Гармонічна функція

Функція визначена на називається гармонічною в цій області, якщо f є двічі неперервно диференційовною і є розв’язком рівняння Лапласа:

Для позначення цього використовуються позначення або

ВластивостіРедагувати

  • Якщо D — скінченна область і гармонічна функція   тоді:
 
  • Теорема про середнє значення: якщо f(x) — гармонічна функція у кулі B(x0,r) радіуса r з центром   і   то її значення в центрі кулі дорівнює середньому арифметичному її значень на сфері S(x0,r), тобто
 
де   — об'єм одиничної кулі в  .
У припущенні неперервності f(x) ця властивість може бути прийнята як визначення гармонічної функції.
  • Принцип екстремуму: якщо D — область в  , що не містить усередині точки   f(x) — гармонічна функція у D,  , то ні в якій точці   функція f(x) не може досягати локального екстремуму, тобто в будь-якому околі V(x0) кожної точки   знайдеться точка  , у якій  , і знайдеться точка  , у якій  
Якщо, крім того, і  , то найбільше і найменше значення f(x) в замкнутій області   досягаються тільки в точках межі  . Відповідно, якщо   на  , то   на всій множині  .
  • Якщо f(x) — гармонічна функція у всьому просторі   2 обмежена зверху або знизу, то f(x)= const.(Теорема Ліувіля)
  • Якщо f(x) — гармонічна функція у околі точки   то f(x) розкладається в цьому околі у степеневий ряд за змінними   тобто довільна гармонічна функція є аналітичною функцією і має часткові похідні всіх порядків, які в свою чергу є гармонічними функціями.
  • Властивість єдиності: якщо f(x) — гармонічна функція у області   і   в деякому n-вимірному околі довільної точки   то   в D.
Якщо f(x) — аналітична функція дійсних змінних у області   і якщо в деякому n-вимірному околі точки   функція f(x) є гармонічною то вона є гармонічною в усій області D.
  • Принцип симетрії: Нехай межа   області   містить відкриту в площині xn=0 множину G, і f(x) — гармонічна функція у D і f(x) = 0 і неперервна усюди на G. Якщо   — область, симетрична з D відносно гіперплощини xn=0 тоді f(x) гармонійно продовжується в область   за формулою:
 
  • Перша теорема Гарнака: якщо послідовність   гармонічних функцій у обмеженій області D, неперервних в замкнутій області  , є рівномірно збіжною на межі  , то вона є рівномірно збіжною у D, причому гранична функція   є гармонічною функцією у D.
  • Друга теорема Гарнака: якщо послідовність   гармонічних функцій в області D, є монотонною і збігається принаймні в одній точці  , то вона збігається усюди в D і гранична функція   є гармонічною.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати