Відкрити головне меню

Януш Ядвіга Вацлавівна

Януш Ядвіга Вацлавівна (12 травня 1933, смт Степань, тепер Сарненського району Рівненської області) — український мовознавець польського походження, провідний педагог вищої школи, доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Міжнародної академії наук вищої школи (м. Москва), громадський діяч, солістка-вокалістка, лауреат багатьох конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Освіта, наукові ступені і вчені званняРедагувати

Закінчила 1956 закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «українська мова та література».

У 1971 — захистила дисертацію на тему «Значення творчості І. Карпенка-Карого в історії мови української драматургії кінця XIX — початку XX ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю «Українська мова».

У 1990 — захистила дисертацію на тему «Мова української драматургії кінця XIX — початку XX ст. (Лексика. Функціонально-стилістичний аспект)» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю «Українська мова».

Кар'єраРедагувати

1958—1984 — працювала на кафедрі мовознавства Рівненського педагогічного інституту.

1985 — доцент кафедри журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

19852003— в Київському інституті народного господарства (тепер Київський національний економічний університет): доцент, а з 1991 — завідувач кафедри української мови та літератури.

З 2004 — працює професором кафедри українознавства Національного авіаційного університету[1]

ВідзнакиРедагувати

1997 — медаль «Ветеран праці»

2001 — Член Міжнародної академії наук вищої школи

2001 — почесний знак «Відмінник освіти України»

2003 — заслужений працівник освіти України

Родина: заміжня, чоловік Юрій Щепкін, кандидат фізико-математичних наук, дослідник у сфері ядерної фізики (син Германа Яковича Щепкіна, фізика-ядерника), син Олександр, проживає у м. Рівне, двоє онуків.

Наукова діяльністьРедагувати

Автор 190 наукових праць, в тому числі понад 20 праць опубліковано за кордоном (Польщі, Німеччині, Молдові та Росії). Доповідач на міжнародних фахових конференціях з лінгвістичних та лінгводідактичних питань.

Праці — з лексикології, стилістики та культури мови, історії української літературної мови, термінології, методики викладання українсько мови:

 • навчальні посібники «Сучасна українська мова» (ч. 1, 1996), «Українська мова для початківців» (1996, у співавт.), «Українська мова. Вправи і завдання для самостійної роботи студентів» (2000), «Українська мова. Вправи і завдання», «Українська література» (обидві — 2002), «Сучасна українська мова» (ч. 1-2, 2003) тощо.

Уклала програми з української і польської літератури для вищої школи.

Основні опубліковані праціРедагувати

1. Януш Я. В. Мова української класичної драматургії. — Львів: Вища школа, 1983. — 148 с.

2. Януш Я. В. Українська мова в системі національної освіти в Україні // Вісник укр. Відділ. Міжнародної академії наук вищої школи. — К., 2003. — С.171-179.

3. Януш Я. В. Основні правила українського правопису: Навчальний посібник. -К.: КНЕУ, 2004. — 68с.

4. Януш Я. В. Інновації в українській літературній мові на сучасному етапі її розвитку // Ze studiów nad językami i literami, wschdnioslowiańskimi. — Zieiona Góra? 2004. — С.39-44.

5. Януш Я. В. Сучасна українська мова. Курс лекцій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 460с.[2]

6. Януш Я. В. Українська мова (для не атестованих з української мови в середніх навчальних закладах). Вид. друге, доповнене і перероблене. / Я. В. Януш (кер. авт. кол.) і ін. — К. : КНЕУ, 2006. — 320 с.

7. Януш Я. В. Правила українського правопису: навч. посіб. / Я. В. Януш — К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ — друк», 2010. — 160 с.

ЛітератураРедагувати

 • Казаніна, Н.А. А пісня поруч / Н. Казаніна // Червоний прапор. - 1966. - трав. - С. 2. - (Портрети митців).
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : фото в залі, де відбувається ,Ювілейна конференція, присвячена 200-річчю з дні народження І.П. Котляревського // Зоря Полтавщини. - 1969. - 5 верес. (№ 209) - С. 1 : фото.
 • Морозова, С.Е. Я.В. Януш. Мова української класичної драматургії. Львів. Вища школа. 1983. [рецензія на монографію] / С.Е. Морозова // Филологические науки. - 1984. - № 5. - С. 84-85.
 • Прутових, Е. Особливості жанру [рецензія на монографію Я.В. Януш "Мова української класичної драматургії", "Вища школа", вид-во при ЛДУ, 147 с.] / Е. Прутових // Друг читача. - 1984. - 20 верес. - С. 4.
 • Козловська, Л. [Рецензія на посібник Януш Я.В. Сучасна українська мова : курс лекцій. Ч. 1. - К. : ІЗМН, 1996. - 106 с.] / Л. Козловська // Мовознавство. - 1997. - № 4-5. - С. 72-73.
 • Столярчук, Б. Митці Рівненщини / Б. Столярчук. - Рівне, 1997. - [С. 294].
 • Краснопольська, Н.Л. Шевченківські дні в університеті : [проведення свята української мови і участь Януш Я.В. у цьому захлді та виступ її як солістки] / Н.Л. Краснопольська // Економіст. - 1999. - № 7-8. - С. 4.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : працівник вищої школи, доктор філологічниї наук, професор // Жінки України : біогр. енциклопед. словник. - К., 2000. - С. 525-526.
 • Товстенко, В.Р.. Януш Ядвіга Вацлавівна // Українська мова : енциклопедія. — К. : Українська енциклопедія, 2000. — ISBN 966-7492-07-9.; видання 2004 та 2007 років.
 • Колесникова, І.А. Українська термінологія і сучасність: перша міжнародна термінологічна конференція в нашому університеті / І.А. Колесникова // Економіст. – 2001. - № 29-31. – С. 11 : фото.
 • Пастернак, Г.Ю. Цікава жінка поруч з нами : [розповідь про наукову діяльність Я.В. Януш та її талант як співачки] / Г.Ю. Пастернак, І.І. Козловець // Економіст. – 2001. - № 7-8. – С. 2 : фото.
 • [Поздоровлення з присвоєнням почесного звання академіка Міжнародної академії наук вищої школи] // Економіст. – 2002. - № 4-7. – С. 8 : фото.
 • Пупенко, Л.М. З Днем народження, Ядвіго Вацлавівно! / Л.М. Пупенко // Економіст. – 2002. - № 12-15. –  С. 13.
 • Терещенко, С.І. Українська мова і Шевченко / С.І. Терещенко // Економіст. - 2002. - № 12-15. –  С. 3 : фото. [Проведення вечора, присвяченого Дню рідної мови і славетному поетові України Т.Г. Шевченку та участь Януш Я.В. в цьому заході].
 • Подгурська, Т. Шевченківські дні в університеті / Т. Подгурська // Економіст. – 2003. - № 7-8. –  С. 4 : фото. – (Слово Кобзареве). Про Я.В.Януш, яка разом зі студентами та викладачами кафедри української мови і літератури університету підготувала і успішно провела Шевченківське свято – «Шевченко і українська мова».
 • Януш Ядвига Вацлавовна (Украина) // Ученые Международной академии наук высшей школы : юбилейное справочное издание (10-летие Академии) / состав. : В.Е. Шукшунов и др. – М., 2003. – С. 206.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : доктор філологічних наук, професор // Жінки — вчені Києва. - К., 2003. - С. 115-116 : фото.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : український мовознавець, доктор філологічних наук, професор // Українська мова : енцикл. – К., 2004. – С. 813.
 • Єрмоленко, С.Я.  [Рецензія  на посібник Я. В. Януш  Сучасна українська мова : Ч. 1-2. Курс лекцій.  – К. : КНЕУ, 2005. – 460 с.]  / С.Я. Єрмоленко // Мовознавство. – 2006. - № 5. - С. 109-111.
 • Мерінов, В.В. На допомогу студентові – нефілологу [рецензія  на посібник Я. В. Януш  «Сучасна українська мова : курс лекцій. І і ІІ частини. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 460 с.»]  / В.В. Мерінов //  Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – 2006. – Вип. 19. – С. 166-169.
 • Козачук, Г. Януш  Я.В. Сучасна українська мова : курс лекцій.  – 2-ге, вид., переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 460 с. / Г. Козачук // Дивослово. – 2007. - № 1. –  С. 64 : іл.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : український мовознавець, доктор філологічних наук, професор // Українська мова : енцикл. – К., 2007. – С. 845.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна // Професори Національного авіаційного університету  (1933-2008). – [К. : АДЕФ-Україна, 2008]. – С. 283 : фото.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : випускниця філологічного факультету (1956 р.); професор Гуманітарного інституту національного авіаційного  університету // Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Т. ІІІ. Шляхами успіху. – К. : Світ успіху, 2008. – С. 247 : фото.
 • Мерінов,  В.В. Не бійтесь заглядати у правопис… [ рецензія на навчальний посібник Януш Я.В. «Правила українського правопису. – 4-те вид., стер. – К. : НАУ-друк, 2010. – 160 с.»] / В.В. Мерінов  // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 34. – С. 282-283.
 • Енциклопедія сучасної України. За сприянням фонду «Відродження». Київ. — В друці.
 • Ученые международной Академии наук высшей школы. — Москва. — 2003 год.
 • Шляхами успіху. — Видавництво Київського національного економічного уінвесритету. — Київ. 2008.
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : біобібліографічний нарис до ювілею. Вип. 1 / [авт., упоряд. Н.Б. Грищенко] ; Департамент культури виконавчого органу Київської міської Ради (Київської міської державної адміністрації) ; Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києва ; Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії. - Київ : [Б. в.], 2013. - 61 с. : іл., портр. - ("Видатні жінки Києва").
 • Януш Ядвіга Вацлавівна : біобібліографічний нарис до ювілею. – Київ, 2013.

ПриміткиРедагувати