Відкрити головне меню

Тварини Закарпатської області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Природоохоронний статус Латинська назва виду Тип
1 Абія блискуча Рідкісний Abia nitens Членистоногі
2 Абія виблискуюча Рідкісний Abia fulgens Членистоногі
3 Аполлон Зникаючий Parnassius apollo Членистоногі
4 Аріанта ефіопська Рідкісний Arianta aethiops Молюски
5 Аскалаф строкатий Вразливий Libelloides macaronius Членистоногі
6 Бабка перев'язана Вразливий Sympetrum pedemontanum Членистоногі
7 Багатозв'яз гірський український Рідкісний Polydesmus montanus Членистоногі
8 Беркут Вразливий Aquila chrysaetos Хордові
9 Бистрянка російська Зникаючий Alburnoides rossicus Хордові
10 Білозубка велика Недостатньо відомий Crocidura leucodon Хордові
11 Білоперий пічкур дністровський Вразливий Romanogobio kesslerii Хордові
12 Бластикотома папоротева Рідкісний Blasticotoma filiceti Членистоногі
13 Бражник мертва голова Рідкісний Acherontia atropos Членистоногі
14 Бражник прозерпіна Рідкісний Proserpinus proserpina Членистоногі
15 Бражник скабіозовий Рідкісний Hemaris tityus Членистоногі
16 Бурозубка альпійська Рідкісний Sorex alpinus Хордові
17 Ведмедиця велика Вразливий Pericallia matronula Членистоногі
18 Ведмедиця-господиня Вразливий Callimorpha dominula Членистоногі
19 Ведмідь бурий Зникаючий Ursus arctos Хордові
20 Вечірниця мала Рідкісний Nyctalus leisleri Хордові
21 Вечірниця руда Вразливий Nyctalus noctula Хордові
22 Видра річкова Неоцінений Lutra lutra Хордові
23 Вусач альпійський Вразливий Rosalia alpina Членистоногі
24 Вусач великий дубовий Вразливий Cerambyx cerdo Членистоногі
25 Вусач мускусний Вразливий Aromia moschata Членистоногі
26 Вусач-червонокрил Келлера Вразливий Purpuricenus kaehleri Членистоногі
27 Вухань австрійський Рідкісний Plecotus austriacus Хордові
28 Вухань звичайний Вразливий Plecotus auritus Хордові
29 Глушець (глухар) Зникаючий Tetrao urogallus Хордові
30 Голуб-синяк Вразливий Columba oenas Хордові
31 Горностай Неоцінений Mustela erminea Хордові
32 Гранарія зернова Рідкісний Granaria frumentum Молюски
33 Джміль глинистий Вразливий Bombus argillaceus Членистоногі
34 Джміль моховий Рідкісний Bombus muscorum Членистоногі
35 Джміль червонуватий Рідкісний Bombus ruderatus Членистоногі
36 Дисцелія зональна Рідкісний Discoelius zonalis Членистоногі
37 Довгокрил звичайний Зниклий Miniopterus schreibersii Хордові
38 Дозорець-імператор Вразливий Anax imperator Членистоногі
39 Доліхомітус головастий Рідкісний Dolichomitus cephalotes Членистоногі
40 Дробація банатська Рідкісний Drobacia banatica Молюски
41 Дятел білоспинний Рідкісний Dendrocopos leucotos Хордові
42 Ендроміс березовий Вразливий Endromis versicolora Членистоногі
43 Жаба прудка Вразливий Rana dalmatina Хордові
44 Жовна зелена (дятел зелений) Вразливий Picus viridis Хордові
45 Жовтюх торфовищний Зникаючий Colias palaeno Членистоногі
46 Жук-олень, рогач звичайний Рідкісний Lucanus cervus Членистоногі
47 Жук-самітник Вразливий Osmoderma barnabita Членистоногі
48 Змієїд Рідкісний Circaetus gallicus Хордові
49 Золотомушка червоночуба Неоцінений Regulus ignicapillus Хордові
50 Йорж смугастий Вразливий Gymnocephalus schraetser Хордові
51 Кажан північний Рідкісний Eptesicus nilssonii Хордові
52 Кажан пізній Вразливий Eptesicus serotinus Хордові
53 Каламеута жовта Вразливий Calameuta idolon Членистоногі
54 Карась звичайний, карась золотий Вразливий Carassius carassius Хордові
55 Кведій карпатський Вразливий Quedius transsylvanicus Членистоногі
56 Кіт лісовий Вразливий Felis sylvestris Хордові
57 Ковалик сплощений Рідкісний Neopristilophus depressus Членистоногі
58 Кордулегастер двозубчастий Зникаючий Cordulegaster bidentata Членистоногі
59 Кошеніль польська Недостатньо відомий Porphyropha polonica Членистоногі
60 Красотіл пахучий Вразливий Calosoma sycophanta Членистоногі
61 Красуня діва Вразливий Calopteryx virgo Членистоногі
62 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Рідкісний Xylocopa valga Членистоногі
63 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Рідкісний Xylocopa violacea Членистоногі
64 Ксифідрія Маркевича (коновія Маркевича) Зникаючий Xiphydria markewitshi Членистоногі
65 Ктир шершенеподібний Рідкісний Asilus crabroniformis Членистоногі
66 Кумка жовточерева Вразливий Bombina variegata Хордові
67 Кутора мала Рідкісний Neomys anomalus Хордові
68 Лелека чорний Рідкісний Ciconia nigra Хордові
69 Лилик двоколірний Вразливий Vespertilio murinus Хордові
70 Лосось дунайський, головатиця Зникаючий Hucho hucho Хордові
71 Лунь лучний Вразливий Circus pygargus Хордові
72 Льодовичник Вествуда Неоцінений Boreus westwoodi Членистоногі
73 Люцина Вразливий Hamearis lucina Членистоногі
74 Марена дунайсько-дністровська Вразливий Barbus petenyi Хордові
75 Марена звичайна Вразливий Barbus barbus Хордові
76 Махаон Вразливий Papilio machaon Членистоногі
77 Мегариса рогохвостова Рідкісний Megarhyssa superba Членистоногі
78 Мелітурга булавовуса Вразливий Melitturga clavicornis Членистоногі
79 Минь річковий Вразливий Lota lota Хордові
80 Мишівка лісова Рідкісний Sicista betulina Хордові
81 Мідянка звичайна Вразливий Coronella austriaca Хордові
82 Мінога карпатська Зникаючий Eudontomyzon danfordi Хордові
83 Мнемозина Вразливий Parnassius mnemosyne Членистоногі
84 Мухоловка звичайна Рідкісний Scutigera coleoptrata Членистоногі
85 Нетопир звичайний Вразливий Pipistrellus pipistrellus Хордові
86 Нетопир Натузіуса Неоцінений Pipistrellus nathusii Хордові
87 Нетопир-карлик Неоцінений Pipistrellus pygmaeus Хордові
88 Нічниця Брандта Рідкісний Myotis brandtii Хордові
89 Нічниця велика Вразливий Myotis myotis Хордові
90 Нічниця водяна Вразливий Myotis daubentonii Хордові
91 Нічниця вусата Вразливий Myotis mystacinus Хордові
92 Нічниця гостровуха Вразливий Myotis blythii Хордові
93 Нічниця довговуха Вразливий Myotis bechsteinii Хордові
94 Нічниця Наттерера Вразливий Myotis nattereri Хордові
95 Нічниця ставкова Зникаючий Myotis dasycneme Хордові
96 Нічниця триколірна Зникаючий Myotis emarginatus Хордові
97 Норка європейська Зникаючий Mustela lutreola Хордові
98 Ореїна зелена Зникаючий Oreina viridis Членистоногі
99 Ореїна плагіата Рідкісний Oreina plagiata Членистоногі
100 Орябок Вразливий Tetrastes bonasia Хордові
101 Офіогомфус Цецилія Вразливий Ophiogomphus cecilia Членистоногі
102 Пилкоротиця південна Вразливий Temnostoma meridionale Членистоногі
103 Пилкохвіст лісовий Вразливий Poecilimon schmidtii Членистоногі
104 Підковоніс великий Вразливий Rhinolophus ferrumequinum Хордові
105 Підковоніс малий Вразливий Rhinolophus hipposideros Хордові
106 Підорлик малий Рідкісний Aquila pomarina Хордові
107 Пічкур дунайський Зникаючий Gobio uranoscopus Хордові
108 Плавунець дволінійний Недостатньо відомий Graphoderes bilineatus Членистоногі
109 Плавунець широкий Недостатньо відомий Dytiscus latissimus Членистоногі
