Ра́діус (лат. radius — «промінь») —

Радіус кола

1) відрізок, що з'єднує центр кола (сфери) з довільною точкою цього кола (сфери). Позначається здебільшого латинськими літерами r або R.

Радіус дорівнює половині діаметра:

2) довжина цього відрізка.

3) Величина охоплення, сфера дії, поширення чого-небудь стосовно якогось центру.

Приклади похідних від терміна у різноманітних галузях ред.

Радіус повороту — радіус траси транспортної смуги, по якій проходять транспортні засоби; інші значення — відстань від осі повороту чи машини, устаткування (наприклад, кузова екскаватора) до габаритної (найбільш виступаючої) деталі.

Радіус розвантаження екскаватора — горизонтальна відстань між віссю повороту екскаватора і центром ковша при його розвантаженні.

Радіус руйнування — найбільша відстань від центру заряду ВР, на якому спостерігається руйнування гірської породи, що оточує заряд.

Радіус сейсмічності — відстань від заряду ВР, що забезпечує безпеку будинків і споруджень при коливаннях, викликаних вибухом.

Радіус черпання екскаватора — горизонтальна відстань між віссю екскаватора і крайкою ковша з зубами.

Узагальнення ред.

Радіусом множини  , що лежить в метричному просторі з метрикою  , називається половина діаметра, а саме  .

Радіус n-розмірного гіперкуба зі стороною s дорівнює

 

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.