клірик Горлівської єпархії;
 • Протоієрей Іоанн Щербан, клірик Новокаховської єпархії;
 • Протоієрей Костянтин Маслов, клірик Кременчуцької єпархії.

Літургічно-богослужбова комісія при синодіРедагувати

Голова: єпископ Новокаховський та Генічеський Філарет (Звєрєв).

СкладРедагувати

 • Архімандрит Полікарп (Ліненко), насельник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври;
 • Протоієрей Олег Скнар, клірик Київської єпархії;
 • Протоієрей Андрій Ніколаїді, викладач ОДС;
 • Протоієрей Олег Кожушний, викладач КДАіС;
 • Ігумен Роман (Підлубняк), регент хору КДАіС.

Синодальний відділ у справах сім'їРедагувати

Голова: єпископ Ровеньківський і Свердловський Пантелеймон (Поворознюк).

СкладРедагувати

 • Протоієрей Олег Мельничук, клірик Київської єпархії
 • Протоієрей Валентин Мороз, клірик Житомирської єпархії

Синодальний відділ у справах пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системиРедагувати

Голова: священик Віктор Яценко.

Синодальний відділ у справах пастирської опіки козацтва України та духовно-фізичного виховання молодіРедагувати

Голова: єпископ Запорізький і Мелітопольський Іосиф (Масленніков).

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Статут про управління УПЦ МП [Архівовано 12 серпня 2010 у Wayback Machine.].
 2. [https://sinod.church.ua/category/zhurnali/ Священний Cинод УПЦ. Офіційний сайт. Архіви рубрики: Журнали

ПосиланняРедагувати