110 Плікутерія Любомирського Вразливий Plicuteria lubomirskii Молюски
111 Подалірій Вразливий Iphiclides podalirius Членистоногі
112 Полівка снігова Вразливий Chionomys nivalis Хордові
113 Полівка татранська Рідкісний Microtus tatricus Хордові
114 Поліксена Вразливий Zerynthia polyxena Членистоногі
115 Полоз лісовий, полоз ескулапів Зникаючий Zamenis longissimus Хордові
116 Простеномфалія карпатська Вразливий Prostenomphalia carpathica Молюски
117 Пугач Рідкісний Bubo bubo Хордові
118 Райдужниця велика Вразливий Apatura iris Членистоногі
119 Рись Рідкісний Lynx lynx Хордові
120 Савка Зникаючий Oxyura leucocephala Хордові
121 Саламандра плямиста Вразливий Salamandra salamandra Хордові
122 Сапсан Рідкісний Falco peregrinus Хордові
123 Сатурнія мала Рідкісний Eudia pavonia Членистоногі
124 Сатурнія руда Вразливий Aglia tau Членистоногі
125 Серуліна зубчаста Вразливий Serrulina serrulata Молюски
126 Сиворакша Зникаючий Coracias garrulus Хордові
127 Сипуха Зникаючий Tyto alba Хордові
128 Сич волохатий Рідкісний Aegolius funereus Хордові
129 Сіобла бальзамінова Рідкісний Siobla sturmi Членистоногі
130 Скеляр строкатий Рідкісний Monticola saxatilis Хордові
131 Скопа Зникаючий Pandion haliaetus Хордові
132 Сова болотяна Рідкісний Asio flammeus Хордові
133 Сова довгохвоста Недостатньо відомий Strix uralensis Хордові
134 Совка Рідкісний Otus scops Хордові
135 Сонцевик фау-біле Неоцінений Nymphalis vaualbum Членистоногі
136 Соня садова Зникаючий Eliomys quercinus Хордові
137 Сорокопуд сірий Рідкісний Lanius excubitor Хордові
138 Стафілін волохатий Рідкісний Emus hirtus Членистоногі
139 Стерлядь прісноводна Зникаючий Acipenser ruthenus Хордові
140 Стрічкарка блакитна Вразливий Catocala fraxini Членистоногі
141 Стрічкарка орденська малинова Рідкісний Catocala sponsa Членистоногі
142 Стрічкарка тополева Вразливий Limenitis populi Членистоногі
143 Тетерук Зникаючий Lyrurus tetrix Хордові
144 Тинівка альпійська Вразливий Prunella collaris Хордові
145 Трач схожий Неоцінений Tenthredo propinqua Членистоногі
146 Тритон альпійський Вразливий Mesotriton alpestris Хордові
147 Тритон дунайський Вразливий Triturus dobrogicus Хордові
148 Тритон карпатський Вразливий Lissotriton montandoni Хордові
149 Трохета Биковського Вразливий Trocheta bykowskii Кільчасті черви
150 Трохулюс Більца Вразливий Trochulus bielzi Молюски
151 Тхір лісовий Неоцінений Mustela putorius Хордові
152 Тхір степовий Зникаючий Mustela eversmanni Хордові
153 Умбра звичайна Рідкісний Umbra krameri Хордові
154 Харіус європейський Вразливий Thymallus thymallus Хордові
155 Ховрах європейський Зниклий Spermophilus citellus Хордові
156 Хондрина вівсяна Рідкісний Chondrina avenacea Молюски
157 Хондруля Більца Рідкісний Chondrula bielzi Молюски
158 Хризоліна карпатська Рідкісний Chrysolina carpatica Членистоногі
159 Чоп звичайний, чоп великий Рідкісний Zingel zingel Хордові
160 Чоп малий Рідкісний Zingel streber Хордові
161 Чорнушка Манто Рідкісний Erebia manto Членистоногі
162 Широковух європейський Зникаючий Barbastella barbastellus Хордові
163 Шуліка рудий Зникаючий Milvus milvus Хордові
164 Шуліка чорний Вразливий Milvus migrans Хордові
165 Ялець звичайний Вразливий Leuciscus leuciscus Хордові
166 Ялець-андруга європейський Вразливий Telestes souffia Хордові
167 Янус червононогий Вразливий Janus femoratus Членистоногі
168 Ящірка зелена Вразливий Lacerta viridis Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати