Емо́ції (від фр. emotion — «хвилювання», «збудження») — це психічний процес, складний стан організму середньої тривалості, що відображає суб'єктивне оціночне ставлення до існуючих або можливих ситуацій та об'єктивного світу, призводить до дії симпатичної нервової системи і підвищення життєдіяльності організму[1][2][3]. Внаслідок цього підвищується ритм дихання, пульсу і залозовиділення тощо, на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки. Якщо емоція інтенсивна та довготривала — настає порушення інтелектуальних функцій, зростають тенденції щодо дії неврівноваженого чи протопатичного характеру, можливе роздвоєння особистості тощо.

Такі психічні емоції, як радість, переляк, горе, страх, сором, особливо, коли вони з'являються несподівано, викликають почастішання або уповільнення скорочень серця. Емоції характеризуються трьома компонентами: переживаючими або усвідомленими в психіці відчуттям емоцій; процесами, що відбуваються в нервовій, ендокринній, дихальній, травній та інших системах організму; спостерігаються виразними комплексами емоцій, в тому числі, на обличчі. Фахівці проводять відмінність між поняттям «емоція» і поняттями «почуття», «афект», «настрій» і «переживання».

В українській мові заведено використовувати поняття «Емоція» як переживання людиною свого ставлення до дійсності, до особистого й навколишнього життя; душевне переживання, почуття людини[4].

Межі поняттяРедагувати

На відміну від почуттів, емоції не мають об'єктної прив'язки: вони виникають не щодо кого чи чого-небудь, а стосовно ситуації в цілому. «Мені страшно» — це емоція, а «Я боюся цієї людини» — це почуття. У зв'язку з цим емоції, на відміну від почуттів, не можуть бути амбівалентними: щойно ставлення до чогось стає одночасно і поганим і хорошим, це щось можна назвати об'єктом, а емоційні процеси по відношенню до нього — почуттями.

На відміну від афектів, емоції можуть практично не мати зовнішніх проявів, значно триваліше за часом і слабше за силою. Крім того, афекти сприймаються суб'єктом як стан його «я», а емоції — як стан, що відбуваються «в ньому». Це особливо помітно, коли емоції є реакцією на афект, наприклад коли людина відчуває страх за своє майбутнє, як реакцію на щойно відчутий спалах гніву (афект).

На відміну від настроїв, емоції можуть мінятися досить швидко і протікати досить інтенсивно.

Під переживаннями ж зазвичай розуміють виключно суб'єктивно-психічну сторону емоційних процесів, не включаючи фізіологічні складові.

Емоції зазвичай не характеризують людину, але можуть показати її внутрішній стан, привернути до нього увагу рідних та близьких людей.

Згідно з Янгом, емоція не є результатом внутрішніх змін організму, що спонукають до задоволення потреби[5].

ОсобливостіРедагувати

Одна з найважливіших особливостей емоцій — їх індикаторний характер, тобто здатність формуватися стосовно ситуацій і подій, які реально в цей час можуть не відбуватися, і існують тільки у вигляді ідеї про пережиті, очікувані чи уявні ситуації.

Інша важлива особливість — їх здатність до узагальнення і комунікації (емоції можуть передаватися між людьми або тваринами), через що емоційний досвід включає в себе не тільки індивідуальні переживання, але й емоційні співпереживання, що виникають в ході спілкування, сприйняття творів мистецтва тощо.

ФункціїРедагувати

Функції емоцій[6]

 • Відображально-оцінна функція
 • Мотиваційна функція
 • Сигнальна функція
 • Прогностична
 • Спонукальна
 • Активаційно-енергетична функція
 • Комунікативна функція
 • Маніпулятивна функція
 • Пізнавальна функція
 • Оздоровча функція

Класи емоційних станівРедагувати

1. Настрій — найпоширеніший емоційний стан, що характеризується слабкою інтенсивністю, тривалістю, іноді невизначеністю та неясністю переживань. Виділяють чотири основні причини та обставини, що змінюють настрій:

 • фізіологічні процеси (хвороба, втома погіршують настрій; здоров'я, повноцінний сон піднімають настрій);
 • довкілля (бруд, шум, важке повітря, неприємний колір погіршують настрій; чистота, тиша, свіже повітря, затишок піднімають настрій);
 • взаємовідносини між людьми (образа, грубість погіршують настрій; привітність, довіра, такт піднімають настрій);
 • мислені процеси (образи, в яких відображаються негативні емоції погіршують настрій; образи, в яких відображаються позитивні емоції піднімають настрій).

2. Пристрасть — виразне, визначене, сильне, глибоке, тривале, усвідомлене емоційне переживання. Воно активізує діяльність людини, підпорядковує собі всі її думки та вчинки, мобілізує на подолання перешкод, на досягнення поставленої мети. Пристрасть до улюбленої справи (наприклад, до спорту, до музики) дозволяє досягти значних успіхів, пристрасть до боротьби (у широкому значенні цього слова) породжує мужність. Однак пристрасть може не лише формувати особистість, але й зруйнувати її (наприклад, пристрасть до азартних ігор, алкоголю, наркотиків).

3. Афект — емоційне переживання, що характеризується різко вираженою інтенсивністю та відносною короткочасністю. Це вже не радість, а захоплення; не горе, а відчай; не страх, а жах; не гнів, а лють.

Класифікація емоційРедагувати

За ступенем збудження чи заспокоєння розрізняють:

За наявністю відтінків задоволення або незадоволення розрізняють:

Також окремо виділяють: нижчі емоції, що пов'язані з безумовно-рефлекторною діяльністю, ґрунтуються на інстинктах та є їх вищим виразом (емоції голоду, спраги, егоїзму тощо) і вищі, дійсно людські емоції-почуття: обов'язку, любові, товариства, сорому тощо.

Куб ЛевгеймаРедагувати

У 2012 р. Х'юго Левгейм запропонував тривимірну модель — Куб емоцій Левгейма, де три моноамінових нейромедіатори серотоніндофамін і норадреналін утворюють осі координатної системи, а вісім базових емоцій, позначених відповідно до теорії афекту Сільвана Томкінса, знаходяться у восьми вершинах куба. Модель куб Левгейма використовується також в галузі біологічних штучних емоцій[en][7].

Фундаментальні емоціїРедагувати

З часів Аристотеля налічують шість основних емоцій: радість, здивування, сум, гнів, страх і огиду[8].

Десять фундаментальних емоцій (за К. Ізардом) — це цікавість, радість, здивування, гнів, горе, відраза, зневага, страх, сором та вина.

Кожна фундаментальна емоція має властиві тільки для неї адаптивні функції з унікальними мотиваційними якостями, винятково важливими для кожного індивіду та для всього виду.

Емоції називаються фундаментальними, оскільки кожна з них має:

 1. специфічні внутрішньо детерміновані нервові субстрати;
 2. характерні мімічні або нервово-м'язові виразні комплекси;
 3. відмінне суб'єктивне переживання або феноменологічну якість.

Жоден з цих компонентів не утворює емоцію самостійно. Цілісна емоція (або повний емоціональний процес) вимагає всіх цих трьох компонентів, хоч в одному з них — виражальному комплексі — і тривалість, і інтенсивність послаблюються соціалізацією.

ВластивостіРедагувати

Емоціям (утім, як й емоційному тону) притаманна низка властивостей[9]

 • Універсальність
 • Динамічність
 • Домінантність
 • Накопичення
 • Зміцнення
 • Адаптація
 • Упередженість (суб'єктивність)
 • Заразливість
 • Пластичність
 • Утримання в пам'яті
 • Іррадіація
 • Перенос

ВиявРедагувати

Т. Томашевські на прикладі емоції гніву виокремив чотири фази розвитку емоції: фазу кумуляції (нагромадження, підсумовування), вибуху, зменшення напруження та вгасання[9].

ФізіологіяРедагувати

Емоції виявляються у зовнішній поведінці і у перебудові внутрішнього середовища організму, що має своєю метою адаптацію організму до середовища проживання. Наприклад емоція страху готує організм до «поведінки уникнення»: активізується орієнтовний рефлекс, що активує система мозку, посилюється робота органів чуття, в кров виділяється адреналін, посилюється робота серцевого м'яза, дихальної системи, напружуються м'язи, сповільнюється робота органів травлення тощо. Те, що безліч фізіологічних змін, пов'язаних з емоціями, проявляються в активації вегетативної нервової системи має важливе прикладне значення: у клінічній та науково-дослідницькій практиці широко використовуються такі її параметри, як артеріальний тиск, пульс, дихання, реакція зіниць, стан шкірних покривів (в тому числі, елевація волосся шкіри), активність залоз зовнішньої секреції, рівень глюкози в крові.

До того, як емоції проявляться у свідомості (на рівні кори головного мозку), інформація від зовнішніх рецепторів обробляється на рівні підкірки, гіпоталамуса, гіпокампу, досягаючи поясної звивини. Система гіпоталамуса і мигдалини забезпечують реакцію організму на рівні найпростіших, базових форм поведінки

Мімічні проявиРедагувати

Міміка — універсальний спосіб прояву емоцій серед людей незалежно від расової та соціальної приналежності. Центр розпізнавання емоцій розташовується в правій півкулі головного мозку і має відмінну від центру розпізнавання осіб локалізацію.

Існує так званий феномен «емоційного зараження» — емоції, особливо в середовищі стадних тварин, проявлені в поведінці однієї особиною, викликають схожі емоції в інших особин, які ці прояви спостерігають. У людському середовищі цей ефект так само присутній і особливо помітний в поведінці натовпів.

Емоційний відгукРедагувати

Емоційний відгук (сприйнятливість, чутливість) — оперативна емоційна реакція на поточні зміни в предметному середовищі (побачили гарний краєвид — захопилися). Емоційний відгук визначається емоційною збудливістю людини. Одним з видів емоційного відгуку є емоційне співзвуччя, синтонія. Синтонія — здатність гармонійно відгукуватися на стани інших людей і на явища навколишнього світу (відчувати себе в гармонії з природою, з людьми чи людиною).

Формули емоційРедагувати

Формула СимоноваРедагувати

Широкого визнання набула створена радянським психофізіологом Павлом Симоновим формула, яка в короткій символічній формі подає співчинники, що впливають на виникнення та характер емоції.

Е  П  Ін-Іс 

Е = f (П (Ін-Іс))

де Е — емоція, її ступінь, якість і знак; П — сила і якість актуальної потреби; (Ін-Іс) — оцінка ймовірності (можливості) задоволення потреби на основі вродженого і онтогенетичного досвіду; Ін — інформація про ресурси, які прогностично необхідні для задоволення потреби; Іс — інформація про існуючі засоби, якими реально володіє суб'єкт.

Ця формула не застосовується для отримання конкретних кількісних значень, а тільки для ілюстрації самого принципу формування позитивних чи негативних емоцій різної сили.[10]

Формула АнохінаРедагувати

У формулі Симонова фігурує величина Ін — інформація про ресурси, які прогностично необхідні для задоволення потреби. Це означає, що потреба ще не задоволена, тобто ситуація по задоволенню потреби ще не завершилася. Емоції, що виникають до завершення ситуації називаються попередніми. Таким чином формула Симонова застосовна, можливо, тільки до попередніх емоцій.

Крім попередніх є так звані констатуючі емоції, що виникають після завершення ситуації. Для констатуючих емоцій Костянтином Анохіним розроблена теорія емоцій, яка стверджує, що знак і сила емоції визначаються ступенем досягнення мети. Якщо мета досягнута, то виникає позитивна емоція, якщо не досягнута, то негативна.

ГалереяРедагувати

Вияв емоцій у дітей

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Panksepp, Jaak (2005). Affective neuroscience : the foundations of human and animal emotions (вид. [Reprint]). Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press. с. 9. ISBN 0-19-509673-8. «Our emotional feelings reflect our ability to subjectively experience certain states of the nervous system. Although conscious feeling states are universally accepted as major distinguishing characteristics of human emotions, in animal research the issue of whether other organisms feel emotions is little more than a conceptual embarrassment» 
 2. Emotion in the perspective of an integrated nervous system. Brain Research. Brain Research Reviews 26 (2-3): 83–6. May 1998.  Проігноровано невідомий параметр |vauthors= (довідка)
 3. Davidson, edited by Paul Ekman, Richard J. (1994). The Nature of emotion : fundamental questions. New York: Oxford University Press. с. 291–93. ISBN 0195089448. «Emotional processing, but not emotions, can occur unconsciously.» 
 4. ЕМОЦІЯ (Великий тлумачний словник сучасної української мови). Київ: ВТФ «Перун». 2001-2009. ISBN ISBN 966-569-013-2. «ЕМОЦІЯ. Переживання людиною свого ставлення до дійсності, до особистого й навколишнього життя; душевне переживання, почуття людини» 
 5. Young P. Motivation and emotion. A survey of the determinants of human and animal activity. — London, 1961.
 6. Варій М. Й. Психологія
 7. Hsu, C. M.; Chen, T. T.; Heh, J. S. (July 2014). Emotional and Conditional Model for Pet Robot based on Neural Network. 2014 7th International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops. с. 305–308. doi:10.1109/u-media.2014.33. 
 8. Двадцять дві емоції
 9. а б Варій М. Й. Загальна психологія : навчальний посібник. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — С. 968.
 10. Раевский В. В. Формула эмоций / Владимир Вячеславович Раевський (д. б. н.).(рос.)

ЛітератураРедагувати

 • Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. (рос.)
 • A Dictionary of Psychology by James Drever. — Middlesex : Penguin Reference Books, 1952 — 1966. (англ.)
 • Изард К. Эмоции человека : пер. с англ. — М. : Изд. Моск. ун-та, 1980. — С. 440. (рос.)
 • Изард К. Психология эмоций : пер. с англ. — Питер, 2008. (рос.)
 • Основи загальної та юридичної психології : Курс лекцій : навч. посібник / Н. Р. Бобечко, В. П. Бойко, І. В. Жолнович, І. І. Когутич ; за ред. В. Т. Нора. — К. : Алерта : ЦУЛ, 2011. — 224 с.

ПосиланняРедагувати