Відкрити головне меню

Тварини Івано-Франківської області, занесені до Червоної книги України

СтатистикаРедагувати

Список видівРедагувати

№ п/п Українська назва виду Латинська назва виду Природоохоронний статус Тип
1 Абія блискуча Abia nitens Рідкісний Членистоногі
2 Абія виблискуюча Abia fulgens Рідкісний Членистоногі
3 Аноплій самарський Anoplius samariensis Рідкісний Членистоногі
4 Аполлон Parnassius apollo Зникаючий Членистоногі
5 Аріанта ефіопська Arianta aethiops Рідкісний Молюски
6 Бабка перев'язана Sympetrum pedemontanum Вразливий Членистоногі
7 Беркут Aquila chrysaetos Вразливий Хордові
8 Бистрянка російська Alburnoides rossicus Зникаючий Хордові
9 Білозубка велика Crocidura leucodon Недостатньо відомий Хордові
10 Білоперий пічкур дністровський Romanogobio kesslerii Вразливий Хордові
11 Больбелязм однорогий Bolbelasmus unicornis Вразливий Членистоногі
12 Бражник дубовий Marumba quercus Рідкісний Членистоногі
13 Бражник мертва голова Acherontia atropos Рідкісний Членистоногі
14 Бражник прозерпіна Proserpinus proserpina Рідкісний Членистоногі
15 Бражник скабіозовий Hemaris tityus Рідкісний Членистоногі
16 Бурозубка альпійська Sorex alpinus Рідкісний Хордові
17 Ведмедиця велика Pericallia matronula Вразливий Членистоногі
18 Ведмедиця-господиня Callimorpha dominula Вразливий Членистоногі
19 Ведмідь бурий Ursus arctos Зникаючий Хордові
20 Вечірниця руда Nyctalus noctula Вразливий Хордові
21 Видра річкова Lutra lutra Неоцінений Хордові
22 Вирезуб причорноморський Rutilus frisii Зникаючий Хордові
23 Вусач альпійський Rosalia alpina Вразливий Членистоногі
24 Вусач великий дубовий Cerambyx cerdo Вразливий Членистоногі
25 Вусач земляний хрестоносець (коренеїд хрестоносець) Dorcadion equestre Вразливий Членистоногі
26 Вусач мускусний Aromia moschata Вразливий Членистоногі
27 Вусач-червонокрил Келлера Purpuricenus kaehleri Вразливий Членистоногі
28 Вухань австрійський Plecotus austriacus Рідкісний Хордові
29 Вухань звичайний Plecotus auritus Вразливий Хордові
30 Глушець (глухар) Tetrao urogallus Зникаючий Хордові
31 Гоголь Bucephala clangula Рідкісний Хордові
32 Голуб-синяк Columba oenas Вразливий Хордові
33 Горностай Mustela erminea Неоцінений Хордові
34 Джміль глинистий Bombus argillaceus Вразливий Членистоногі
35 Джміль моховий Bombus muscorum Рідкісний Членистоногі
36 Джміль пахучий Bombus fragrans Зникаючий Членистоногі
37 Джміль яскравий Bombus pomorum Вразливий Членистоногі
38 Дибка степова Saga pedo Рідкісний Членистоногі
39 Дисцелія зональна Discoelius zonalis Рідкісний Членистоногі
40 Дозорець-імператор Anax imperator Вразливий Членистоногі
41 Доліхомітус головастий Dolichomitus cephalotes Рідкісний Членистоногі
42 Дробація банатська Drobacia banatica Рідкісний Молюски
43 Дятел білоспинний Dendrocopos leucotos Рідкісний Хордові
44 Дятел трипалий Picoides tridactylus Вразливий Хордові
45 Евхальція різнобарвна Euchalcia variabilis Рідкісний Членистоногі
46 Ендроміс березовий Endromis versicolora Вразливий Членистоногі
47 Жовтюх торфовищний Colias palaeno Зникаючий Членистоногі
48 Жук-олень, рогач звичайний Lucanus cervus Рідкісний Членистоногі
49 Жук-самітник Osmoderma barnabita Вразливий Членистоногі
50 Змієїд Circaetus gallicus Рідкісний Хордові
51 Золотомушка червоночуба Regulus ignicapillus Неоцінений Хордові
52 Зубр Bison bonasus Зниклий в природі Хордові
53 Йорж носар Gymnocephalus acerinus Зникаючий Хордові
54 Йорж смугастий Gymnocephalus schraetser Вразливий Хордові
55 Кажан північний Eptesicus nilssonii Рідкісний Хордові
56 Кажан пізній Eptesicus serotinus Вразливий Хордові
57 Карась звичайний, карась золотий Carassius carassius Вразливий Хордові
58 Кіт лісовий Felis sylvestris Вразливий Хордові
59 Ковалик сплощений Neopristilophus depressus Рідкісний Членистоногі
60 Кордулегастер двозубчастий Cordulegaster bidentata Зникаючий Членистоногі
61 Кошеніль польська Porphyropha polonica Недостатньо відомий Членистоногі
62 Красик веселий (Пістрянка весела) Zygaena laeta Зникаючий Членистоногі
63 Красотіл пахучий Calosoma sycophanta Вразливий Членистоногі
64 Красуня діва Calopteryx virgo Вразливий Членистоногі
65 Крячок малий Sterna albifrons Рідкісний Хордові
66 Ксилокопа звичайна (бджола-тесляр звичайна) Xylocopa valga Рідкісний Членистоногі
67 Ксилокопа фіолетова (бджола-тесляр фіолетова) Xylocopa violacea Рідкісний Членистоногі
68 Кумка жовточерева Bombina variegata Вразливий Хордові
69 Кутора мала Neomys anomalus Рідкісний Хордові
70 Лелека чорний Ciconia nigra Рідкісний Хордові
71 Лилик двоколірний Vespertilio murinus Вразливий Хордові
72 Лосось дунайський, головатиця Hucho hucho Зникаючий Хордові
73 Лунь лучний Circus pygargus Вразливий Хордові
74 Лунь польовий Circus cyaneus Рідкісний Хордові
75 Люцина Hamearis lucina Вразливий Членистоногі
76 Льодовичник Вествуда Boreus westwoodi Неоцінений Членистоногі
77 Марена дунайсько-дністровська Barbus petenyi Вразливий Хордові
78 Марена звичайна Barbus barbus Вразливий Хордові
79 Махаон Papilio machaon Вразливий Членистоногі
80 Мелітта Ванковича Melitta wankowiczi Зникаючий Членистоногі
81 Мелітурга булавовуса Melitturga clavicornis Вразливий Членистоногі
82 Минь річковий Lota lota Вразливий Хордові
83 Мишівка лісова Sicista betulina Рідкісний Хордові
84 Мідянка звичайна Coronella austriaca Вразливий Хордові
85 Мінога українська Eudontomyzon mariae Зникаючий Хордові
86 Мнемозина Parnassius mnemosyne Вразливий Членистоногі
87 Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus Вразливий Хордові
88 Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathusii Неоцінений Хордові
89 Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii Вразливий Хордові
90 Нічниця Брандта Myotis brandtii Рідкісний Хордові
91 Нічниця велика Myotis myotis Вразливий Хордові
92 Нічниця водяна Myotis daubentonii Вразливий Хордові
93 Нічниця вусата Myotis mystacinus Вразливий Хордові
94 Нічниця довговуха Myotis bechsteinii Вразливий Хордові
95 Нічниця Наттерера Myotis nattereri Вразливий Хордові
96 Норка європейська Mustela lutreola Зникаючий Хордові
97 Ореїна зелена Oreina viridis Зникаючий Членистоногі
98 Ореїна плагіата Oreina plagiata Рідкісний Членистоногі
99 Орябок Tetrastes bonasia Вразливий Хордові
100 Офіогомфус Цецилія Ophiogomphus cecilia Вразливий Членистоногі
101 Підковоніс малий Rhinolophus hipposideros Вразливий Хордові
102 Підорлик малий Aquila pomarina Рідкісний Хордові
103 Плавунець широкий Dytiscus latissimus Недостатньо відомий Членистоногі
104 Плікутерія Любомирського Plicuteria lubomirskii Вразливий Молюски
105 Подалірій Iphiclides podalirius Вразливий Членистоногі
106 Полівка снігова Chionomys nivalis Вразливий Хордові
107 Полівка татранська Microtus tatricus Рідкісний Хордові
108 Поліксена Zerynthia polyxena Вразливий Членистоногі
109 Полоз лісовий, полоз ескулапів Zamenis longissimus Зникаючий Хордові
110 Простеномфалія карпатська Prostenomphalia carpathica Вразливий Молюски
111 Пугач Bubo bubo Рідкісний Хордові
112 П'явка медична Hirudo medicinalis Вразливий Кільчасті черви
113 Райдужниця велика Apatura iris Вразливий Членистоногі
114 Рак широкопалий Astacus astacus Вразливий Членистоногі
115 Рись Lynx lynx Рідкісний Хордові
116 Саламандра плямиста Salamandra salamandra Вразливий Хордові
117 Сатир залізний Hipparchia statilinus Рідкісний Членистоногі
118 Сатурнія мала Eudia pavonia Рідкісний Членистоногі
119 Сатурнія руда Aglia tau Вразливий Членистоногі
120 Сиворакша Coracias garrulus Зникаючий Хордові
121 Сичик-горобець Glaucidium passerinum Вразливий Хордові
122 Сінниця Геро Coenonympha hero Вразливий Членистоногі
123 Скопа Pandion haliaetus Зникаючий Хордові
124 Сова довгохвоста Strix uralensis Недостатньо відомий Хордові
125 Сорокопуд сірий Lanius excubitor Рідкісний Хордові
126 Стафілін волохатий Emus hirtus Рідкісний Членистоногі
127 Стерлядь прісноводна Acipenser ruthenus Зникаючий Хордові
128 Стрічкарка блакитна Catocala fraxini Вразливий Членистоногі
129 Стрічкарка орденська малинова Catocala sponsa Рідкісний Членистоногі
130 Стрічкарка тополева Limenitis populi Вразливий Членистоногі
131 Тетерук Lyrurus tetrix Зникаючий Хордові
132 Тинівка альпійська Prunella collaris Вразливий Хордові
133 Тритон альпійський Mesotriton alpestris Вразливий Хордові
134 Тритон карпатський Lissotriton montandoni Вразливий Хордові
135 Трохета Биковського Trocheta bykowskii Вразливий Кільчасті черви
136 Трохулюс Більца Trochulus bielzi Вразливий Молюски
137 Турун Ештрайхера Carabus estreicheri Вразливий Членистоногі
138 Тхір лісовий Mustela putorius Неоцінений Хордові
139 Тхір степовий Mustela eversmanni Зникаючий Хордові
140 Харіус європейський Thymallus thymallus Вразливий Хордові
141 Хондруля Більца Chondrula bielzi Рідкісний Молюски
142 Хризоліна карпатська Chrysolina carpatica Рідкісний Членистоногі
143 Хромадоріна двоока Chromadorina bioculata Зникаючий Круглі черви
144 Чернь білоока Aythya nyroca Вразливий Хордові
145 Чоп звичайний, чоп великий Zingel zingel Рідкісний Хордові
146 Чорнушка Манто Erebia manto Рідкісний Членистоногі
147 Шовкопряд кульбабовий Lemonia taraxaci Вразливий Членистоногі
148 Ялець звичайний Leuciscus leuciscus Вразливий Хордові
149 Ящірка зелена Lacerta viridis Вразливий Хордові

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати