Тварини Дніпропетровської області, занесені до Червоної книги України

Список тварин Дніпропетровської області, занесених до Червоної книги України.

СтатистикаРедагувати

До списку входить 132 види тварин, з них:

Серед них за природоохоронним статусом:

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Балабан Falco cherrug Вразливий Хордові
2 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
3 Больбелязм однорогий Bolbelasmus unicornis Вразливий Членистоногі
4 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
5 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
6 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
7 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
8 Бранхінекта маленька Branchinecta minuta Рідкісний Членистоногі
9 Ведмедиця велика Pericallia matronula Вразливий Членистоногі
10 Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula Вразливий Членистоногі
11 Вечірниця мала Nyctalus leisleri Рідкісний Хордові
12 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
13 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
14 Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Зникаючий Хордові
15 Вусач альпійський Rosalia alpina Вразливий Членистоногі
16 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
17 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
18 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
19 Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri Вразливий Членистоногі
20 Вухань звичайний Plecotus auritus Вразливий Хордові
21 Гадюка степова Vipera renardi Вразливий Хордові
22 Гемідіаптом Рилова Hemidiaptomus rylowi Зникаючий Членистоногі
23 Гмеліна маленька Gmelina pusilla Вразливий Членистоногі
24 Гоголь Bucephala clangula Рідкісний Хордові
25 Гольян озерний Eupallasella percnurus Зникаючий Хордові
26 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
27 Джміль вірменський Bombus armeniacus Зникаючий Членистоногі
28 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
29 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
30 Джміль оперезаний Bombus zonatus Рідкісний Членистоногі
31 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
32 Дибка степова Saga pedo Рідкісний Членистоногі
33 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
34 Долерус короткокрилий Dolerus subalatus Вразливий Членистоногі
35 Евритірея золотиста Eurythyrea aurata Рідкісний Членистоногі
36 Ейзенія гордєєва Eisenia gordejeffi Вразливий Кільчасті черви
37 Ендроміс березовий Endromis versicolora Вразливий Членистоногі
38 Жовтюх торфовищний Colias palaeno Зникаючий Членистоногі
39 Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus Рідкісний Членистоногі
40 Жук-самітник Osmoderma barnabita Вразливий Членистоногі
41 Журавель степовий Anthropoides virgo Зникаючий Хордові
42 Зегрис Евфема Zegris eupheme Зникаючий Членистоногі
43 Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний Хордові
44 Йорж носар Gymnocephalus acerinus Зникаючий Хордові
45 Ірис плямистий Iris polystictica Рідкісний Членистоногі
46 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
47 Канюк степовий Buteo rufinus Рідкісний Хордові
48 Каптурниця блискуча Cucullia splendida Рідкісний Членистоногі
49 Каптурниця пишна Cucullia magnifica Рідкісний Членистоногі
50 Карась звичайний, карась золотий Carassius carassius Вразливий Хордові
51 Клімена Esperarge climene Вразливий Членистоногі
52 Коловодник ставковий (поручайник) Tringa stagnatilis Зникаючий Хордові
53 Комарівка італійська Bittacus italicus Вразливий Членистоногі
54 Косар Platalea leucorodia Вразливий Хордові
55 Кошеніль польська Porphyropha polonica Недостатньо відомий Членистоногі
56 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
57 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta Вразливий Членистоногі
58 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
59 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
60 Кулик-сорока Haematopus ostralegus Вразливий Хордові
61 Кульон великий (кроншнеп великий) Numenius arquata Зникаючий Хордові
62 Кульон середній (кроншнеп середній) Numenius phaeopus Зникаючий Хордові
63 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
64 Ліометопум звичайний Liometopum microcephalum Рідкісний Членистоногі
65 Лунь лучний Circus pygargus Вразливий Хордові
66 Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний Хордові
67 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
68 Марена дніпровська Barbus borysthenicus Зникаючий Хордові
69 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
70 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
71 Минь річковий Lota lota Вразливий Хордові
72 Мишівка степова Sicista subtilis Зникаючий Хордові
73 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
74 Мінога українська Eudontomyzon mariae Зникаючий Хордові
75 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
76 Могильник Aquila heliaca Рідкісний Хордові
77 Нерозень Anas strepera Рідкісний Хордові
78 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
79 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
80 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii Вразливий Хордові
81 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
82 Нічниця вусата Myotis mystacinus Вразливий Хордові
83 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
84 Орел-карлик Hieraaetus pennatus Рідкісний Хордові
85 Орлан-білохвіст Haliaeetus albicilla Рідкісний Хордові
86 Підорлик малий Aquila pomarina Рідкісний Хордові
87 Пісочник морський (зуйок морський) Charadrius alexandrinus Вразливий Хордові
88 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
89 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
90 Полоз жовточеревий, полоз каспійський Hierophis caspius Вразливий Хордові
91 Полоз сарматський, полоз Палласів Elaphe sauromates Вразливий Хордові
92 Псевдотрохета п'ятикільчаста Fadejewobdella quinqueannulata Вразливий Кільчасті черви
93 Пухівка (гага звичайна) Somateria mollissima Вразливий Хордові
94 Райдужниця велика Apatura iris Вразливий Членистоногі
95 Савка Oxyura leucocephala Зникаючий Хордові
96 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
97 Сатурнія велика Saturnia pyri Вразливий Членистоногі
98 Сатурнія мала Eudia pavonia Рідкісний Членистоногі
99 Сатурнія руда Aglia tau Вразливий Членистоногі
100 Сатурнія середня Eudia spini Зникаючий Членистоногі
101 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
102 Синявець Бавій Pseudophilotes bavius Вразливий Членистоногі
103 Синявець Пилаон Plebeius pylaon Вразливий Членистоногі
104 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
105 Сліпачок звичайний Ellobius talpinus Зникаючий Хордові
106 Сова болотяна Asio flammeus Рідкісний Хордові
107 Совка сокиркова Periphanes delphinii Вразливий Членистоногі
108 Сонцевик фау-біле Nymphalis vaualbum Неоцінений Членистоногі
109 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
110 Стерв'ятник Neophron percnopterus Зникаючий Хордові
111 Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus Зникаючий Хордові
112 Стрибун Бессера Cephalota besseri Рідкісний Членистоногі
113 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
114 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
115 Стрічкарка тополева Limenitis populi Вразливий Членистоногі
116 Строкатка степова Lagurus lagurus Зникаючий Хордові
117 Судак волзький, Берш Sander volgensis Зникаючий Хордові
118 Томарес Ногеля Tomares nogelii Вразливий Членистоногі
119 Турун Ештрайхера Carabus estreicheri Вразливий Членистоногі
120 Турун угорський Carabus hungaricus Вразливий Членистоногі
121 Турун Щеглова Carabus stscheglowi Рідкісний Членистоногі
122 Тушканчик великий Allactaga jaculus Рідкісний Хордові
123 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
124 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
125 Ховрах одеський Spermophilus odessanus Неоцінений Хордові
126 Хом'ячок сірий Cricetulus migratorius Недостатньо відомий Хордові
127 Хохуля руська Desmana moschata Зникаючий Хордові
128 Хромадоріна двоока Chromadorina bioculata Зникаючий Круглі черви
129 Цератофій багаторогий Ceratophyus polyceros Вразливий Членистоногі
130 Шуліка чорний Milvus migrans Вразливий Хордові
131 Ялець звичайний Leuciscus leuciscus Вразливий Хордові
132 Ящірка зелена Lacerta viridis Вразливий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати