Дискре́тний простір в загальній топології і суміжних галузях математикитопологічний простір, в якому всі точки ізольовані одна від одної.

Визначення ред.

  • Нехай   — деяка множина, а   - сім'я всіх його підмножин. Тоді   є топологією, що називається дискретною топологією, а пара   називається дискретним топологічним простором.
  • Нехай   - метричний простір, де метрика   визначена так:
 

Тоді   називається дискре́тною ме́трикою, а весь простір називається дискретним метричним простором.

Зауваження ред.

Топологія, що індукується дискретною метрикою, є дискретною. Зворотне, взагалі кажучи, невірно. Метрика, що не є дискретною, може породжувати дискретну топологію.

Приклади ред.

  • Нехай   де  , і   - дискретна метрика на  . Тоді   - дискретний метричний, а отже і топологічний простір.
  • Нехай   и   Очевидно, задана метрика не дискретна. Проте, вона породжує дискретну топологію.

Властивості ред.

Див. також ред.

Література ред.

  1. Бурбаки Н. Элементы математики. Общая топология. Основные структуры — М.: Наука, 1968
  2. Келли Дж. Л. Общая топология — М.: Наука, 1968
  3. Steen, Lynn Arthur; Seebach, J. Arthur Jr. (1995) [1978], Counterexamples in Topology (вид. Dover reprint of 1978), Berlin, New York: Springer-Verlag, ISBN 978-0-486-68735-3, MR 0507446