Теорема Лебега про мажоровану збіжність

Теоре́ма Лебе́га про мажоро́вану збі́жність — теорема у функціональному аналізі, теорії ймовірностей і суміжних дисциплінах, що визначає достатні умови рівності границі інтегралів Лебега від збіжної послідовності функцій і інтеграла Лебега від граничної функції цієї послідовності. Твердження не має аналогу для інтеграла Рімана і є однією із значних теоретичних переваг інтеграла Лебега.

ФормулюванняРедагувати

Нехай  вимірні функції на просторі з мірою  , що приймають значення в   чи   і задовольняють умови :

  • Послідовність функцій   збігається за мірою до функції   на всій множині  .
  • Існує функція   така що :
 

Тоді   і

 

при чому виконується :

 

ДоведенняРедагувати

Доведемо, що   :

оскільки   є границею вимірних функцій, вона є вимірною. Також оскільки для усіх   виконується  , то здійснивши граничний перехід одержуємо,   звідки  .


Використавши   і застосувавши лему Фату,

 

Оскільки   то,  

звідки

 

скориставшись цією властивістю можна завершити доведення :

 


ЗауваженняРедагувати

  • Умова мажорованості послідовності   інтегрованою функцією   не може бути опущена, як показує наступний контрприклад. Нехай  , де   - борелівська  -алгебра на  , а   - міра Лебега на тому ж просторі. Визначимо
 
Тоді послідовність   не може бути мажорована інтегрованою функцією, і
 
  • В твердженні теореми достатньо вимагати збіжності майже всюди і виконання нерівностей   майже всюди.
Справді якщо позначити   і   — множина на якій послідовність   не збігається до f, то   для всіх  . Позначивши   маємо   і перевизначивши   на   маємо, що   задовольняють всі умови теореми і їх інтеграли не змінюються оскільки перевизначення відбулося на множині міри нуль.

Застосування до теорії ймовірностейРедагувати

Оскільки математичне сподівання випадкової величини визначається як її інтеграл Лебега по простору елементарних подій  , вищенаведена теорема переноситься і в теорію ймовірностей. Нехай задана послідовність випадкових величин, що сходиться майже напевно:   майже напевно. Нехай додатково існує інтегровна випадкова величина  , така що   майже напевно. Тоді випадкові величини   інтегровні і

 

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати