Психологія особистості

галузь психологічних знань, яка займається вивченням людини як цілісного психічного утворення, як системи психічних якостей, що має струк

Психологія особистості — галузь психологічних знань, яка займається вивченням психічних властивостей людини як цілісного утворення, як певної системи психічних якостей, що має відповідну структуру, внутрішні зв'язки, характеризується індивідуальністю та взаємопов'язана з навколишнім природним і соціальним середовищем.[1][2]

Предмет психології особистості ред.

Назва цієї дисципліни вказує на те, що її предметом є психологічна феноменологія особистості. На теперішній час не має загально прийнятого визначення особистості. Але, по-перше, — це людина як суб'єкт суспільних стосунків, соціальних взаємин та свідомої діяльності. По-друге, особистість інтегрує всі психічні процеси, стани і властивості, наприклад, — уяву, пам'ять, мислення, мотив, темперамент, характер тощо. Це вказує на те, що будь-які явища у психіці людини існують та функціонують виключно як елемент, невіддільна складова цієї системи. Тобто, особистість — це форма існування людської психіки. Названі ознаки є базовими та найважливішими у функціональній структурі цього феномену. Об'єднавчим ядром особистості є Я-концепція або Я-образ: її знання, уявлення про себе як про окремого індивіда, що існує в певних суспільних умовах, її ставленні до себе, до своїх властивостей, особливостей.

Основні напрямки в психології особистості ред.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. Winnie, J.F. & Gittinger, J.W. (1973) An introduction to the personality assessment system. Journal of Clinical Psychology, Monograph Supplement, 38,1=68
  2. Krauskopf, C.J. & Saunders, D.R, (1994) Personality and Ability: The Personality Assessment System. University Press of America, Lanham, Maryland

Посилання ред.

Література ред.

  • Мельников Владимир Михайлович, Ямпольский Леонид Тевьевич. Введение в экспериментальную психологию личности. Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебного пособия для слушателей ИПК преподавателей педагогических дисциплин университетов и педагогических институтов. — Москва : «Просвещение», 1985. — 320 с. — 35 000 прим. (рос.)
  • О. Б. Столяренко — Психологія особистості. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 280 с. ISBN 978-611-01-0322-0
  • Москалець В. П. Психологія особистості [текст] навчальний посібник. — М 82 К.: «Центр учбової літератури», 2013. — 416 с., 7-8 с.